Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Skargi i wnioski

 Skargi i wnioski

I. Składanie skarg i wniosków

  • Pisemnie na adres Urzędu Gminy Puck: ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
  • Skarga w formie elektronicznej: Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów skargi złożonej w formie tradycyjnej, musi: być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym. Jeżeli skarga jest składana w formie elektronicznej przez pełnomocnika to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym. Kierowanie skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą adres skrytki /ugpuck/SkrytkaESP
  • Ustnie do protokołu - osoba przyjmująca skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

II. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków

  • Wójt Gminy Puck przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w piątki w godzinach 14.00-15.00,
  • Sekretarz Gminy Puck przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie  w godzinach pracy Urzędu pok. 14,
  • Przewodniczący Rady Gminy Puck przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków  w czwartki w godz. od 16.00-17.00.  

III. Informacje ogólne

Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności ( art. 241Kpa ).

Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 Kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  1. rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
  2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
  3. wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi (art. 237Kpa).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skargi i wnioski_04.07.2024.docx (DOCX, 17.34Kb) 2024-07-04 15:29:05 31 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bławat 04-07-2024 15:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łapińska 04-07-2024
Ostatnia aktualizacja: Anna Bławat 04-07-2024 15:33:21