Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BGG.6733.67.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 433 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2019-02-14 10:38:15
dokument BGG.6733.41.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej , zaistniałej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 23.06.2017r. sygn. Nr BGG.6733.41.2017.ŁG. 2018-06-11 14:05:09
dokument BGG.6733.52.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, obręb 19 Smolno, gmina Puck oraz na działce nr ew. 217, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-05-09 12:05:58
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.48.2017.KM 2018-04-12 09:17:52
dokument BGG.6733.59.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2018-03-08 13:12:04
dokument Zawiadomienie sygn. akt nr BGG.6733.48.2017.KM - o złożeniu odwołania od decyzji BGG.6733.48.2017.ŁG z dnia 30.11.2017r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 Mpa z rur PEHD125, PEHD90, PEHD63, na dziatkach nr ewid. 221 obręb 02 Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1,19/1,19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1,17,16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4,16/12,16/13,16/3, 22/1,19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5,13/4,13/7,13/5,138, 27,28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745,100/16,108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck przez stronę postępowania. 2018-03-05 11:32:14
dokument BGG.6733.68.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, 100/17, 106/1, 105/4, 107/1, 108, 187, 87/1, 178, 175/17, 175/5, 186/1, 175/16, 186/21, 176, 436, 437/1, 371/1, 497, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 368, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, 430, 431 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-03-05 11:14:53
dokument BGG.6733.66.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 134/2, 180 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-02-23 10:14:32
dokument BGG.6733.65.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-02-23 10:13:10
dokument BGG.6733.59.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 456, 457, 356/4, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 367/8, 368, 371/1, 497, 376/4, 373/1, 662, 743, 399, 508, 400/8, 400/11, 395/10, 395/8, 395/12, 395/13, 400/13, 393, 404/8, 404/15, 405/7, 87/1, 410/4, 407/3, 407/2, 410/8, 409/1, 418/8, 417, 436, 462 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-02-01 09:21:28
dokument BGG.6733.58.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb 08 Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2018-02-01 09:19:34
dokument BGG.6733.63.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2018-01-31 14:40:41
dokument BGG.6733.57.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 574/26, 574/21, 574/25 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2018-01-31 14:33:15
dokument BGG.6733.64.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34 obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2018-01-26 10:04:49
dokument BGG.6733.68.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr ewid. 100/16, 100/17, 106/1, 105/4, 107/1, 108, 187, 87/1, 178, 175/17, 175/5, 186/1, 175/16, 186/21, 176, 436, 437/1, 371/1, 497, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 368, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, 430, 431 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-01-22 13:14:01
dokument BGG.6733.67.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 433 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-01-22 13:12:03
dokument BGG.6733.66.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 134/2, 180 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-01-22 13:10:34
dokument BGG.6733.65.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-01-22 13:09:01
dokument BGG.6733.49.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej , zaistniałej w treści rozstrzygnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 16.10 2017r. Sygn. Nr BGG.6733.49.2017.KG. 2018-01-11 12:31:34
dokument BGG.6733.52.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, ? obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, obręb 19 Smolno, gmina Puck oraz na działce nr ew. 217, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-01-11 11:21:35
dokument BGG.6733.61.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działce nr ewid. 239/15 obręb Połczyno, gmina Puck. 2018-01-09 10:46:55
dokument BGG.6733.60.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 167/5, 162/4, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2018-01-09 10:45:14
dokument BGG.6733.57.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 574/26, 574/21, 574/25 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2018-01-09 10:39:22
dokument BGG.6733.56.2017.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2017-12-15 09:42:42
dokument BGG.6733.64.2017.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34, obręb 09 Mechowo, gmina Puck 2017-12-12 13:07:03
dokument BGG.6733.63.2017.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-12 13:04:25
dokument BGG.6733.48.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 Mpa z rur PEHD 125, PEHD90, PEHD63, na działkach nr ewid. 221 obręb Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1, 19/1, 19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1, 17, 16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 16/12, 16/13, 16/3, 22/1, 19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 13/4, 13/7, 13/5, 138, 27, 28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745, 100/16, 108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:21:51
dokument BGG.6733.61.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowa oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 239/15 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-05 14:20:38
dokument BGG.673.60.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku planowaną inwestycją polegającą na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 167/5, 162/4, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2017-12-05 14:19:37
dokument BGG.6733.59.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 456, 457, 356/4, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 367/8, 368, 371/1, 497, 376/4, 373/1, 662, 743, 399, 508, 400/8, 400/11, 395/10, 395/8, 395/12, 395/13, 400/13, 393, 404/8, 404/15, 405/7, 87/1, 410/4, 407/3, 407/2, 410/8, 409/1, 418/8, 417, 436, 462 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:17:51
dokument BGG.6733.58.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb 23 Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb Swarzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:16:04
dokument BGG.6733.55.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 25/38, 26, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-11-22 10:52:48
dokument BGG.6733.56.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-11-21 12:48:45
dokument BGG.6733.54.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka istniejącego budynku przepompowni wody oraz budowa remizy strażackiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 303/8, 303/10 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-11-20 08:48:20
dokument BGG.6733.53.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 298, 54/12, 54/11, 55/10, 55/7, 55/8, 7obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-11-20 08:32:47
dokument BGG.6733.51.1.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6, 128/3, 87/39 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-11-20 08:19:23
dokument BGG.6733.49.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 218/7 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2017-11-03 12:56:43
dokument BGG.6733.55.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 25/38, 26, 25/8 obręb 04 Domatowo , gmina Puck 2017-10-27 10:44:15
dokument BGG.6733.48.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEHD125, PEHD90, PEHD63, na działkach nr ewid.: 221 obręb 02 Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1, 19/1, 19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1, 17, 16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 16/12, 16/13, 16/3, 22/1, 19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 13/4, 13/7, 13/5, 138, 27, 28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745, 100/16, 108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-10-26 12:04:00
dokument BGG.6733.50.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/17, 24/18, 25/14, 25/12, 25/19, 25/23, 25/8, 24/2 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-10-20 08:58:50
dokument BGG.6733.47.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 273/62, 273/44, 273/58, 273/65, 273/66 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-10-04 11:06:38
dokument BGG.6733.51.1.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6, 128/3, 87/39 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-10-03 12:33:18
dokument BGG.6733.53.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 298, 54/12, 54/11, 55/10, 55/7, 55/8, 7 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-09-29 11:59:04
dokument BGG.6733.54.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka istniejącego budynku przepompowni wody oraz budowa remizy strażackiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 303/8, 303/10 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-09-28 10:32:30
dokument BGG.6733.50.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/17, 24/18, 25/14, 25/12, 25/19, 25/23, 25/8, 24/2 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-09-20 10:26:49
dokument BGG.6733.51.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6,128/3 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-09-19 13:12:21
dokument BGG.6733.49.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 218/7 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2017-09-11 13:45:28
dokument BGG.6733.47.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz i przyłączami, na działkach nr ewid 273/62, 273/44, 273/58, 273/65, 273/66 obręb 08 Łebcz. gmina Puck. 2017-09-11 13:44:16
dokument BGG.6733.46.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 275/43, 275/49 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-08-01 10:09:29
dokument BGG.6733.45.2017.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 440, 442 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-07-19 11:49:17
dokument BGG.6733.44.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 368/11, 368/10, 359/1, 368/2, 369/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-07-19 11:47:35
dokument BGG.6733.24.1.2017.KM - Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji nr BGG.6733.24.1.2017.KG z dnia 10.05.2017r. 2017-07-18 07:49:08
dokument BGG.6733.46.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 275/43, 275/49 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2017-07-13 08:54:34
dokument BGG.6733.43.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-07-11 09:56:25
dokument BGG.6733.42.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid, 390/2, 418/9, obręb 08 Łebcz oraz 361/4 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-07-06 13:43:18
dokument BGG.6733.41.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-06-28 11:32:02
dokument BGG.6733.39.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole, budowa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych, na działce nr ewid. 2, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-06-28 11:29:11
dokument BGG.6733.36.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez budowę nowej pompowni zbiornikowej, zwiększenie terenu przepompowni, przebudowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej oraz budowę nowego ogrodzenia, na działkach nr ewid. 167/2, 167/3, 167/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-06-28 11:27:45
dokument BGG.6733.25.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Rekowo na działkach nr ewid. 150/7, 1469/2, 1468/4, 1470/1, 1471/9, 1468/3 i 1471/17 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-06-27 14:35:23
dokument BGG.6733.45.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 440, 442, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2017-06-21 12:24:03
dokument BGG.6733.44.2017.ŁG Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr eiwd. 368/11, 368/10, 359/1, 368/2, 369/13, obręb 19 Smolno, gmina Puck 2017-06-21 12:22:28
dokument BGG.6733.43.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo 2017-06-21 12:18:42
dokument BGG.6733.40/2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV, na działkach nr ewid. 615/103, 615/21, 615/33, 615/42, 615/38, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck 2017-06-19 09:39:12
dokument BGG.6733.38.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 39/10, 39/17, obręb 24 Werblinia, gmina Puck 2017-06-19 09:36:00
dokument BGG.6733.37.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z bubową przylączy na działakch nr ewid. 601, 580/35, 578/3, 578/13, 578/21, 578/14, 578/19, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck 2017-06-19 09:33:35
dokument BGG.6733.35.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działakch nr ewid. 60/20, 59/2, 59/10, 59/11, 59/4, 48, 50, 49, obręb 24 Werblinia, gmina Puck 2017-06-19 09:28:40
dokument BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-06-13 12:28:22
dokument BGG.6733.15.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zaistniałej w treści rozstrzygnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 20 marca 2017r. Sygn. Nr BGG.6733.15.2017.ŁG. 2017-06-06 08:12:26
dokument BGG.6733.42.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 390/2, 418/9, obręb 08 Łebcz oraz 361/4 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-06-02 12:51:15
dokument BGG.6733.34.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 863/12 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-05-31 14:35:03
dokument BGG.6733.39.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole, budowa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych, na działce nr ewid. 2, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-05-26 14:04:33
dokument BGG.6733.41.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-05-23 14:50:37
dokument BGG.6733.32.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 620/8, 626/14 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-05-23 14:47:04
dokument BGG.6733.30.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 244 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-05-23 14:45:48
dokument BGG.6733.28.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 22/4, 22/5, 24/15, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 22/3, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-05-23 14:44:16
dokument BGG.6733.24.1.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Mrzezino na działkach nr ewid. 85/1, 133/4, 133/8, 133/9, 133/5, 133/6, 133/7, 133/13, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/9, 136/9, 136/10, 133/12, 150/5, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/13, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 i 150/7 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-05-19 15:03:21
dokument BGG.6733.40.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV, na działkach nr ewid. 615/103, 615/21, 615/33, 615/42, 615/38, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:27:40
dokument BGG.6733.38.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 39/10, 39/17 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-05-19 08:26:20
dokument BGG.6733.37.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 601, 580/35, 578/3, 578/13, 578/21, 578/14, 578/19 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:24:59
dokument BGG.6733.36.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez budowę nowej pompowni zbiornikowej, zwiększenie terenu przepompowni, przebudowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej oraz budowę nowego ogrodzenia, na działkach nr ewid. 167/2, 167/3, 167/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:23:42
dokument BGG.6733.35.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączem, na działkach nr ewid. 60/20, 59/2, 59/10, 59/11, 59/4, 48, 50, 49, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-05-19 08:21:36
dokument BGG.6733.33.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-05-19 08:18:26
dokument BGG.6733.31.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 442 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-05-16 15:22:36
dokument BGG.6733.29.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm działkach nr ewid. 307 i 340 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2017-05-16 15:20:05
dokument BGG.6733.27.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 205, 235, 244, 177, obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2017-05-16 15:17:11
dokument BGG.6733.34.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 863/12 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-05-06 13:37:25
dokument BGG.6733.26.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na działkach nr ewid. 222/3, 236/1, 236/2, 221/15, 221/19, 221/21 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2017-05-06 09:19:58
dokument BGG.6733.21.1.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 48/27, 48/8, 48/25, 48/24, 48/32, 48/30, 48/31 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-05-06 09:19:04
dokument BGG.6733.23.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami oraz remontem obiektów istniejących na działce nr ewid. 548 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-04-21 09:56:46
dokument BGG.6733.22.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż i rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3, demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV z działki nr ewid. 53/4 i przestawienie go na działkę nr ewid. 52/5, budowa linii kablowej SN-15 kV, na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-04-21 09:53:36
dokument BGG.6733.28.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 22/4, 22/5, 24/15, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 22/3 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-04-14 09:10:33
dokument BGG.6733.29.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm działkach nr ewid. 307 i 340 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-04-13 12:44:35
dokument BGG.6733.32.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 620/8, 626/14 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-04-12 14:05:05
dokument BGG.6733.31.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 442 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-04-12 14:03:25
dokument BGG.6733.30.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 244 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-04-12 14:01:43
dokument BGG.6733.24.1.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Mrzezino na działkach nr ewid. 85/1, 133/4, 133/8, 133/9, 133/5, 133/6, 133/7, 133/13, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/9, 136/9, 136/10, 133/12, 150/5, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/13, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 i 150/7 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-04-11 15:07:30
dokument BGG.6733.05.1.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 286/4, 287/2, 288/4, 208/3, 357, 234/1, 293/2, 293/7, 294/6, 208/26, 229/3, 294/7, 244/16, 535/2, 523/2, 280/11, 234/1, 295, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-04-07 11:53:20
dokument BGG.6733.04.1.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 5/7, 6, 9/4, 13 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-04-07 11:47:46
dokument BGG.6733.26.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na działkach nr ewid. 222/3, 236/1, 236/2, 221/15, 221/19, 221/21, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2017-04-07 10:02:07
dokument BGG.6733.27.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 205, 235, 244, 177, obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2017-04-05 14:47:17
dokument BGG.6733.25.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Rekowo na działkach nr ewid. 150/7, 1469/2, 1468/4, 1470/1, 1471/9, 1468/3 i 1471/17 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-04-05 13:56:08
dokument BGG.6733.19.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 66/3, 172/3, 849/9, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2017-04-03 10:59:47
dokument BGG.6733.18.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami stalowymi, na działkach nr ewid. 250/4, 137, 250/2, 251/1, 251/3, 178/4, 178/3, 220/7, 131, 219, 218/3, 217/5, 217/4, 217/3, 216/1, 215/5, 215/3, 214, 213/1, 212/1, 211/1, 208/22, 208/24, 208/2, 205/8, 130/9, 124/69, 124/67, 124/73, 124/71, 122/1, 119/1, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-04-03 08:53:23
dokument BGG.6733.14.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 193, 239/1, 254, 274, 275, 299, 300, 370, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-04-03 08:51:11
dokument BGG.6733.21.1.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 48/27, 48/8, 48/25, 48/24, 48/32, 48/30, 48/31 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-03-29 11:36:22
dokument BGG.6733.09.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 70, 79, 112/2, 114/4, 116/3, 115/1, 105, 81/3, obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2017-03-29 11:35:15
dokument BGG.6733.08.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 623/1, 625/3, 625/6, 629, 630, 635, 639, 643, 289, 648, 647, 644, 666, 660, 730, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-03-29 11:33:43
dokument BGG.6733.20.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 230, 167/56, 167/50, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-28 11:49:04
dokument BGG.6733.03.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 212/34, 212/20, 337/33, 340, 230, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-28 11:47:40
dokument BGG.6733.23.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami oraz remontem obiektów istniejących na działce nr ewid. 548 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-03-23 13:20:50
dokument BGG.6733.22.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż i rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3, demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV z działki nr ewid. 53/4 i przestawienie go na działkę nr ewid. 52/5, budowa linii kablowej SN-15 kV, na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-03-23 13:19:06
dokument BGG.6733.15.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 560/3, 560/41, 560/42, 560/43, 560/44, 560/45, 560/46, 561/1, 561/4, 561/23, 561/24, 561/25, 561/26, 561/27, 561/28, 562/1, 562/12, 567/12, 567/13, 567/15, 567/38, 567/39, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 569/17, 569/34, 569/53, 571/33, 571/13, 571/14, 571/15, 571/53, 572 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-03-22 14:18:37
dokument BGG.6733.17.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 459/12, 459/9, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-03-22 14:15:03
dokument BGG.6733.16.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 141/17, 143/2, 130/23, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck oraz na działce nr ewid. 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-03-21 13:33:09
dokument BGG.6733.13.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV, wraz z budową złączy, na działkach nr ewid. 418/5, 418/6, 418/9, 418/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-03-21 13:29:15
dokument BGG.6733.06.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 615/42, 615/6, 615/32, 615/33, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-03-21 13:21:09
dokument BGG.6733.01.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 224, 255/18, 255/26, 256/2, 247/9, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-03-21 13:17:18
dokument BGG.6733.10.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 383/7, 303/9, 382, 303/14, 778, 303/13, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-03-21 08:19:59
dokument BGG.6733.12.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 330/4 i 343 wraz z przyłączami, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-20 07:53:21
dokument BGG.6733.07.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 165, 164/5, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2017-03-20 07:52:13
dokument BGG.6733.02.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 621/4, 465, 464, 450, 468, 467, 384, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-03-13 13:07:42
dokument BGG.6733.11.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110PE na działkach nr ewid. 18/1, 22/11, 19/64 i 17/1, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2017-03-13 11:24:05
dokument BGG.6733.05.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 286/4, 287/2, 288/4, 208/3, 357, 234/1, 293/2, 293/7, 294/6, 208/26, 229/3, 294/7, 244/16, 535/2, 280/11, 234/1, 295, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-03-02 11:51:06
dokument BGG.6733.04.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 5/7, 6, 9/4, 13, obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-03-02 10:46:42
dokument BGG.6733.21.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 48/27, 48/8, 48/32, 48/30, 48/31 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-03-01 14:31:20
dokument BGG.6733.20.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 230, 167/56, 167/50, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-01 14:30:13
dokument BGG.6733.19.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 66/3, 172/3, 849/9, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2017-02-28 10:06:25
dokument BGG.6733.18.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami stalowymi, na działkach nr ewid. 250/4, 137, 250/2, 251/1, 251/3, 178/4, 178/3, 220/7, 131, 219, 218/3, 217/5, 217/4, 217/3, 216/1, 215/5, 215/3, 214, 213/1, 212/1, 211/1, 208/22, 208/24, 208/2, 205/8, 130/9, 124/69, 124/67, 124/73, 124//71, 122/1, 119/1, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-02-28 10:04:19
dokument BGG.6733.17.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 459/12, 459/9, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-02-28 10:02:26
dokument BGG.6733.09.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 70, 79, 112/2, 114/4, 116/3, 115/1, 105, 81/3, obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2017-02-28 10:00:26
dokument BGG.6733.08.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 623/1, 625/3, 625/6, 629, 630, 635, 639, 643, 289, 648, 647, 644, 666, 660, 730, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-02-28 09:58:28
dokument BGG.6733.03.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 212/34, 212/20, 337/33, 340, 230, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-02-28 09:56:19
dokument BGG.6733.02.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 621/4, 465, 464, 450, 468, 467, 384, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-02-28 09:54:11
dokument BGG.6733.07.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 165, 164/5, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2017-02-24 14:16:29
dokument BGG.6733.06.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 615/42, 615/6, 615/32, 615/33, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-02-24 14:12:06
dokument BGG.6733.01.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 224, 255/18, 255/26, 256/2, 247/9, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-02-24 14:10:41
dokument BGG.6733.16.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 141/17, 143/2, 130/23, obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-02-20 14:28:28
dokument BGG.6733.15.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 560/3, 560/41, 560/42, 560/43, 560/44, 560/45, 560/46, 561/1, 561/4, 561/23, 561/24, 561/25, 561/26, 561/27, 561/28, 562/1, 562/12, 567/12, 567/13, 567/15, 567/38, 567/39, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 569/17, 569/34, 569/53, 571/33, 571/13, 571/14, 571/15, 571/53, 572 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-02-20 14:26:49
dokument BGG.6733.14.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 193, 239/1, 254, 274, 275, 299, 300, 370, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-02-20 14:25:01
dokument BGG.6733.13.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV, wraz z budową złączy, na działkach nr ewid. 418/5, 418/6, 418/9, 418/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-02-20 14:23:27
dokument BGG.6733.12.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 330/4 i 343 wraz z przyłączami, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-02-20 14:21:53
dokument BGG.6733.10.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 383/7, 303/9, 382, 303/14, 778, 303/13, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-02-16 14:41:44
dokument BGG.6733.11.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110PE na działkach nr ewid. 18/1, 22/11, 19/64 i 17/1, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2017-02-16 12:22:15