Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja nr BGG.6733.75.2022.IK z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 255/35, 255/26 , obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2023-01-30 14:33:01 dodanie dokumentu
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Anna Bławat 2023-01-30 13:05:40 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 38/23 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 27 stycznia 2023 roku Gmina Puck 2023-01-30 12:21:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. Agnieszka Ciskowska 2023-01-30 11:02:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. Agnieszka Ciskowska 2023-01-30 11:02:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. Agnieszka Ciskowska 2023-01-30 11:01:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. Agnieszka Ciskowska 2023-01-30 11:00:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. Agnieszka Ciskowska 2023-01-30 11:00:16 edycja dokumentu
Ocena jakości wody z wodociągów wiejskich za rok 2022 w miejscowościach Darzlubie, Leśniewo, Mrzezino, Połczyno, Rekowo Górne, Sławutowo, Sławutówko Beata Hejmowska 2023-01-27 11:55:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40/23 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bernadeta Thrun 2023-01-27 11:38:42 dodanie dokumentu
Informacja z dnia 19.01.2023r. o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak spr: GD.ZUZ.3.4210.901.2022.KN w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - sieci wodociągowej, dz. nr 116, 186/3 obręb Sławutowo, gm. Puck Beata Hejmowska 2023-01-27 11:07:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.4.2023.IK z dnia 26.01.2023 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 93, 265/6, 366, 272, 354, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2023-01-26 15:32:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 302/22 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:43:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 301/22 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 300/22 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:39:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 299/22 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:38:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 298/22 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązującego czasu pracy w 2023 roku. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:37:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 297/22 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 296/22 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:31:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 295/22 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:27:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 294/22 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:24:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 293/22 Wójta Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w roku 2023 na terenie Gminy Puck. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:22:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 292/22 Wójta Gminy Puck z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:19:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 291/22 Wójta Gminy Puck z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:17:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 290/22 Wójta Gminy Puck z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:14:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 289/22 Wójta Gminy Puck z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Małgorzata Grzenkowicz 2023-01-26 11:08:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 207/g261/P/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Puck na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Halina Ellwart-Ferra 2023-01-26 09:44:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 206/g261/F/IV/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2023-2035 Halina Ellwart-Ferra 2023-01-26 09:42:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/119/22 Rady Gminy Puck z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2023 rok Halina Ellwart-Ferra 2023-01-26 09:39:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/118/22 Rady Gminy Puck z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Halina Ellwart-Ferra 2023-01-26 09:37:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce nr ewid. 1478/3 w miejscowości Moście Błota Beata Hejmowska 2023-01-25 14:55:59 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKiOŚ.600.17.DŚ.2022.2023.BH dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikami na nieczystości płynne na działce nr 11/10 w miejscowości Domatówko. Beata Hejmowska 2023-01-25 14:46:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie listy kandydatów na sołtysów Gminy Puck Gmina Puck 2023-01-25 14:45:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie listy kandydatów na sołtysów Gminy Puck Gmina Puck 2023-01-25 14:42:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKiOŚ.600.17.DŚ.2022.2023.BH dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikami na nieczystości płynne na działce nr 11/10 w miejscowości Domatówko Beata Hejmowska 2023-01-25 12:54:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKiOŚ.600.17.DŚ.2022.2023.BH dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikami na nieczystości płynne na działce nr 11/10 w miejscowości Domatówko Beata Hejmowska 2023-01-25 12:53:31 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT PEWIK GDYNIA W SPARWIE JAKOŚCI WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ W II PÓŁROCZU 2022 Beata Hejmowska 2023-01-25 11:30:46 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Anita Romanowska 2023-01-25 09:36:33 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 19.01.2023 roku w sprawie formalnej oceny ofert. Bernadeta Thrun 2023-01-23 15:24:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr 191, obręb ewidencyjny Mieroszyno, położonej w gminie Puck Beata Hejmowska 2023-01-23 11:39:37 dodanie dokumentu