Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BGG.6733.50.1.2018.KM Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGG.6733.50.1.2018.KG z dnia 14.10.2019r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12 ? obręb 23 Swarzewo. 2020-06-01 12:58:26
dokument BGG.6733.50.1.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5, 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5, 213/2, 213/7 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2019-10-18 12:17:30
dokument BGG.6733.50.1.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5,213/2, 213/7 obręb 23 Swarzewo. 2019-07-12 10:37:39
dokument BGG.6733.39.2018.KG Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o., na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck 2019-04-17 12:43:49
dokument BGG.6733.06.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb Strzelno, gmina Puck 2019-04-09 09:20:22
dokument BGG.6733.46.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa drogi na działkach nr ewid. 177/17, 180/4, 182/8, 404, 182/7 obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389 19 Smolno, gmina Puck 2019-03-01 07:54:46
dokument BGG.6733.48.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizy sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 279/12, 279/15, 279/16 obręb 08 Łebcz , gmina Puck 2019-02-19 11:51:29
dokument BGG.6733.50.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5,213/2, 213/, obręb 23 Swarzewo. 2019-02-19 11:49:46
dokument BGG.6733.47.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid 870, 891, obręb 15 , Połczyna, gmina Puck 2019-02-19 11:46:44
dokument BGG.6733.39.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2019-02-19 11:41:39
dokument BGG.6733.45.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 25/8, 25/40, 25/41 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2019-01-31 10:44:42
dokument BGG.6733.44.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/2, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2019-01-31 10:43:34
dokument BGG.6733.43.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 696, 694/2, 688/5, 695/1, 695/2, 695/3 obręb 08 Łebcz, gmina Puck . 2019-01-31 10:42:31
dokument BGG.6733.42.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/73 ? obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2019-01-31 10:41:20
dokument BGG.6733.48.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 279/12, 279/15, 279/16 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-01-18 10:25:46
dokument BGG.6733.47.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 870, 891 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-01-18 10:21:10
dokument BGG.6733.46.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa drogi na działkach nr ewid. 177/17, 180/4, 182/8, 404, 182/7 obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-01-18 10:13:17
dokument BGG.6733.41.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck . 2019-01-18 10:11:37
dokument BGG.6733.40.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2019-01-10 12:28:52
dokument BGG.6733.45.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 25/8, 25/40, 25/41 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2018-12-28 11:15:35
dokument BGG.6733.44.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/2, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2018-12-28 11:14:17
dokument BGG.6733.43.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 696, 694/2, 688/5, 695/1, 695/2, 695/3 obręb 08 Łebcz, gmina Puck . 2018-12-28 11:13:01
dokument BGG.6733.36.1.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-12-28 11:11:22
dokument BGG.6733.42.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/73 ... obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-12-19 08:28:49
dokument BGG.6733.38.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-12-11 08:20:08
dokument BGG.6733.41.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2018-12-05 11:01:45
dokument BGG.6733.40.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-12-05 11:00:15
dokument BGG.6733.36.1.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, 626/5 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-11-27 10:31:10
dokument BGG.6733.35.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV poprzez demontaż linii napowietrznej SN-15kV oraz budowie nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr ewid. 258/2, 259/1, 259/2, 259/8 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-11-22 14:25:01
dokument BGG.6733.33.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 134/3, 134/5, 134/6, 134/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-11-22 14:23:21
dokument BGG.6733.29.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125/110/90/63 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 418 ? obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-11-22 14:21:52
dokument BGG.6733.37.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-11-16 12:05:04
dokument BGG.6733.34.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-11-13 12:55:23
dokument BGG.6733.38.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-11-05 14:32:12
dokument BGG.6733.32.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 1440 G, na działkach nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-10-31 10:18:47
dokument BGG.6733.08.2018.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zaistniałej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 21.05.2018r. sygn. Nr BGG.6733.08.2018.ŁG. 2018-10-31 10:11:11
dokument BGG.6733.31.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-10-23 14:33:54
dokument BGG.6733.30.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przesunięcie istniejącej linii napowietrznej SN ? 15 kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-10-23 14:32:24
dokument BGG.6733.36.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, 626/5 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-10-17 09:05:46
dokument BGG.6733.35.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV poprzez demontaż linii napowietrznej SN-15kV oraz budowa nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr ewid. 258/2, 259/1, 259/2, 259/8 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-10-17 09:03:55
dokument BGG.6733.34.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-10-17 09:01:30
dokument BGG.6733.33.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 134/3, 134/5, 134/6, 134/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-10-17 08:59:18
dokument BGG.6733.29.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125/110/90/63 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 418 ... obręb 19 Smolno oraz 371/1 ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-10-17 08:57:54
dokument BGG.6733.28.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-10-08 14:12:21
dokument BGG.6733.27.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 128/10 i 175/1, obręb 07 Leśniewo 2018-09-28 11:56:39
dokument BGG.6733.24.1.2018.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni drogowej, na działkach nr ewid. 360, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck 2018-09-24 15:15:35
dokument BGG.6733.32.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowa drogi powiatowej nr 1440G, na działakch nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck 2018-09-24 15:11:44
dokument BGG.6733.31.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck 2018-09-24 15:08:29
dokument BGG.6733.30.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją poelgającą na przesunięciu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck 2018-09-24 15:05:23
dokument BGG.6733.28.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414 obręb 24 Werblinia, gmina Puck 2018-09-07 13:09:24
dokument BGG.6733.27.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 128/10, 175/1, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-09-07 12:33:38
dokument BGG.6733.24.1.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, wraz z budową nawierzchni drogowej na działkach nr ewid. 360, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-08-23 10:47:30
dokument BGG.6733.26.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 180 i 134/4, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2018-08-10 14:36:09
dokument BGG.6733.23.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 456, 444, 152/2, 412, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck 2018-08-10 14:34:52
dokument BGG.6733.22.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 122/1, 122/2, 131, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, obręb 08 Łebcz, gmina Puck 2018-08-10 14:33:31
dokument BGG.6733.21.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2018-08-10 14:32:07
dokument BGG.6733.15.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 1470/1,1468/4,1468/3,1468/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-08-10 14:30:48
dokument BGG.6733.18.2018.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 282/7, 283/1, 283/6, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2018-07-17 10:06:15
dokument BGG.6733.17.2018.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 383/7, 384/1, 383/13, 383/5, 383/22, 79, 89, 90/13, 90/7, 91, 93/1, 93/5, 217, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck 2018-07-17 10:04:09
dokument BGG.6733.14.2018.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 316/8, 321, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2018-07-17 10:00:33
dokument BGG.6733.20.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7/20 i 180, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-07-12 14:25:59
dokument BGG.6733.16.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 331/34 i 331/32, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-07-12 14:24:45
dokument BGG.6733.19.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele przedszkolne, na działce nr ewid. 312/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-07-11 12:17:21
dokument BGG.6733.26.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 180 i 134/4, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-07-06 10:44:01
dokument BGG.6733.25.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 213 z działki nr ewid. 411, na teren drogi gminnej nr ewid. 678, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2018-07-06 10:17:58
dokument BGG.6733.24.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, wraz z budową nawierzchni drogowej na działkach nr ewid. 360, 352, 349/14, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-07-06 10:04:15
dokument BGG.6733.23.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 456, 444, 152/2, 412, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-07-05 14:36:06
dokument BGG.6733.21.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2018-07-05 14:21:55
dokument BGG.6733.22.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 122/1, 122/2, 131, 212/4, 212/5/, 212/6, 212/7, 212/8, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2018-06-25 08:51:12
dokument BGG.6733.20.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7/20 i 180, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-06-25 08:48:56
dokument BGG.6733.13.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, na działkach nr ewid. 191, 189/4, 473/11, 473/13 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-06-20 11:42:25
dokument BGG.6733.12.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 414, 93/4, 92, 94/8, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 95, 395, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-06-20 11:40:19
dokument BGG.6733.11.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 390/9 i 390/19 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-06-20 11:39:43
dokument BGG.6733.19.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele przedszkolne, na działce nr ewid. 312/4, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-06-13 12:07:59
dokument BGG.6733.18.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 282/7, 283/1, 283/6, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-06-13 12:06:29
dokument BGG.6733.17.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 383/7, 384/1, 383/13, 383/5, 383/22, 79, 89, 90/13, 90/7, 91, 93/1, 93/5, 217, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2018-06-13 12:05:11
dokument BGG.6733.16.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 331/34 i 331/32, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-06-13 12:03:52
dokument BGG.6733.15.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 1470/1, 1468/4, 1468/3, 1468/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-06-13 12:02:29
dokument BGG.6733.14.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 316/8, 321, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-06-13 12:00:42
dokument BGG.6733.10.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 369/16 i 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-06-01 13:27:21
dokument BGG.6733.09.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 131, 203/1, 204/4, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2018-06-01 13:25:35
dokument BGG.6733.08.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 244/16, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-06-01 13:24:17
dokument BGG.6733.07.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257, 20 i 85/2, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-06-01 13:22:51
dokument BGG.6733.05.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Nn 0,4 kV oraz szafy pomiarowej, na działkach nr ewid. 135/20, 135/9, 135/11 i 135/14, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-06-01 13:21:08
dokument BGG.6733.04.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi leśnej, na działce nr ewid. 190/13, obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-05-10 14:11:38
dokument BGG.6733.03.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 331 i 332, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-05-10 14:09:38
dokument BGG.6733.13.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, na działkach nr ewid. 191, 189/4, 473/11, 473/13, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. gmina Puck. 2018-04-30 08:39:55
dokument BGG.6733.12.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 414, 93/4, 92, 94/8, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 95, 395, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-04-30 08:38:23
dokument BGG.6733.11.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 390/9 i 390/19, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-04-30 08:35:53
dokument BGG.6733.10.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 369/16 i 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-04-30 08:34:01
dokument BGG.6733.09.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 131, 203/1, 204/4, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2018-04-30 08:31:39
dokument BGG.6733.08.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 244/16, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-04-27 10:41:06
dokument BGG.6733.02.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz latarni ulicznych, na działkach nr ewid. 102/16,102/24 i 102/29, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-04-23 12:15:04
dokument BGG.6733.07.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257, 20 i 85/2, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-04-18 14:27:19
dokument BGG.6733.06.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-04-17 09:23:00
dokument BGG.6733.05.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Nn 0,4 kV oraz szafy pomiarowej, na działkach nr ewid. 135/20, 135/9, 135/11 i 135/14, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-04-17 09:21:42
dokument BGG.6733.03.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 331 i 332, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-04-06 11:14:13
dokument BGG.6733.01.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15 kV oraz Nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach nr ewid. 52/17, 52/26 i 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-04-06 11:12:04
dokument BGG.6733.04.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi leśnej, na działce nr ewid. 190/13 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-04-03 09:57:58
dokument BGG.6733.02.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz latarni ulicznych, na działkach nr ewid. 102/16, 102/24 i 102/29, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-04-03 09:56:54
dokument BGG.6733.01.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15 kV oraz Nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach nr ewid. 52/17, 52/26 i 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-02-23 10:36:20