Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 229/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji ryzyk w Urzędzie Gminy Puck 2018-08-09 14:41:46
dokument Zarządzenie Nr 228/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 14:39:32
dokument Zarządzenie nr 227/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 14:37:39
dokument Zarządzenie Nr 226/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2018 rok" 2018-08-09 14:31:08
dokument Zarządzenie Nr 225/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 14:28:59
dokument Zarządzenie Nr 224/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 14:24:02
dokument Zarządzenie Nr 223/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 roku 2018-08-09 14:21:41
dokument Zarządzenie Nr 222/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-09 14:20:05
dokument Zarządzenie Nr 221/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Puck na rok 2018 2018-08-09 14:18:33
dokument Zarządzenie Nr 220/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2018-08-09 14:00:22
dokument Zarządzenie Nr 219/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku 2018-08-09 13:55:50
dokument Zarządzenie Nr 218/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-08-09 13:53:30
dokument Zarządzenie Nr 217/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do wybrakowania zużytego sprzętu znajdującego się w magazynie Zarządzania Kryzysowego Gminy Puck 2018-08-09 13:50:16
dokument Zarządzenie Nr 216/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2018-08-09 12:56:31
dokument Zarządzenie Nr 215/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 12:54:28
dokument Zarządzenie Nr 214/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 12:53:03
dokument Zarządzenie Nr 213/17 Wójta Gminy Puck z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach Błądzikowo, Celbowo, Mrzezino, Osłonino, Połczyno (część), Zdrada, Rekowo Górne (część), Rzucewo, Sławutówko, smolno, Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo, Żelistrzewo 2018-08-09 12:46:14
dokument Zarządzenie Nr 212/17 Wójta Gminy Puck z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Iwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującym się w gminnym magazynie w m. Połczyno 2018-08-09 12:41:51
dokument Zarządzenie Nr 211/17 Wójta Gminy Puck z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2018-08-09 12:36:53
dokument Zarządzenie Nr 210/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck 2018-08-09 12:32:58
dokument Zarządzenie Nr 209A/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 12:30:42
dokument Zarządzenie Nr 209/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 12:29:11
dokument Zarządzenie Nr 208/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 12:27:34
dokument Zarządzenie Nr 207/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 12:25:27
dokument Zarządzenie Nr 206/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2018-08-09 12:04:29
dokument Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/07 Wójta Gminy Puck, z dnia 01 września 2007 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-08-09 11:59:51
dokument Zarządzenie Nr 204/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 11:55:07
dokument Zarządzenie Nr 203/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 11:42:34
dokument Zarządzenie Nr 202/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2018-08-09 11:41:05
dokument Zarządzenie Nr 201/17 Wojta Gminy Puck z dnia 15.11.2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Pucku 2018-08-09 11:38:16
dokument Zarządzenie Nr 200/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2018-08-09 09:39:16
dokument Zarządzenie Nr 199/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2018 rok 2018-08-09 09:36:27
dokument Zarządzenie Nr 198/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-09 09:32:59
dokument Zarządzenie Nr 197/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 09:31:16
dokument Zarządzenie Nr 196/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 09:25:56
dokument Zarządzenia Nr 195/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego w 15 Szkołąch Podstawowych i 4 Gimnazjach z terenu Gminy Puck oraz opracowanie programu zajęć (dostosowanych do wieku grupy docelowej)w ramach projektu pn. "Dziś nauka -jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjum z terenu Gminy Puck" 2018-08-09 09:24:05
dokument Zarządzenie Nr 194/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2018-08-09 09:14:17
dokument Zarządzenie Nr 193/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetragowej dotyczącej przetragu na Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Puck 2018-08-09 09:12:48
dokument Zarządzenie Nr 192/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 09:10:54
dokument Zarządzenie Nr 191/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 12:22:31
dokument Zarządzenie Nr 190/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Przebudowa częśći drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki 2017-11-08 12:20:50
dokument Zarządzenie Nr 189/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego urzędu gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 12:17:57
dokument Zarządzenie Nr 188/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 października 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-11-08 12:16:45
dokument Zarządzenie Nr 187/17 Wójta Gminy Puck z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 12:15:25
dokument Zarządzenie Nr 186/17 Wójta Gminy Puck z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 12:13:46
dokument Zarządzenie Nr 185/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Prowadzenie ajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego w 15 Szkołach Podstawowych i 4 Gimnazjach z terenu Gminy Puck oraz opracowanie programu zajęć (dostosowanego do wieku grupy docelowej) w ramach projektu pn. "Dziś nauka - juro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck". 2017-11-08 12:12:14
dokument Zarządzenie Nr 184/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 12:07:12
dokument Zarządzenie Nr 183/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 października 2017 roku w sprawie organizacji Formacji Obrony Cywilnej w gminie Puck 2017-11-08 12:06:03
dokument Zarządzenie Nr 182/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-08 12:04:42
dokument Zarządzenie Nr 181/17 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 12:02:12
dokument Zarządzenie Nr 180/17 Wójta Gminy Puck z dnia 5 października 2017 roku w sprawie przyznania stypendiów i określenia ichwysokości dla uczniów gimanzjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów na rok szkolny/akademicki 2017-2018 2017-11-08 12:00:51
dokument Zarządzenie Nr 179/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2017-11-08 11:58:46
dokument Zarządzenie Nr 178/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 11:56:47
dokument Zarządzenie Nr 177/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:55:35
dokument Zarządzenie Nr 176/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 11:54:28
dokument Zarządzenie Nr 175/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:53:05
dokument Zarządzenie Nr 174/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 roku 2017-11-08 11:51:52
dokument Zarządzenie Nr 173/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:50:36
dokument Zarządzenie Nr 172/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2018 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck 2017-11-08 11:45:55
dokument Zarządzenie Nr 171/17 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2017-11-08 11:44:13
dokument Zarządzenie Nr 170A/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:40:18
dokument Zarządzenie Nr 170/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Puck do podpisywania w formie elektronicznej i przesyłania na platformie ePuap pism kierowników do organów egzekucyjnych 2017-11-08 11:39:12
dokument Zarządzenie Nr 169/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Zadanie 1 "Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Celbowo część dz. 170/1 i 170/2", Zadanie 2 "Przebudowa drogi transportu rolnego w Żelistrzewo część dz. 170/2 obręb Brudzewo, 56 i 57 obręb Żelistrzewo" 2017-11-08 11:36:35
dokument Zarządzenie Nr 168/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:33:34
dokument Zarządzenie Nr 167/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:32:38
dokument Zarządzenie Nr 166/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:31:03
dokument Zarządzenie Ne 165/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:29:49
dokument Zarządzenie Nr 164/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:26:55
dokument Zarządzenie Nr 163/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-11-08 11:23:57
dokument Zarządzenie Nr 162/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowanego stanowiska przez Dyrektora dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Mieroszynie 2017-11-08 11:17:42
dokument Zarządzenie Nr 161/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Darzlubiu wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Darzlubiu 2017-11-08 11:16:13
dokument Zarządzenie Nr 160/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Starzynie wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Starzynie 2017-11-08 11:14:33
dokument Zarządzenie Nr 159/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Mrzezinie wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Mrzezinie 2017-11-08 11:12:57
dokument Zarządzenie Nr 158/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Żelistrzewie wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelistrzewie 2017-11-08 10:58:22
dokument Zarządzenie Nr 157/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół w Darzlubiu 2017-11-08 10:54:34
dokument Zarządzenie Nr 156/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół w Starzynie 2017-11-08 10:53:05
dokument Zarządzenie Nr 155/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelistrzewie 2017-11-08 10:51:23
dokument Zarządzenie Nr 154/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 10:49:48
dokument Zarządzenie Nr 153/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 10:48:35
dokument Zarządzenie Nr 152/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu fianansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 10:47:19
dokument Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Puck z dnia 29.08.2017 roku w sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej 2017-11-08 10:46:03
dokument Zarządzenie Nr 150/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Mieroszynie 2017-11-08 10:44:27
dokument Zarządzenie Nr 149/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż środka trwałego 2017-11-08 10:42:39
dokument Zarządzenie Nr 148/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-08 10:40:54
dokument Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: 1. Rewitalizację boiska przy Zespole Szkół w Żelistrzewie, 2. Zadanie 1: "Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Gnieżdżewie", Zadanie 2: "Przebudowę drogi ul. Ogrodowej w Łebczu w zakresie wykonywania nawierzchni z płyt YOMB" 2017-11-08 10:02:39
dokument Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:56:14
dokument Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:37:20
dokument Zarządzenie Nr 144/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:35:06
dokument Zarządzenie Nr 143/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:33:41
dokument Zarządzenie Nr 142/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:32:21
dokument Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:29:55
dokument Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:27:59
dokument Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: Zarządzanie projektem pod nazwą "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne 2017-11-08 09:26:30
dokument Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 09:21:41
dokument Zarządzenie Nr 137/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 09:20:10
dokument Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Zadanie 1: "Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa w zakresie wykoanania nawierzchni asfaltowej", Zadanie 2: "Przebudowa drogi ul. Pokoju w Mrzezinie - studnie chłonne", Zadanie 3: "Przebudowa drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki" 2017-08-11 09:56:11
dokument Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-08-11 09:52:29
dokument Zarządzenie Nr 134/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:51:15
dokument Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-08-11 09:49:26
dokument ZArządzenie nr 132/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-11 09:47:25
dokument Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:46:09
dokument Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej dotyczącej przetragu na; Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszynie 2017-08-11 09:45:01
dokument Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:42:40
dokument Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:41:35
dokument Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-11 09:40:21
dokument Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Puck z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-08-11 09:39:10
dokument Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego na sprzedaż środka trwałego 2017-08-11 09:37:42
dokument Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2017-08-11 09:36:06
dokument Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetrgowej dotyczącej przetrgu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Prowadzenie nazdzoru inwestorskiego przy zadaniu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck", Zadanie Nr 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, Zadanie Nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie, Zadanie Nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie" 2017-08-11 09:34:00
dokument Zarządzenie Nr 121A/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zadanie 1 - Mrzezino ul. Zielona, Żytnia i Spacerowa, Wrzosowa, Polna i Olchowa, Zadania 2 - Mała Piaśnica, Zadanie Nr 3 - Połczyno ul. Kasztanowa, Zadanie 4 - Darzlubie ul. Słoneczna i Złota, Zadanie Nr 5 - Domatowo ul. Polna. 2017-09-12 08:37:22
dokument Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:29:35
dokument ZArządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-11 09:28:19
dokument Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-07-13 11:50:37
dokument Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Puck z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 2017-07-13 11:40:47
dokument Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-13 11:32:28
dokument Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-13 11:25:05
dokument Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy Puck na 2017 rok 2017-07-13 11:23:32
dokument Zarządzenie Nr 114/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Orofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-07-03 11:49:00
dokument Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upowaznienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-07-03 11:44:04
dokument Zarządzenie Nr 112/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-07-03 11:39:09
dokument Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 11:27:18
dokument Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestorskiego p.n. Zadanie 1: "Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym", Zadanie 2: "Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie" 2017-07-03 11:13:27
dokument Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 11:07:54
dokument Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-03 11:05:43
dokument Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej 2017-07-03 11:03:53
dokument Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru uczniów na Edukacyjne Programy Wakacyjne w ramach projektu "Dziś nauka - jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck 2017-07-03 11:00:22
dokument Zarządzenie Nr 105/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Puck 2017-07-03 10:55:29
dokument Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 10:52:22
dokument Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetragowej dotyczącej przetragu na: Zadanie 1. "Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym", Zadanie 2 "Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie" oraz "Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Puck", Zadanie Nr 1 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie , Zadanie Nr 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie, Zadanie Nr 3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-07-03 10:50:28
dokument Zarządzenie Nr 102/17 Wojta Gminy Puck z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego 2017-07-03 10:06:18
dokument Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna wieś" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś" 2017-07-03 10:02:49
dokument Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: "Organizację letniego wypoczynku z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu" "Dziś nauka-jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 1 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wopjewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-03 09:53:40
dokument Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 09:36:27
dokument Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-03 09:34:26
dokument Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-22 13:34:31
dokument Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-05-22 13:33:12
dokument Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-05-22 13:31:09
dokument Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2017 2017-05-22 13:29:44
dokument Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:28:09
dokument Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:26:58
dokument Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:25:46
dokument Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustawienia znaków zakazu zatrzymania w Radoszewie 2017-05-22 13:24:31
dokument Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:22:55
dokument Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:21:58
dokument Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2017-05-22 13:20:38
dokument Zarządzenie Nr 86/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Puck 2017-05-22 13:17:40
dokument Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie" 2017-05-22 13:16:13
dokument Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na: Dostawa, wraz transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej w szkołąch podstawowych na terenie Gminy Puck. Zadania Nr 1 - Dostawa zestawów do diagnozy i terapii metodą Biofeedback - 15 sztuk. Zadanie Nr 2 - Dostawa zestawów do terapii integracji sensorycznej - 15 sztuk. 2017-05-22 13:13:53
dokument Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:08:00
dokument Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:06:58
dokument Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-04-14 11:19:49
dokument Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: Przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Połchowie 2017-04-14 11:18:32
dokument Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 kwietnia 2017 roku ws prawie przeprowadzenia ćwiczenia gminego pk. "WIOSNA - 2017" "oprganizacja pracy Stanowiska Kierowania Wójta w Zapasowym Miejscu Pracy podczas wykonywania zadań obronnych 2017-04-14 11:16:41
dokument Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-04-14 11:13:25
dokument Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 11:11:55
dokument Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 roku 2017-04-14 11:10:33
dokument Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:49:15
dokument Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położónych na terenie gminy Puck 2017-04-14 10:47:50
dokument Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck 2017-04-14 10:46:00
dokument Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w II konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-04-14 10:42:08
dokument Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organzem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2017 2017-04-14 10:40:29
dokument Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:38:41
dokument Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-14 10:28:41
dokument Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:26:14
dokument Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-04-14 10:23:49
dokument Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-04-14 10:22:14
dokument Zarządzenie Nr 65/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-04-14 10:20:30
dokument Zarządzenie Nr 64/17 Wójta Gminy Puck zd nia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowne na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-04-14 10:16:45
dokument Zarządzenie Nr 63/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmiany plnau finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:08:25
dokument Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2107 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-14 10:06:53
dokument Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Dostawę, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sesnorycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Puck 2017-04-14 10:05:24
dokument Zarządzenie Nr 60/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie udziału wydzielonych sił Gminy Puck w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2017-04-14 09:56:53
dokument Zarządzenie Nr 59/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-03-09 10:54:33
dokument Zarządzenie Nr 58/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-09 10:53:20
dokument Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-03-09 10:52:15
dokument Zarządzenie Nr 56/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Puck 2017-03-09 10:50:29
dokument Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustawienia zanków zakazu w Sławutowie 2017-03-09 10:48:57
dokument Zarządzenie Nr 54/17 Wójta Gminy Puck z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Puck 2017-03-09 10:47:27
dokument Zarządzenie Nr 53/17 Wójta Gminy Puck z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2017-03-09 10:45:27
dokument Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-03-09 10:40:12
dokument Zarządzenie Nr 51/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-09 10:38:04
dokument Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-09 10:35:51
dokument Zarządzenie Nr 49/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-09 10:34:27
dokument Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-03-09 10:33:10
dokument Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-03-09 10:31:29
dokument Zarządzenie Nr 46/17 Wójta Gminy Puck z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-02-01 15:35:44
dokument Zarządzenia Nr 45/17 Wójta Gminy Puck z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-01 15:33:33
dokument Zarządzenie Nr 44/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie Zarządzenia Wójta Gminy Puck nr 66/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Rwegulaminu Organizacyjnego Gminnych Świetlic Wsparcia Dziennego w Gminie Puck 2017-02-01 15:32:17
dokument Zarządzenie Nr 43/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do wybrakowania zużytego sprzętu znajdującego się w magazynie Zarządzania Kryzysowego Gminy Puck 2017-02-01 15:28:39
dokument Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 Stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-02-01 15:26:37
dokument Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-01 15:25:15
dokument Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:17:59
dokument Zarządzenie Nr 39/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:15:39
dokument Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:14:47
dokument Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:11:25
dokument Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:09:46
dokument Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:08:48
dokument Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:08:01
dokument Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:07:19
dokument Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:06:32
dokument Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:00:30
dokument Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:59:40
dokument Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:58:40
dokument Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:57:59
dokument Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:57:11
dokument Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:56:27
dokument Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:55:26
dokument Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:54:47
dokument Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-02-01 14:52:35
dokument Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:50:18
dokument Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:49:21
dokument Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:48:23
dokument Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:43:35
dokument Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:42:47
dokument Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:41:44
dokument Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:40:01
dokument Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:37:07
dokument Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:36:26
dokument Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:33:09
dokument Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:31:03
dokument Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realziację zadań publicznych w 2017 roku 2017-02-01 14:29:43
dokument Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:09:52
dokument Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:07:50
dokument Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:06:48
dokument Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:05:59
dokument Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:04:48
dokument Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:03:44
dokument Zarządzenie Ne 4/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 13:59:30
dokument Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzilenia upowaznienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-01 13:54:11
dokument Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 13:50:10
dokument Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o tórym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji - dokument stracił ważność 2017-02-01 13:42:03