Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości Emilia Goyke 2021-01-07 07:52:53 dodanie dokumentu
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości - stan na dzień 2020.12.31 Emilia Goyke 2021-01-07 07:26:58 usunięcie dokumentu
PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK Kamila Dettlaff 2021-01-05 14:39:22 edycja dokumentu
PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK Kamila Dettlaff 2021-01-05 14:38:46 usunięcie załacznika
PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK Kamila Dettlaff 2021-01-05 14:38:15 edycja dokumentu
PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK Kamila Dettlaff 2021-01-05 14:36:00 edycja dokumentu
Petycja w sprawie założenia lampy oświetleniowej w Smolnie przy ul. Kwiatowej Bernadeta Thrun 2021-01-05 10:30:23 dodanie dokumentu
Wykaz ilościowy w poszczególnych sołectwach - stan na dzień 31.12.2020r. Emilia Goyke 2021-01-04 14:36:36 dodanie dokumentu
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości - stan na dzień 2020.12.31 Emilia Goyke 2021-01-04 14:34:26 edycja dokumentu
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości - stan na dzień 2020.12.31 Emilia Goyke 2021-01-04 14:34:17 dodanie dokumentu
BGG.6733.61.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 747/3, 747/4, 747/5, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-04 13:35:35 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2021-01-04 11:14:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 740 i 742 w Mieroszynie. Bernadeta Thrun 2021-01-04 10:29:48 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych Anna Bławat 2021-01-04 07:54:15 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Anna Bławat 2021-01-04 07:54:05 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko: Referent ds. obsługi sekretariatu Anna Bławat 2021-01-04 07:53:51 edycja dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-30 15:23:56 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-30 13:11:20 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-30 13:11:02 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-30 13:10:41 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:03:55 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:03:14 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:01:38 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:01:03 dodanie dokumentu
Wzór oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:25:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/120/20 Rady Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku, w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:22:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:19:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacja elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1485/1 obręb Moście Błota Bernadeta Thrun 2020-12-30 07:48:02 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Puck - dnia 30.12.2020 r. tryb zdalny (wideokonferencja) Maria Rost 2020-12-28 20:12:54 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM wywozu odpadów 2021 rok - SEKTOR I Bożena Kamińska 2020-12-28 14:14:22 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM wywozu odpadów 2021 rok - SEKTOR II Bożena Kamińska 2020-12-28 14:12:02 dodanie dokumentu
Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych za 2020 rok Bernadeta Thrun 2020-12-23 10:58:14 dodanie dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-22 09:02:31 edycja dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-22 09:02:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. Bernadeta Thrun 2020-12-22 08:00:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.59.2020.OM z dnoa 16.12.2020- dot. rozbiórki słupa linii napowietrznej i budowy sieci elektroenergetycznej nn w Gnieżdżewie- dz 698 Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 14:04:16 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 10:03:33 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 09:40:18 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 09:39:44 dodanie dokumentu