Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-16 12:27:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/18 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi oraz budowy chodnika w miejscowości Darzlubie, Gmina Puck Gmina Puck 2018-08-16 12:25:55 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Poczyno, Łebcz Gmina Puck 2018-08-16 08:11:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/18 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Gmina Puck 2018-08-14 15:00:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na; "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck" Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszynie; Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Swarzewie; Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie; Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Gmina Puck 2018-08-14 14:56:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 14:49:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 14:48:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy bieżących i prognozowanych potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Puck Gmina Puck 2018-08-14 14:29:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie udziału wydzielonych sił i środków Gminy Puck w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) Gmina Puck 2018-08-14 14:27:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/18 Wójta Gminy Puck z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2018 Gmina Puck 2018-08-14 14:25:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/18 Wójta Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 14:23:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia wzorów druków informacji niezbędnych do określenia wysokości dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Puck jest organem rejestrującym Gmina Puck 2018-08-14 14:22:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/18 Wójta Gminy Puck z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 14:19:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Puck z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 14:18:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/18 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 Gmina Puck 2018-08-14 14:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/18 Wójta Gminy Puck z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Puck Nr 128/17 z 27 lipca 2017 roku Gmina Puck 2018-08-14 14:00:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/18 Wójta Gminy Puck z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2018-08-14 13:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Puck z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 13:54:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/18 Wójta Gminy Puck z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 13:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołąch podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck Gmina Puck 2018-08-14 13:48:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 13:45:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 13:43:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-14 13:39:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Puck z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku Gmina Puck 2018-08-14 13:38:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/18 Wójta Gminy Puck z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe orz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Puck 2018-08-14 13:37:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Puck z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2018 Gmina Puck 2018-08-14 13:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Puck z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2018 Gmina Puck 2018-08-14 13:31:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa) do wartości niższej od kwoty, o której mowa a art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Gmina Puck 2018-08-14 13:29:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Gmina Puck 2018-08-14 13:25:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Darzlubiu Gmina Puck 2018-08-14 13:23:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Puck z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2018-08-14 13:21:47 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa wyposazenia do szkoły w Połchowie - 4 części Halina Pietruszkiewicz 2018-08-14 09:39:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania postanowienia nr ZK.6220.2.2018 z dnia 09.08.2018 r. akceptujące projekt rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo Brudzewo - Wejherowo" wszętego na wniosek Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Gmina Puck 2018-08-13 14:56:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/18 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-13 14:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20A/18 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-13 14:23:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/18 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Gmina Puck 2018-08-13 14:20:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Gmina Puck 2018-08-13 14:18:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/18 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Gmina Puck 2018-08-13 14:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Gmina Puck 2018-08-13 14:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Gmina Puck 2018-08-13 14:11:12 dodanie dokumentu