Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Anna Bławat 2023-09-28 16:49:33 edycja dokumentu
Uchwała nr 153/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-28 16:32:48 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad LXV Sesji Rady Gminy Puck dnia 5 października 2023 roku. Małgorzata Grzenkowicz 2023-09-28 16:32:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr 153/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-28 16:32:17 usunięcie dokumentu
Pismo KBW Delegatura w Słupsku w sprawie upływu terminu zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego Anna Bławat 2023-09-28 16:30:12 dodanie dokumentu
INFORMACJA O PIERWSZYM SPOTKANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Bławat 2023-09-28 15:43:38 edycja dokumentu
INFORMACJA O PIERWSZYM SPOTKANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Anna Bławat 2023-09-28 15:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr 111/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-28 13:29:51 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie dot. zakazu umieszczenia oznaczeń i symboli na urnach wyborczych Anna Bławat 2023-09-28 13:23:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 153/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-28 13:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 86/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Anna Bławat 2023-09-28 13:15:17 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Anna Bławat 2023-09-28 13:10:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 31/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego Anna Bławat 2023-09-28 13:00:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-28 12:58:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 169/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym Anna Bławat 2023-09-28 12:50:51 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (stan na dzień 1 września 2023 r.) Anna Bławat 2023-09-28 12:42:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-28 12:38:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Anna Bławat 2023-09-28 09:40:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 64 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Anna Bławat 2023-09-28 09:38:08 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad LXIV (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck dnia 28 września 2023 roku. Małgorzata Grzenkowicz 2023-09-27 17:18:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.128 z dnia 21.09.2023r. o wydaniu decyzji z 19 września 2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa Beata Hejmowska 2023-09-27 13:38:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.126 z dnia 21.09.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa Beata Hejmowska 2023-09-27 13:30:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 194/23 WÓJTA GMINY PUCK z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy gminy Puck na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bernadeta Thrun 2023-09-27 08:53:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-26 13:25:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 154/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-26 13:21:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-26 13:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania Anna Bławat 2023-09-26 13:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 64/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-26 13:13:51 dodanie dokumentu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym Anna Bławat 2023-09-26 13:11:06 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 307/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Anna Bławat 2023-09-26 12:39:07 dodanie dokumentu
Karta nr 19 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowie drogi na odcinku Leśniewo - Mała Piaśnica wraz z przebudową odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, sieci wodociągowej i napowietrznej sieci teletechnicznej? w miejscowościach: Leśniewo - Mała Piaśnica, na działkach o nr ew. : 857/1, 857/2, 858/1 obręb Leśniewo oraz na działkach: 161, 165, 166/10, 166/13, 166/36, 220, 246, 180 obręb Domatówko Beata Hejmowska 2023-09-26 08:21:53 dodanie dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.39.2023.IK z dnia 22.09.2023 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 94/8, 94/9, 94/11, 93, obręb 04 Domatowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2023-09-25 11:04:00 edycja dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.39.2023.IK z dnia 22.09.2023 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 94/8, 94/9, 94/11, 93, obręb 04 Domatowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2023-09-25 11:01:54 dodanie dokumentu
Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne Anna Bławat 2023-09-22 12:41:15 edycja dokumentu
Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne Anna Bławat 2023-09-22 12:40:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-OA.4205.1.2015.122 z dnia 12.09.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa Beata Hejmowska 2023-09-21 10:47:01 dodanie dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2023-09-20 14:57:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2023-09-20 14:52:24 edycja dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Puck o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1/59 obr. Mieroszyno, gmina Puck w miejscowości Mieroszyno Beata Hejmowska 2023-09-20 14:21:38 dodanie dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.36.2023.AC z dnia 20.09.2023 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 136/6, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2023-09-20 13:36:59 dodanie dokumentu