Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie BGG.6733.68.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 870 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-14 16:17:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BGG.6733.66.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-14 16:15:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Agnieszka Ciskowska 2021-01-14 15:51:38 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2021-01-14 15:09:40 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2021-01-14 15:09:04 edycja dokumentu
Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Puck. Anna Bławat 2021-01-14 14:40:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr GD.ZUZ.3.4210.666.2020.MW z dnia 07.01.2021 PGW Wody Polskie- w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- Wniosek PGNiG GAZOPROJEKT s.a.) Agnieszka Ciskowska 2021-01-14 14:31:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BGG.6733.66.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-14 13:26:01 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-14 12:16:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Agnieszka Ciskowska 2021-01-13 14:32:08 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Puck Anna Łapińska 2021-01-13 13:10:54 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Anna Łapińska 2021-01-13 13:08:00 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Puck Anna Łapińska 2021-01-13 13:06:27 usunięcie załacznika
Rejestr Instytucji Kultury Anna Łapińska 2021-01-13 13:05:16 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Anna Łapińska 2021-01-13 13:05:09 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:49:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:49:37 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:49:35 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:49:31 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:49:28 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:49:24 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:48:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:47:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:47:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego Anna Łapińska 2021-01-13 12:45:23 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2021-01-13 08:41:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zawiadomienia społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. Bernadeta Thrun 2021-01-12 08:48:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zawiadomieniu stron i podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym cieniu roboczym 8,4 MPa oraz DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo ba terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck - rozszerzono o dz. nr 726, 723, 721/1 obręb Mosty, gmina Kosakowo Bernadeta Thrun 2021-01-12 08:44:53 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2021-01-11 15:10:06 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny i zgoda Kamila Dettlaff 2021-01-11 13:26:40 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny i zgoda Kamila Dettlaff 2021-01-11 13:24:44 usunięcie dokumentu
Wniosek o dodatek mieszkaniowy Kamila Dettlaff 2021-01-11 13:21:22 dodanie dokumentu
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Kamila Dettlaff 2021-01-11 13:20:23 usunięcie dokumentu
BGG.6733.60.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 46/6, 46/5, 46/4, 46/3, 293,294,289 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-11 12:40:53 dodanie dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2021-01-07 16:19:51 edycja dokumentu
BGG.6733.62.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 380/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck Agnieszka Ciskowska 2021-01-07 13:18:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. Bernadeta Thrun 2021-01-07 12:00:25 dodanie dokumentu
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości Emilia Goyke 2021-01-07 07:52:53 dodanie dokumentu
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości - stan na dzień 2020.12.31 Emilia Goyke 2021-01-07 07:26:58 usunięcie dokumentu
PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK Kamila Dettlaff 2021-01-05 14:39:22 edycja dokumentu