Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Ochrona środowiska do roku 2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LII/98/22 z dnia 6.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna) o przystąpieniu do sporządzenie projektu ww planu oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww planu, a także o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LX/49/23 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część południowa) w zakresie działki nr 88/8, o przystąpieniu do sporządzenie projektu ww planu oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww planu 2024-03-27 10:12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.13.2024.KM z dnia 15.03.2024 r. w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25 marca 2024 r. do 23 kwietnia 2024r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Brudzewo (dz. nr.147/22, 147/23, 147/26, 147/29 i 147/30) sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXI/25/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje teren położony w południowej części miejscowości Brudzewo, po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (działki nr 677/1, 677/2, 677/3 i 677/4) sporządzonego na podstawie uchwały nr LVIII/19/23 Rady Gminy Puck z dnia 23 lutego 2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje teren położony po północnej stronie drogi wojewódzkiej 213, po wschodniej stronie ul. Słonecznej. 2024-03-21 14:16:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.06.2024.KM z dnia 28.02.2024 r. w sprawie:  podjęcia przez Radę Gminy Puck  uchwały nr XXXVIII/91/21  z dnia 30 września 2021  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Widlino, obręb Sławutowo,  zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/105/09 z dnia 30.10.2009 r. (publ.: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 03.02.2010r.  nr 15, poz. 260)  o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu ww. planu; podjęcia przez Radę Gminy Puck  uchwały nr LXIII/93/23  z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Połchowo (dz. nr. 24/1), o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu ww. planu. 2024-03-01 12:44:22
dokument Obwieszczenie BGG.6721.11.2024.KM z dnia 29.02.2024 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 8 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 237 w obrębie geodezyjnym Gnieżdżewo, gmina Puck, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck  Nr LX/48/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.  2024-03-01 12:37:10
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2022.AJ.15 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck 2023-11-21 08:52:01
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.133 z dnia 13.11.2023r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa 2023-11-20 07:43:21
dokument Obwieszczenie BGG.6720.15.2023.KM z dnia 10.11.2023 r. - WÓJT GMINY PUCK zawiadamia zawiadamia, że w dniach od 17 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck dla miejscowości Radoszewo (zmiana nr XII) oraz projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck w miejscowości Rekowo Górne (zmiana XIV, teren B 11), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-11-14 14:36:27
dokument Zawiadomienie nr ZK.6220.9.2023.EG z dnia 20.10.2023r. Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworów studziennych zastępczych o nr: T-Ib, T-IVa, 6d, 10c i likwidacji istniejących otworów studziennych o nr: T-Ia, T-IV, 6c, 10b na ujęciu wód podziemnych Reda na terenie działek o nr ew.: gmina Reda, powiat wejherowski: 79 - obręb 0005 Reda, 508 i 721 - obręb 0006 Reda; gmina Puck, powiat pucki: 1476/11 - obręb 0011 Moście Błota, województwo pomorskie . 2023-11-06 11:10:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7820.30.2022.El-h z dnia 19.10.2023r. - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada 2023-10-23 14:31:32
dokument Obwieszczenie BGG.6720.06.2023.KM z dnia 10.10.2023 r. - WÓJT GMINY PUCK zawiadamia o  podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LXII/78/23 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz  o przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck i przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany studium. 2023-10-11 09:30:17
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.128 z dnia 21.09.2023r. o wydaniu decyzji z 19 września 2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa 2023-09-27 13:38:16
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.126 z dnia 21.09.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa 2023-09-27 13:30:37
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.122 z dnia 12.09.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa 2023-09-21 10:47:01
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2022.AJ.11 z dnia 24.08.2023 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck 2023-08-31 07:30:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.420.29.2023.AJ.9 z dnia 21.08.2023r o zakończonym postępowaniu i wydaniu decyzji znak RDOS-Gd-WOO.420.29.2023.AJ.8. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Morska Farma Wiatrowa Baltica 2023-08-25 13:21:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LVIII/19/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (działki nr 677/1, 677/2, 677/3 i 677/4). 2023-08-25 08:30:56
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2021.JP.31 z dnia 18.08.2023r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel 2023-08-24 08:15:30
dokument Obwieszczenie BGG.6721.64.2023.KM z dnia 21.08.2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały: - nr LX/48/23 w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 237 w obrębie Gnieżdżewo - nr LX/49/23 w dniu 27.04.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu miejscowości Osłonino (cz. południowa- dz. 88/8) -nr. LII/97/22 w dniu 6.10.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu wsi Błądzikowo (obszar elementarny 13MN,U obejmujący działki 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8) -nr LII/98/22 w dniu 6.10.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miejscowości Osłonino- cz. północna (dla dz. 246/1, 246/2, 247, 248, 249/1, 249/2, 250 i 251) - nr XXX/26/21 w dniu 25.03.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp frg. wsi Błądzikowo- zabudowa wsi - nr XII/111/19 w dniu 29.08.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp frg wsi Żelistrzewo (cz. północna) o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tych planów. 2023-08-22 08:21:35
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DDOOŚ-OA.4205.1.2015.113 z dnia 16.08.2023 r., o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa 2023-08-18 08:05:06
dokument Obwieszczenie BGG.6721.66.2023.KM z dnia 14.08.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 24 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Sławutowo (Sławutowo III) sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XLVI/55/22 z dnia 26 maja 2022 r. oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rekowo Górne, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XVIII/30/16 z dnia 31 marca 2016 r. - wyłożenie drugie. 2023-08-16 13:19:47
dokument Informacja Ministra Infrastruktury znak pisma: DOK-4.7703.14.2023 z dn. 26 lipca 2023r. o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 2017r., znak: WZU.7322.22.2017.ZdK 2023-07-31 14:40:42
dokument Informacja Ministra Infrastruktury znak pisma: DOK-4.7703.13.2023 z dn. 26 lipca 2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie 2023-07-28 11:57:43
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak sprawy DOOŚ-OA.4205.1.2015.109 z dnia 13.07.2023 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino lub Krokowa - dokument stracił ważność 2023-07-18 08:37:17
dokument Obwieszczenie BGG.6721.63.2023.KM z dnia 13.07.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 20 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gnieżdżewo, położonego w rejonie ul. Bpa Dominika- część zachodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-17 13:35:39
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak sprawy DOOŚ-OA.4205.1.2015.90 oraz DOOŚ-OA.4205.1.2015.91 z dnia 20.06.2023 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino lub Krokowa 2023-06-27 15:09:36
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.29.2023.AJ.3 z dnia 14 czerwca 2023r. w związku z postępowaniem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Morska Farma Wiatrowa Baltica - dokument stracił ważność 2023-06-21 08:57:23
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.05.2023r. informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2014r. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną , a także o przesłaniu projektu rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania właściwych organów samorządu terytorialnego 2023-06-05 07:45:43
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak RDOŚ-Gd-WOO.420.56.2021.JP.29 z dnia 22.05.2023r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel 2023-05-30 08:48:47
dokument Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2022.AJ.9 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck - dokument stracił ważność 2023-05-09 08:04:44
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2014r. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną w obszarze obejmującym Miasto Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck i Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie - dokument stracił ważność 2023-05-08 12:24:43
dokument Obwieszczenie BGG.6721.21.2023.KM z dnia 24.04.2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LVIII/22/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych: Połchowo, Smolno, Brudzewo, Połczyno, Gnieżdżewo, Swarzewo, o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2023-04-28 13:21:15
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2023.KM z dnia 26.04.2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LVIII/17/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Łebcz (dz. 386/85, 386/86, 386/122) o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2023-04-27 16:29:06
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/p z dnia 1.10.2014r. na poszukiwanie i rozpoznanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną w obszarze obejmującym Miasto Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck i Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2023-03-30 08:37:44
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska - wszczęcie postępowaniu w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/p z dnia 1 października 2014r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną w obszarze obejmującym Miasto Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck i Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2023-03-16 12:33:24
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚZOO.420.32.2022.SP.14 z dnia 09.03.2023r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Morska Farma Wiatrowa Baltic Power - dokument stracił ważność 2023-03-15 14:31:43
dokument Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. 2023-01-20 13:44:52
katalog ROK 2023 2023-01-12 16:04:18
dokument Informacja GD.ZUZ.3.4211.38.2022.AO/DKD z dnia 21.12.2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego 2022-12-30 13:10:10
dokument Obwieszczenie BGG.6721.72.2022.KM z dnia 23.12.2022 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XLVI/54/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Gnieżdżewo, położonego w rejonie ul. Bpa Dominika - część zachodnia oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2022-12-28 12:03:14
dokument Obwieszczenie BGG.6721.49.2022.KM z dnia 22.12.2022 o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XLVI/55/22 z dnia 26 maja 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Sławutowo (Sławutowo III) oraz o przystąpieniu do sporządzania ww planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2022-12-23 12:45:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak sprawy GD.ZUZ.3.4210.518.2022.BB z dnia 2.12.2022r. o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+266 w miejscowości Zdrada gm. Puck, nad Strugą Młyńską (kanał Młyński) w km 5+244 (dz. nr 40/2, 41, 42, 406, 332, 333 obręb 0003 Darzlubie i 11, 35/2, 36, 56/3, 56/8, 56/9 obręb 0025 Zdrada) - dokument stracił ważność 2022-12-12 09:37:18
dokument Informacja GD.ZUZ.3.4211.39.2022.AO z dnia 02.12.2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2022-12-12 09:16:30
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel - dokument stracił ważność 2022-12-07 11:04:43
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy GD.ZUZ.3.4210.513.2022.ŁŻT.KN - dokument stracił ważność 2022-12-07 10:40:33
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak sprawy GD.ZUZ.3.4210.518.2022.BB z dnia 8.11.2022r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postepowaniu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+266 w miejscowości Zdrada gm. Puck, nad Strugą Młyńską (kanał Młyński) w km 5+244 (dz. nr 40/2, 41, 42, 406, 332, 333 obręb 0003 Darzlubie i 11, 35/2, 36, 56/3, 56/8, 56/9 obręb 0025 Zdrada) - dokument stracił ważność 2022-11-15 13:32:39
dokument Obwieszczenie BGG.6720.13.2022.KM z dnia 11.10.2022 - WÓJT GMINY PUCK zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 24 października 2022r. do 14 listopada 2022r. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck dla miejscowości Radoszewo (zmiana nr XII), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar ww. zmiany studium obejmuje tereny zainwestowane miejscowości Radoszewo i tereny przyległe od strony północnej, południowej i zachodniej. 2022-10-13 15:01:08
dokument Obwieszczenie nr BGG.6720.11.2022.KM z dnia 11.10.2022- WÓJT GMINY PUCK zawiadamia, że Rada Gminy Puck w dniu 30 września 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXVIII/90/21 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tejże zmiany studium. Zmiany dotyczą działki nr 620 Mrzezino oraz działek 81/2, 82/2, 74 Mieroszyno. 2022-10-13 13:54:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku GD.ZUZ.3.4210.518.2021.BB w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Zdrada - dokument stracił ważność 2022-10-06 15:06:34
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych informujące o wydaniu decyzji w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. - dokument stracił ważność 2022-09-21 10:38:11
dokument Obwieszczenie BGG.6721.64.2022.KM z dnia 09.09.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 21.09-20.10.2022: 1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (dz. nr 632/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXXI/24/21 z dnia 25.03.2021. 2.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXII/45/20 z dnia 28.05.2020 2022-09-15 10:02:10
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. - dokument stracił ważność 2022-08-25 07:53:43
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych dotyczące zmiany koncesji na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p - dokument stracił ważność 2022-08-08 11:12:06
dokument Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych dotyczące wniosku KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p z dnia 1 października 2014r. - dokument stracił ważność 2022-07-12 09:25:30
dokument Obwieszczenie BGG.6721.40.2022.KM z dnia 03.06.2022 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XXXI/24/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości STARZYŃSKI DWÓR (dz. nr 632/1), o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany planu, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany planu. 2022-06-06 10:41:48
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Smolno i fragmentu miejscowości Sławutówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XII/114/19 z dnia 29.08.2019. Obszar objęty ww. planem obejmuje część środkową doliny rzeki Gizdepki, położoną pomiędzy linia kolejową Reda- Hel w Smolnie a drogą wojewódzką ne 216 w Sławutówku oraz otoczenie dopływu rzeki Gizdepki po północnej stronie doliny, o powierzchni ok 210ha. 2022-05-10 15:40:58
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Swarzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/139/19 z dnia 7.11.2019. Obszar planu obejmuje tereny położone pomiędzy drogą wojewódzką nr 216 a ul. Szkolną, tereny położone w rejonie ul. Pomieczyńskiego i tereny położone w rejonie ul. Dworcowej i ul. Zachodniej. 2022-05-10 15:25:37
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Połczyno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/140/19 z dnia 7.11.2019. Obszar planu obejmuje miejscowość Połczyno i zachodnią część osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Połczyno Bis. 2022-05-10 15:17:48
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Gnieżdżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/137/19 z dnia 7.11.2019. Obszar planu obejmuje tereny zainwestowane wsi Gnieżdżewo oraz przyległe od strony północnej i południowej- wschodniej tereny rolnicze. 2022-05-10 15:10:39
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku GD.RUZ.4210.208.4.2021.AGr w sprawie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą poletka rozsączającego z powierzchni betonowej pod kontenerową stacją paliw należącej do kompleksu wojskowego Rzucewo 2022-04-25 11:13:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku GD.RUZ.4210.17.7.2021.EL - dokument stracił ważność 2022-04-21 14:57:48
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2022.KM z dnia 05.04.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu miejscowości Brudzewo obejmującego działki nr 147/22, 147/23, 147/26, 147/29 i 147/30 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-04-05 13:57:41
dokument Obwieszczenie BGG.6721.24EW.2022.KM z dnia 28.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. projektu mpzp fragmentu miejscowości ŁEBCZ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/138/19 z dnia 7 listopada 2019 r. 2022-04-01 08:29:28
dokument Obwieszczenie BGG.6721.23.2022.KM z dnia 28.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. projektu mpzp fragmentu miejscowości BŁĄDZIKOWOi fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XII/115/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2022-04-01 08:22:40
dokument Obwieszczenie BGG.6721.22.2022.KM z dnia 28.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. projektu mpzp fragmentu miejscowości OSŁONINO i fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XII/113/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2022-04-01 08:19:34
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postepowania odwoławczego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu ma terenie gmin Władysławowo i Puck. 2022-01-28 08:31:36
dokument Obwieszczenie BGG.6721.02.2022.KM z dnia 21.01.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  projektu mpzp fragmentu obrębu Sławutowo ("SŁAWUTOWO II") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXIII/64/20 z dnia 9 lipca 2020 r. 2022-01-24 14:34:12
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Morska Farma Wiatrowa BC-Wind. 2021-12-30 08:41:36
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2021-12-16 09:15:05
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej 200 MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo - badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym. 2021-12-10 08:17:27
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II - aktualna nazwa przedsięwzięcia Budowa morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II 2021-11-09 14:10:14
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie utrzymania w mocy decyzji odmawiającej określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-11-09 14:07:00
dokument Obwieszczenie BGG.6721.34.2021.KM z dnia 12.10.2021 -o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 października 2021 do 19 listopada 2021r. projektu mpzp fragmentu miejscowości Werblinia ("Werblinia II") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu mzpz fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-10-14 16:02:01
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postepowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck . 2021-09-28 09:00:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu na działce o nr ewid. 400 obręb Swarzewo 2021-08-11 13:58:01
dokument Obwieszczenie BGG.6721.25EW.2021.KM z dnia 24.06.2021 -o podjęciu uchwały XIV/139/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połczyno, o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2021-06-25 10:26:48
dokument Obwieszczenie BGG.6721.22EW.2021.KM z dnia 21.06.2021 -o podjęciu uchwały XIV/138/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo, o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2021-06-22 08:02:43
dokument Obwieszczenie BGG.6721.19EW.2021.KM z dnia 17.06.2021 -o podjęciu uchwały XIV/138/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łebcz w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych -o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu -o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2021-06-17 16:53:30
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.15.2021.KM z dnia 29.04.2021 w sprawie przedłużenia terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rekowo Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisku ustaleń zmiany planu do dnia 25.05.2021 2021-05-05 08:39:17
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-04-09 11:45:12
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2021-03-31 12:20:00
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa kanału zrzutowego wód opadowych i awaryjnego ścieków komunalnych w Pucku, powiat pucki, województwo pomorskie. 2021-03-31 12:14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 2021-03-02 09:08:28
dokument Obwieszczenie BGG.6721.51.2020.KM o podjęciu uchwały XII/115/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Błądzikowo i fragmentu miejscowości Żelistrzewo. 2021-02-22 11:00:04
dokument Obwieszczenie BGG.6721.45.2020.KM o podjęciu uchwały XII/113/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Osłonino i fragmentu miejscowości Żelistrzewo. 2021-02-22 10:58:29
dokument Obwieszczenie BGG.6721.48.2020.KM o podjęciu uchwały XII/114/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Smolno i fragmentu miejscowości Sławutowo. 2021-02-22 10:56:50
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wydania decyzji umarzającej w pkt I postepowanie oraz udzielające w pkt II pozwolenia wodnoprawnego dla Baltic Gas sp. z o.o. na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyszczać wody w obrębie Mosty gmina Kosakowo oraz Moście Błota gmina Puck 2021-02-17 14:54:52
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanału zrzutowego wód opadowych i awaryjnego ścieków komunalnych w Pucku, powiat pucki, województwo pomorskie. 2021-02-08 14:39:55
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2021-02-03 14:43:31
dokument Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III 2021-01-29 11:14:21
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 2021-01-27 13:41:02
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-01-14 15:51:38
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zawiadomienia społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2021-01-12 08:48:33
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zawiadomieniu stron i podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym cieniu roboczym 8,4 MPa oraz DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo ba terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck - rozszerzono o dz. nr 726, 723, 721/1 obręb Mosty, gmina Kosakowo 2021-01-12 08:44:53
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2021-01-07 12:00:25
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.40.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ŻELISTRZEWO (część północna) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-11-30 15:02:12
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.37.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BŁĄDZIKOWO (w rejonie ul. Brzozowej) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-11-30 14:58:03
dokument Zawiadomienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.21.2017.AJ.29.zpo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. budowy gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2020-10-29 11:40:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych - rowów zlokalizowanych w obręb Mosty, obręb Moście Błota, obręb Mrzezino, obręb Sławutowo, obręb Połczyno, obręb Darzlubie, obręb Zdrada, obręb Werblinia, obręb Gnieżdżewo, obręb Łebcz, obręb Brudzewo. 2020-10-06 10:48:33
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck 2020-09-29 15:37:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych w Mostach, Moście Błotach, Mrzezinie, Sławutowie, Połczynie, Darzlubiu, Zdradzie, Werblini, Gnieżdżewa, Łebcza, Brudzewie w ramach realizowanego zadania Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 Mpa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo 2020-08-28 08:47:13
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2020.KM o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XXIII/64/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sławutowo (?SŁAWUTOWO II?) oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2020-08-26 14:59:18
dokument Obwieszczenie BGG.6721.27.2020.KM o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości WERBLINIA w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 2020-08-26 14:52:58
dokument Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wydania decyzji przedłużającej termin obowiązywania pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gm Puck, powiat pucki. 2020-08-12 14:17:20
dokument Obwieszczenie z dnia 06.08.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/500 przez cieki Mrzezino, Mości Błota, Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Werblinia, 2020-08-12 14:13:51
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.22.2020.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, gmina Puck w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń planu. 2020-08-05 09:34:45
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.21.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo - część północna wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-07-16 16:16:07
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez ody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/500 przez następujące cieki Kanał Mrzezino, Rzeka Gizdepka, Potok Błądzikowski, Strugę darzlubską, Strugę Młyńską, Rzekę Płutnicę 2020-07-14 13:29:13
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do kosultacji społęcznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 2020-07-01 08:14:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. gazociągu wysokiego ciśnienia na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu dystrybucyjnego o srednicy do DN 500 i maksymalnym cisnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo - Władysławowo na terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck." 2020-07-01 08:10:30
dokument Informacja o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612 - 3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gmina Puck, pow. pucki, woj. pomorskie." 2020-06-25 16:07:21
dokument Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postepowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania pn. "odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gm.Puck, powiat pucki 2020-06-16 12:11:07
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-06-10 07:38:13
dokument Postanowienie Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2020r. 2020-06-02 13:21:05
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie projektu PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA dla strefy pomorskiej 2020-02-28 13:35:13
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.05.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sławutowo (,,SŁAWUTOWO I??) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:53:21
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.02.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz nr 166/15, 167/9 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:52:15
dokument Obwieszczenie - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck - aktualizacja z roku 2019''. 2020-01-09 13:34:25
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej (Werblinia III) w gminie Puck 2019-12-19 11:55:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.39.2019.KM z dnia 17.12.2019r. 2019-12-18 08:21:10
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-12-13 14:05:19
dokument Obwieszczenie informujące o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 15:55:32
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 15:54:42
dokument Prognoza dot. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). 2019-07-31 08:04:08
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). Część I 2019-07-31 07:53:46
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). Część II 2019-07-31 07:51:29
dokument BGG.6720.09.2019.KM Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). 2019-07-23 15:09:32
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.5.2019.KM o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia (WERBLINIA II) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu; - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2019-06-17 09:58:20
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu 2019-05-30 13:50:53
dokument Dotyczny projektu MZPM fragmentu Wsi Mechowo 2019-03-19 14:51:17
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-12 11:00:10
dokument Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:48:44
dokument Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:47:27
dokument Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:44:40
dokument Projekt zmiany Studium: nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 15:04:01
dokument Projekt zmiany Studium: nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 15:02:14
dokument Projekt zmiany Studium:i nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 14:59:37
dokument BGG.6720.03.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla obszarów wskazanych w obwieszczeniu. 2019-01-22 13:43:11
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gmina Puck za 2018 rok 2018-12-31 08:43:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana nr IX) . 2018-10-12 10:15:00
dokument Pismo - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w związku ze zwiększoną liczbą zgloszeń i zapytań, żwiązanych z ochroną przed hałasem 2018-07-16 12:00:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów. 2018-06-20 14:03:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceną oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany studium dla obszarów: - działek od numeru 57/6 do nr 57/37 położonych w zachodniej części obrębu wsi Brudzewo; - działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21 202/22, 315 położonych w środkowej części obrębu wsi Sławutowo. 2018-06-20 13:44:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu miejscowości Werblinia 2018-04-18 15:03:38
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2003 r. [Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.03.2014. poz. 1204], sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/106/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 2. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr X/83/03 Rady Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.12.2006 r. Nr 129 poz. 2676), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/108/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 3. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Publ. Dz. Urz.Woj.Pom. z 2006r. nr 121, poz. 2528), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLIl/107/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Puck: 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w gminie Puck, sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/105/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-09 14:41:50
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2017 rok 2017-12-14 13:10:12
dokument BGG.6721.12.2017.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2017-09-21 08:06:41
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rekowo Górne w gminie Puck. 2017-08-28 13:04:30
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia w gminie Puck. 2017-08-28 13:02:48
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BŁĄDZIKOWO, GMINA PUCK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-07-25 08:24:39
dokument INFORMACJA DOT. UDOSTĘPNIANIA PRZEZ TUTEJSZY URZĄD DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU 2017-03-01 14:14:06
katalog OBWIESZCZENIA ŚRODOWISKOWE 2017-03-01 13:55:30
dokument Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2016 r. 2017-02-10 10:48:38
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutówko za 2016 rok 2016-12-21 11:31:07
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutowo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:33
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:01
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mrzezino za 2016 rok 2016-12-20 13:52:13
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rekowo Górne za 2016 rok 2016-12-20 13:51:44
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gnieżdżewo za 2016 rok 2016-12-20 13:50:17
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata za 2016 rok 2016-12-20 13:39:24
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2016 rok 2016-12-15 08:41:25
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połczyno za 2016 rok 2016-12-15 08:23:51
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Darzlubie za 2016 rok 2016-12-15 08:02:46
dokument Uchwała Nr XLII/134/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:09:03
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:10:15
dokument Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:11:36