Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

SESJA NR XLIX/18

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLIX/30/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do ?Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck 2018-03-21 09:21:05
dokument Uchwała Nr XLIX/29/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór 2018-03-21 09:17:57
dokument Uchwała Nr XLIX/28/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mechowo 2018-03-21 09:15:27
dokument Uchwała Nr XLIX/27/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2018-03-21 09:10:52
dokument Uchwała Nr XLIX/26/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2018-03-21 09:06:49
dokument Uchwała Nr XLIX/25/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności 2018-03-21 09:04:20
dokument Uchwała Nr XLIX/24/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2018-03-21 08:57:49
dokument Uchwała Nr XLIX/23/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-03-21 08:40:20
dokument Uchwała Nr XLIX/22/18 Rady Gminy Puck 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2018 roku 2018-03-21 08:35:34
dokument Uchwała Nr XLIX/21/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją żródeł energii poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Puck" (edycja 2018) 2018-03-21 08:31:19
dokument Uchwała Nr XLIX/20/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Strzelno 2018-03-21 08:22:42
dokument Uchwała Nr XLIX/19/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo 2018-03-21 08:20:41
dokument Uchwała Nr XLIX/18/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo 2018-03-21 08:18:55
dokument Uchwała Nr XLIX/17/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków w Leśniewie, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku 2018-03-21 08:12:29
dokument Uchwała Nr XLIX/16/17 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/89/16 Rady Gminy Puck z dnia 26 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Puck, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2018-03-21 08:10:33
dokument Uchwała Nr XLIX/15/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 2018-03-21 08:08:04
dokument Uchwała Nr XLIX/14/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie w Przedszkolu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie 2018-03-21 08:05:17
dokument Uchwała Nr XLIX/13/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Wierzbickiego w Połchowie w Przedszkolu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie 2018-03-21 08:01:20
dokument Uchwała Nr XLIX/12/18 Rady Gminy Puck z dnmia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłąty do taryfy grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Połczyno 2018-03-21 07:37:13
dokument Uchwała Nr XLIX/11/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Puck instrumentem płatniczym 2018-03-21 07:35:04
dokument Uchwała Nr XLIX/10/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-21 07:33:26
dokument Uchwała Nr XLIX/9/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck 2018-03-21 07:32:04