Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie nr BGG.6733.74.2021.IK z dnia 29.11.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 189, 190, 191/2, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 212/10, 212/11 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-29 15:34:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.75.2021.IK z dnia 29.11.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową, na działkach nr ewid. 167/33 i 180/20 obręb 12 Mrzezino i 389 obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-29 14:37:56 dodanie dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2021-11-29 14:19:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2021-11-29 14:12:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.71.2021.IK z dnia 29.11.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 24/2, 24/45  obręb 04 Domatowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-29 13:03:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.72.2021.IK z dnia 29.11.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 483, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/9  obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-29 13:00:25 dodanie dokumentu
Wyniki wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Osłonino Anna Bławat 2021-11-29 08:13:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja Kompostowni na terenie działek nr 177/3, 177/4, 177/5 w miejscowości Werblinia. Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:31:29 dodanie dokumentu
Podanie o wydanie stanowiska w zakresie mozliwości zapewnienia odbioru ścieków dla projektowanej budowy/przebudowy Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:09:14 edycja dokumentu
Podanie o wydanie stanowiska w zakresie mozliwości zapewnienia odbioru ścieków dla projektowanej budowy/przebudowy Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:09:04 usunięcie załacznika
Podanie o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody do projektowanej budowy/przebudowy Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:08:30 edycja dokumentu
Podanie o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody do projektowanej budowy/przebudowy Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:05:44 edycja dokumentu
Podanie o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody do projektowanej budowy/przebudowy Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:05:39 usunięcie załacznika
Podanie o wydanie warunków technicznych dostawy wody Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:04:59 edycja dokumentu
Podanie o wydanie warunków technicznych dostawy wody Bernadeta Thrun 2021-11-26 13:04:38 usunięcie załacznika
ZP.271.29.2021.AR Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 9.000.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Anita Romanowska 2021-11-26 12:03:23 edycja dokumentu
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego w drodze decyzji administracyjnej Emilia Goyke 2021-11-24 14:05:41 edycja dokumentu
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego w drodze decyzji administracyjnej Emilia Goyke 2021-11-24 13:56:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 181/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck. Maria Rost 2021-11-24 09:28:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/21 Wójta Gminy Puck z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Puck. Maria Rost 2021-11-24 09:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/21 Wójta Gminy Puck z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia wewnętrznego dnia pracy. Maria Rost 2021-11-24 09:23:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania osobowego składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Osłoninie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Osłonino w dniu 28 listopada 2021 r. Maria Rost 2021-11-24 09:04:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/21 Wójta Gminy Puck z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych. Maria Rost 2021-11-24 08:48:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2022 rok. Maria Rost 2021-11-24 08:44:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-11-24 08:39:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-11-24 08:36:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Maria Rost 2021-11-24 08:34:20 dodanie dokumentu
ZP.271.29.2021.AR Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 9.000.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Anita Romanowska 2021-11-23 09:57:47 dodanie dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.70.2021.IK z dnia 22.11.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 449, 456 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-22 13:05:42 edycja dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.70.2021.IK z dnia 22.11.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 449, 456 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-22 13:04:59 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Gminy Puck dnia 30.11.2021 r. Maria Rost 2021-11-22 10:59:55 dodanie dokumentu
Oferta pracy Nr 8/2021 na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Anna Bławat 2021-11-19 12:23:25 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Sekcji Pomocy Środowiskowej - 1 etat Anna Bławat 2021-11-19 11:44:38 edycja dokumentu
ZP.271.35.2021.AR Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 1.100 szt. na terenie gminy Puck. Anita Romanowska 2021-11-19 10:44:42 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. Anita Romanowska 2021-11-19 09:46:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 122/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Puck prowadzenia określonych spraw gminy. Maria Rost 2021-11-19 08:47:17 edycja dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.69.2021.IK z dnia 16.11.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej na działce nr ewid. 200 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-18 11:29:28 dodanie dokumentu
ZP.271.32.2021.AR Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV do Dziennego Domu Pobytu w Celbowie oraz 5 Klubów Seniora na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2021-11-17 14:58:00 edycja dokumentu
Pismo dotyczące przesłania akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z odwołaniem od decyzji BGG.6733.20.1.2021.IK z dnia 25.10.2021 r. ?1. uchylającej decyzję BGG.6733.20.2021r. wydaną dnia 8 czerwca 2021 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 212/7, 100/2, 128/2, 212/1, 136, 110/2, 212/9, 212/15, 117/2, 210/8, 212/2, 212/8, 212/13, 103/3, 114/8, 212/6, 212/14, 113/2, 120/2, 212/12, 116/2, 125/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/10, 212/11, 212/16 obręb 23 Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 574/21, 574/23, 573/7, 573/8, 573/9, 574/26, 574/27, 577/1, 577/2, 575, 573/10, 573/11, 573/14, 468/3, 572/1, 574/24, 574/22, 574/20, 574/14, 574/18, 573/5, 574/15, 574/19, 574/16, 574/28, 576/3, 576/4, 473/8, 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 212/7, 100/2, 128/2, 212/1, 136, 110/2, 212/9, 212/15, 117/2, 210/8, 212/2, 212/8, 212/13, 103/3, 114/8, 212/6, 212/14, 113/2, 120/2, 212/12, 116/2, 125/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/10, 212/11, 212/16 obręb 23 Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 574/21, 574/23, 573/7, 573/8, 573/9, 574/26, 574/27, 577/1, 577/2, 575, 573/10, 573/11, 573/14, 468/3, 572/1, 574/24, 574/22, 574/20, 574/14, 574/18, 573/5, 574/15, 574/19, 574/16, 574/28, 576/3, 576/4, 473/8, 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-11-17 10:51:35 dodanie dokumentu
Wniosek o wynajem lokalu na czas nieoznaczony o wynajem lokalu socjalnego Waldemar Białk 2021-11-17 10:36:19 usunięcie dokumentu