Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGG.6733.35.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej DN 90 PE z przyłączem wodociągowym DN 40 PE o długości około 80,0 mb, na działkach nr ewid. 144/5 i 146, obręb 18 Sławutowo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-30 09:51:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/45/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetragu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Werblinia, gmina Puck Gmina Puck 2016-05-30 09:51:29 dodanie dokumentu
BGG.6733.35.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej DN 90 PE z przyłączem wodociągowym DN 40 PE o długości około 80,0 mb, na działkach nr ewid. 144/5 i 146, obręb 18 Sławutowo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-30 09:49:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/44/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2016 Gmina Puck 2016-05-30 09:48:36 dodanie dokumentu
BGG.6733.33.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci wodociągowej DN 90 PE, budowie przyłącza wody od projektowanej sieci DN 90 PE oraz budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 PCV do studni, na działkach nr ewid. 228/51 i 228/65, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-30 09:46:36 edycja dokumentu
BGG.6733.33.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci wodociągowej DN 90 PE, budowie przyłącza wody od projektowanej sieci DN 90 PE oraz budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 PCV do studni, na działkach nr ewid. 228/51 i 228/65, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-30 09:46:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/43/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla MPWiK "EKOWIK" Spólka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Puck Gmina Puck 2016-05-30 09:44:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/42/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Gmina Puck 2016-05-30 09:41:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/41/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-05-30 09:40:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/16 Wójta Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realziację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2016 Gmina Puck 2016-05-30 09:30:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/16 Wójta Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-05-30 09:29:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/16 Wójta Gminy Puck z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 75/16 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów Gmina Puck 2016-05-30 09:27:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/16 Wójta Gminy Puck w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Darzlubiu, Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Celbowie Gmina Puck 2016-05-30 09:26:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/16 Wójta Gminy Puck z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-05-30 09:23:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/16 Wójta Gminy Puck z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Gmina Puck 2016-05-30 09:21:47 dodanie dokumentu
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej Gmina Puck 2016-05-25 11:18:43 edycja dokumentu
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej Gmina Puck 2016-05-25 11:18:40 usunięcie załacznika
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej Gmina Puck 2016-05-25 11:18:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelno na działkach nr 378, 379, 381, 382, 388 - obręb Strzelno i 658 - obręb Mieroszyno, gmina Puck Gmina Puck 2016-05-25 11:12:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu istniejącego pomostu stałego i budowie sezonowego obiektu sanitariatów realizowanego na terenie Gminy Puck w Rzucewie na działkach nr 167/9, 177/3, 177/2, w ramach przedsięwzięcia "Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" Gmina Puck 2016-05-25 11:06:42 dodanie dokumentu
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU Gmina Puck 2016-05-25 10:33:41 dodanie dokumentu
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ_2015 Gmina Puck 2016-05-25 10:32:26 dodanie dokumentu
Remont chodnika w Połchowie i Błądzikowie Halina Pietruszkiewicz 2016-05-24 10:30:04 dodanie dokumentu
BGG.6733.36.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr ewid. 191/1, 192/3, 204/5, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 87/1, 87/2, 85/3, 86/2, 84/8, 99 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-23 11:30:48 edycja dokumentu
BGG.6733.36.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr ewid. 191/1, 192/3, 204/5, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 87/1, 87/2, 85/3, 86/2, 84/8, 99 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-23 11:28:22 edycja dokumentu
BGG.6733.36.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr ewid. 191/1, 192/3, 204/5, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 87/1, 87/2, 85/3, 86/2, 84/8, 99 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-23 11:27:59 dodanie dokumentu
BGG.6733.31.1.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Księży Dambków z odpływem do studzienki na długości ok. 200,0 m, na działkach nr ewid. 615/32, 615/33, 615/42, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-20 10:47:40 edycja dokumentu
BGG.6733.31.1.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Księży Dambków z odpływem do studzienki na długości ok. 200,0 m, na działkach nr ewid. 615/32, 615/33, 615/42, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-20 10:47:27 dodanie dokumentu
BGG.6733.21.1.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z słupami na działkach nr ew. 390, 389, 182/8, 404, 182/18, 172/1, 180/4, 180/17, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-20 10:45:39 dodanie dokumentu
BGG.6733.21.1.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z słupami na działkach nr ew. 390, 389, 182/8, 404, 182/18, 172/1, 180/4, 180/17, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-20 10:44:20 usunięcie dokumentu
BGG.6733.21.1.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z słupami na działkach nr ew. 390, 389, 182/8, 404, 182/18, 172/1, 180/4, 180/17, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-20 10:44:15 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXI (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Maria Rost 2016-05-20 10:34:37 dodanie dokumentu
BGG.6733.39.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 346/1 obręb 20 Starzyno, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-18 12:14:59 edycja dokumentu
BGG.6733.39.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 346/1 obręb 20 Starzyno, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-18 12:14:42 dodanie dokumentu
BGG.6733.37.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 270/2, 273/32, 273/38, 273/35, 273/33, 273/37 i 273/44, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-05-18 12:13:40 edycja dokumentu
BGG.6733.37.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 270/2, 273/32, 273/38, 273/35, 273/33, 273/37 i 273/44, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-05-18 12:13:22 dodanie dokumentu
BGG.6733.40.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej (ok. 900 mb długości) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 800 mb długości), na działkach nr ewid. 615/21, 615/32, 615/33, 615/42, 615/82, 615/87 i 615/103, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-05-17 12:19:53 edycja dokumentu
BGG.6733.40.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej (ok. 900 mb długości) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 800 mb długości), na działkach nr ewid. 615/21, 615/32, 615/33, 615/42, 615/82, 615/87 i 615/103, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-05-17 12:19:35 dodanie dokumentu
BGG.6733.40.2016.KG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej (ok. 900 mb długości) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 800 mb długości), na działkach nr ewid. 615/21, 615/32, 615/33, 615/42, 615/82, 615/87 i 615/103, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-17 12:17:42 usunięcie dokumentu
BGG.6733.40.2016.KG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej (ok. 900 mb długości) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 800 mb długości), na działkach nr ewid. 615/21, 615/32, 615/33, 615/42, 615/82, 615/87 i 615/103, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-05-17 12:15:04 edycja dokumentu