Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych eko-badacza Halina Pietruszkiewicz 2017-06-27 13:26:30 edycja dokumentu
Druki sprawozdań z realizacji zadania publicznego za 2017 rok Bernadeta Thrun 2017-06-21 14:23:58 dodanie dokumentu
BGG.6733.45.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 440, 442, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck Gmina Puck 2017-06-21 12:24:03 dodanie dokumentu
BGG.6733.44.2017.ŁG Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr eiwd. 368/11, 368/10, 359/1, 368/2, 369/13, obręb 19 Smolno, gmina Puck Gmina Puck 2017-06-21 12:22:28 dodanie dokumentu
BGG.6733.43.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo Gmina Puck 2017-06-21 12:19:20 edycja dokumentu
BGG.6733.43.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo Gmina Puck 2017-06-21 12:18:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 9 maja 2017 roku do dnia 7 czerwca 2017 roku Gmina Puck 2017-06-20 10:23:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/83/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyński Dwór Gmina Puck 2017-06-20 10:19:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/82/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości z terenu sołectwa Mieroszyno Gmina Puck 2017-06-20 10:15:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/81/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierinków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami Gmina Puck 2017-06-20 10:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/80/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy Gmina Puck 2017-06-20 10:09:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/79/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Puck Gmina Puck 2017-06-20 09:58:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/78/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 Gmina Puck 2017-06-20 09:50:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/77/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Gmina Puck 2017-06-20 09:48:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/76/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 Gmina Puck 2017-06-20 09:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/75/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck Gmina Puck 2017-06-20 09:42:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/74/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-20 09:39:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/18/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospoadrki ściekowej w Aglomeracji Puck - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino Gmina Puck 2017-06-20 09:33:56 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków z dnia 20.06.2017 r. Gmina Puck 2017-06-20 09:16:58 edycja dokumentu
Rejestr żłobków z dnia 20.06.2017 r. Gmina Puck 2017-06-20 09:16:38 dodanie dokumentu
BGG.6733.40/2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV, na działkach nr ewid. 615/103, 615/21, 615/33, 615/42, 615/38, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Gmina Puck 2017-06-19 09:39:12 dodanie dokumentu
BGG.6733.38.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 39/10, 39/17, obręb 24 Werblinia, gmina Puck Gmina Puck 2017-06-19 09:36:00 dodanie dokumentu
BGG.6733.37.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z bubową przylączy na działakch nr ewid. 601, 580/35, 578/3, 578/13, 578/21, 578/14, 578/19, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Gmina Puck 2017-06-19 09:33:35 dodanie dokumentu
BGG.6733.35.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działakch nr ewid. 60/20, 59/2, 59/10, 59/11, 59/4, 48, 50, 49, obręb 24 Werblinia, gmina Puck Gmina Puck 2017-06-19 09:28:40 dodanie dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:28:34 edycja dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:28:22 dodanie dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:27:22 usunięcie dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:25:31 edycja dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:25:17 edycja dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:24:28 usunięcie załacznika
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2017-06-13 12:23:45 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Andrzej Śliwiński - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:39:26 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Józef Szymański - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:38:47 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Małgorzata Szlas - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:37:58 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Marcin Sikora - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:37:16 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Marcin Selonke - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:36:40 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Florian Pieper - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:36:03 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Wojciech Myślisz - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:35:29 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Józef Musiałkowski - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:34:49 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Henryk Kunc - za 2016 rok Gmina Puck 2017-06-09 14:34:12 dodanie dokumentu