Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Plany miejscowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LII/98/22 z dnia 6.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część północna) o przystąpieniu do sporządzenie projektu ww planu oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww planu, a także o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LX/49/23 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino (część południowa) w zakresie działki nr 88/8, o przystąpieniu do sporządzenie projektu ww planu oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww planu 2024-03-27 10:10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.13.2024.KM z dnia 15.03.2024 r. w sprawie:  wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 25 marca 2024 r.  do  23 kwietnia 2024r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Brudzewo (dz. nr.147/22, 147/23, 147/26, 147/29 i 147/30) sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXI/25/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje teren położony w południowej części miejscowości Brudzewo, po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości   Starzyński Dwór (działki nr 677/1, 677/2, 677/3 i 677/4) sporządzonego na podstawie uchwały nr LVIII/19/23 Rady Gminy Puck z dnia 23 lutego 2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje teren położony po północnej stronie drogi wojewódzkiej 213, po wschodniej stronie ul. Słonecznej. 2024-03-21 14:15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.06.2024.KM z dnia 28.02.2024 r. w sprawie:  podjęcia przez Radę Gminy Puck  uchwały nr XXXVIII/91/21  z dnia 30 września 2021  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Widlino, obręb Sławutowo,  zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/105/09 z dnia 30.10.2009 r. (publ.: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 03.02.2010r.  nr 15, poz. 260)  o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu ww. planu; podjęcia przez Radę Gminy Puck  uchwały nr LXIII/93/23  z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Połchowo (dz. nr. 24/1), o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu ww. planu. 2024-03-01 12:43:37
dokument Obwieszczenie BGG.6721.11.2024.KM z dnia 29.02.2024 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 8 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 237 w obrębie geodezyjnym Gnieżdżewo, gmina Puck, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck  Nr LX/48/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.  2024-03-01 12:36:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o podjęciu przez Radę Gminy Puck  uchwały nr LVIII/19/23  z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór  (działki nr 677/1, 677/2, 677/3 i 677/4). 2023-08-25 08:30:07
dokument Obwieszczenie BGG.6721.64.2023.KM z dnia 21.08.2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały: - nr LX/48/23 w dniu 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 237 w obrębie Gnieżdżewo - nr LX/49/23 w dniu 27.04.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu miejscowości Osłonino (cz. południowa- dz. 88/8) -nr. LII/97/22 w dniu 6.10.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu wsi Błądzikowo (obszar elementarny 13MN,U obejmujący działki 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8) -nr LII/98/22 w dniu 6.10.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miejscowości Osłonino- cz. północna (dla dz. 246/1, 246/2, 247, 248, 249/1, 249/2, 250 i 251) - nr XXX/26/21 w dniu 25.03.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp frg. wsi Błądzikowo- zabudowa wsi - nr XII/111/19 w dniu 29.08.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp frg wsi Żelistrzewo (cz. północna) o przystąpieniu do sporządzenia ww. planów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tych planów. 2023-08-22 08:20:07
dokument Obwieszczenie BGG.6721.66.2023.KM z dnia 14.08.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu  w dniach od  24 sierpnia 2023  r.  do 22 września  2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Sławutowo (Sławutowo III) sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck  nr XLVI/55/22 z dnia 26 maja 2022 r. oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rekowo Górne, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck  nr XVIII/30/16 z dnia 31 marca 2016 r.  - wyłożenie drugie. 2023-08-16 13:17:58
dokument Obwieszczenie BGG.6721.63.2023.KM z dnia 13.07.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 20 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gnieżdżewo, położonego w rejonie ul. Bpa Dominika- część zachodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-17 13:34:50
dokument Obwieszczenie BGG.6721.21.2023.KM z dnia 24.04.2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LVIII/22/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych: Połchowo, Smolno, Brudzewo, Połczyno, Gnieżdżewo, Swarzewo, o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2023-04-28 13:19:02
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2023.KM z dnia 26.04.2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr LVIII/17/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Łebcz (dz. 386/85, 386/86, 386/122) o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2023-04-27 16:28:17
dokument Obwieszczenie BGG.6721.02.2023.KM z dnia 19.01.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi  Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -  wyłożenie drugie. 2023-01-20 13:43:16
dokument Obwieszczenie BGG.6721.72.2022.KM z dnia 23.12.2022 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XLVI/54/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Gnieżdżewo, położonego w rejonie ul. Bpa Dominika - część zachodnia oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2022-12-28 11:54:31
dokument Obwieszczenie BGG.6721.49.2022.KM z dnia 22.12.2022 o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XLVI/55/22 z dnia 26 maja 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Sławutowo (Sławutowo III) oraz o przystąpieniu do sporządzania ww planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2022-12-23 12:44:20
dokument Obwieszczenie BGG.6721.64.2022.KM z dnia 09.09.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 21.09-20.10.2022: 1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (dz. nr 632/1) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXXI/24/21 z dnia 25.03.2021. 2.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXII/45/20 z dnia 28.05.2020 2022-09-15 10:02:42
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.42.2022.AC z dnia 13.07.2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia ("Werblinia II"). 2022-07-14 14:33:48
dokument Obwieszczenie BGG.6721.40.2022.KM z dnia 03.06.2022 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XXXI/24/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości STARZYŃSKI DWÓR  (dz. nr  632/1), o przystąpieniu do sporządzenia ww.  zmiany planu, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany planu. 2022-06-06 10:40:39
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Smolno i fragmentu miejscowości Sławutówko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XII/114/19 z dnia 29.08.2019. Obszar objęty ww. planem obejmuje część środkową doliny rzeki Gizdepki, położoną pomiędzy linia kolejową Reda- Hel w Smolnie a drogą wojewódzką ne 216 w Sławutówku oraz otoczenie dopływu rzeki Gizdepki po północnej stronie doliny, o powierzchni ok 210ha. 2022-05-10 15:40:28
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Swarzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/139/19 z dnia 7.11.2019. Obszar planu obejmuje tereny położone pomiędzy drogą wojewódzką nr 216 a ul. Szkolną, tereny położone w rejonie ul. Pomieczyńskiego i tereny położone w rejonie ul. Dworcowej i ul. Zachodniej. 2022-05-10 15:24:31
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Połczyno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/140/19 z dnia 7.11.2019. Obszar planu obejmuje miejscowość Połczyno i zachodnią część osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Połczyno Bis. 2022-05-10 15:19:04
dokument Obwieszczenie BGG.6721.35.2022.KM z dnia 04.05.2022 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 11.05.-.02.06.2022 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Gnieżdżewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/137/19 z dnia 7.11.2019. Obszar planu obejmuje tereny zainwestowane wsi Gnieżdżewo oraz przyległe od strony północnej i południowej- wschodniej tereny rolnicze. 2022-05-10 15:08:30
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2022.KM z dnia 05.04.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu miejscowości Brudzewo obejmującego działki nr 147/22, 147/23, 147/26, 147/29 i 147/30 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-04-05 13:56:29
dokument Obwieszczenie BGG.6721.24EW.2022.KM z dnia 28.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. projektu mpzp fragmentu miejscowości ŁEBCZ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XIV/138/19 z dnia 7 listopada 2019 r. 2022-04-01 08:28:36
dokument Obwieszczenie BGG.6721.23.2022.KM z dnia 28.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. projektu mpzp fragmentu miejscowości BŁĄDZIKOWOi fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XII/115/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2022-04-01 08:23:27
dokument Obwieszczenie BGG.6721.22.2022.KM z dnia 28.03.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. projektu mpzp fragmentu miejscowości OSŁONINO i fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XII/113/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2022-04-01 08:18:39
dokument Obwieszczenie BGG.6721.02.2022.KM z dnia 21.01.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  projektu mpzp fragmentu obrębu Sławutowo ("SŁAWUTOWO II") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXIII/64/20 z dnia 9 lipca 2020 r. 2022-01-24 14:33:26
dokument Obwieszczenie BGG.6721.34.2021.KM z dnia 12.10.2021 -o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 października 2021 do 19 listopada 2021r. projektu mpzp fragmentu miejscowości Werblinia ("Werblinia II") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu mzpz fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-10-14 16:01:27
dokument Obwieszczenie BGG.6721.25EW.2021.KM z dnia 24.06.2021 -o podjęciu uchwały XIV/139/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Połczyno, o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2021-06-25 10:22:39
dokument Obwieszczenie BGG.6721.22EW.2021.KM z dnia 21.06.2021 -o podjęciu uchwały XIV/140/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo, o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2021-06-22 08:02:16
dokument Obwieszczenie BGG.6721.19EW.2021.KM z dnia 17.06.2021 -o podjęciu uchwały XIV/138/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łebcz w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych -o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu -o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu 2021-06-17 16:52:57
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.15.2021.KM z dnia 29.04.2021 w sprawie przedłużenia terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rekowo Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisku ustaleń zmiany planu do dnia 25.05.2021 2021-05-05 08:38:44
dokument Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-04-09 11:41:02
dokument Obwieszczenie BGG.6721.51.2020.KM o podjęciu uchwały XII/115/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Błądzikowo i fragmentu miejscowości Żelistrzewo. 2021-02-22 10:59:36
dokument Obwieszczenie BGG.6721.45.2020.KM o podjęciu uchwały XII/113/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Osłonino i fragmentu miejscowości Żelistrzewo. 2021-02-22 10:58:54
dokument Obwieszczenie BGG.6721.48.2020.KM o podjęciu uchwały XII/114/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Smolno i fragmentu miejscowości Sławutowo. 2021-02-22 10:56:02
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-01-13 14:32:08
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.40.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ŻELISTRZEWO (część północna) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-11-30 15:01:20
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.37.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BŁĄDZIKOWO (w rejonie ul. Brzozowej) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-11-30 14:57:15
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2020.KM o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XXIII/64/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sławutowo (SŁAWUTOWO II) oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2020-08-26 14:58:35
dokument Obwieszczenie BGG.6721.27.2020.KM o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości WERBLINIA w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 2020-08-26 14:51:50
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.22.2020.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, gmina Puck w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń planu. 2020-08-05 09:33:00
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.21.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo - część północna wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-07-15 15:30:40
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-06-10 07:33:19
dokument BGG.6733.05.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 105/32, 105/33, 105/23 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-03-17 10:48:42
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.05.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sławutowo (,,SŁAWUTOWO I'') wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:55:13
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.02.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz nr 166/15, 167/9 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:50:09
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej (Werblinia III) w gminie Puck 2019-12-19 11:53:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.39.2019.KM z dnia 17.12.2019r. 2019-12-18 08:20:13
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-12-13 14:02:46
dokument Obwieszczenie BGG.6721.36.2019.KM informujące o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 14:08:33
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 13:51:51
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.5.2019.KM o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia (WERBLINIA II) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu; - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2019-06-17 09:57:19
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu 2019-05-30 13:48:32
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp fragmentu Wsi Brudzewo 2019-04-11 17:03:30
dokument Dotyczy projektu MZPM fragmentu Wsi Mechowo 2019-03-19 14:52:43
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-12 10:58:47
dokument Postanowienie Wójta Gminy Puck w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia i prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu 2018-09-25 14:40:41
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck o przyjęciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociagu wysokiego ciśnienia w gminie Puck P6 2018-07-19 11:35:12
katalog MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2016-04-20 11:44:48
dokument Wykaz obowiązujących na terenie Gminy Puck Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2016-04-20 09:57:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów. 2018-06-20 14:04:11
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2003 r. [Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.03.2014. poz. 1204], sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/106/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 2. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr X/83/03 Rady Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.12.2006 r. Nr 129 poz. 2676), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/108/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 3. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Publ. Dz. Urz.Woj.Pom. z 2006r. nr 121, poz. 2528), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLIl/107/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Puck: 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w gminie Puck, sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/105/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-09 14:39:42
dokument BGG.6721.12.2017.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-09-21 07:55:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BŁĄDZIKOWO, GMINA PUCK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-07-25 08:19:58
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia w gminie Puck. 2017-08-28 12:48:10
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rekowo Górne w gminie Puck. 2017-08-28 12:49:42