Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Obwodowe Komisje Wyborcze

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 7/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przekazania protokołów głosowania przez obwodowe komisie wyborcze w wyborach dorad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielni m. stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-05 09:08:11
dokument Prezentacja - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI (kwalifikacja ważności głosu) 2024-03-29 10:00:16
dokument Prezentacja - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI 2024-03-29 09:58:19
dokument Postanowienie Nr 197/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 11:21:23
dokument Uchwała Nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2024-03-19 10:30:12
dokument Uchwała Nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 2024-03-19 10:27:55
dokument Kodeks wyborczy - wciąg (wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.) 2024-03-19 10:24:15
dokument Uchwała Nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-03-19 10:22:23
dokument Uchwała Nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 10:17:51
dokument Uchwała Nr 103/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata 2024-03-19 10:12:04
dokument Uchwała Nr 100/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 10:07:26
dokument Uchwała Nr 61/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2024-03-19 10:02:55
dokument Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2024-03-19 10:00:32
dokument Uchwała Nr 60/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-03-19 09:57:22
dokument Wyjaśnienie dot. zakazu umieszczenia oznaczeń i symboli na urnach wyborczych 2024-03-19 09:47:07
dokument Uchwała Nr 66/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 2024-03-19 09:43:36
dokument Uchwała Nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 2024-03-19 09:41:58
dokument Uchwała Nr 26/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety 2024-03-19 09:40:19
dokument Uchwała Nr 169/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym 2024-03-19 09:38:05
dokument Uchwała Nr 31/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego 2024-03-19 09:35:45