Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

SESJA NR XXXVIII/17

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVIII/83/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyński Dwór 2017-06-20 10:19:11
dokument Uchwała Nr XXXVIII/82/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości z terenu sołectwa Mieroszyno 2017-06-20 10:15:27
dokument Uchwała Nr XXXVIII/81/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierinków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami 2017-06-20 10:13:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/80/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy 2017-06-20 10:09:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/79/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Puck 2017-06-20 09:58:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/78/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-06-20 09:50:30
dokument Uchwała Nr XXXVIII/77/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-20 09:48:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/76/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-06-20 09:46:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/75/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck 2017-06-20 09:42:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII/74/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-20 09:39:41