Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 235/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej. 2020-05-25 10:02:59
dokument Zarządzenie Nr 234/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 2020-05-25 10:01:46
dokument Zarządzenie Nr 233/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok". 2020-02-19 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 232/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Puck, Panu Jerzemu Tkaczyk do prowadzenia wszystkich spraw Gminy Puck w imieniu Wójta Gminy. 2020-02-19 12:35:34
dokument Zarządzenie Nr 231/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020 2020-02-19 12:33:06
dokument Zarządzenie Nr 230/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania pierwszego zastępcy Wójta Gminy Puck oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Puck. 2020-02-19 12:30:20
dokument Zarządzenie Nr 229/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:27:37
dokument Zarządzenie Nr 228/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:26:15
dokument Zarządzenie Nr 227/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:25:06
dokument Zarządzenie Nr 226/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:24:05
dokument Zarządzenie Nr 225/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 224/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2020-02-19 12:21:04
dokument Zarządzenie Nr 223/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej praz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdyjącym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno. 2020-02-19 12:10:55
dokument Zarządzenie Nr 222/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wskazania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2020-02-19 12:07:13
dokument Zarządzenie Nr 221/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2020-02-19 12:04:16
dokument Zarządzenie Nr 220/19 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:02:53
dokument Zarządzenie Nr 219/19 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:01:21
dokument Zarządzenie Nr 218/19 Wójta Gminy Puck z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2020-02-19 11:59:53
dokument Zarządzenie Nr 217/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2020-02-19 11:54:28
dokument Zarządzenie Nr 216/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 11:52:40
dokument Zarządzenie Nr 215/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-02-19 11:50:08
dokument Zarządzenie Nr 214/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-11-28 11:56:05
dokument Zarządzenie Nr 213/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Puck 2019-11-28 11:52:23
dokument Zarządzenie Nr 212/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2020 rok. 2019-11-28 11:50:21
dokument Zarządzenie Nr 211/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck. 2019-11-28 11:47:05
dokument Zarządzenie Nr 210/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze "Główny Specjalista ds. zamówień publicznych" w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-28 11:44:26
dokument Zarządzenie Nr 209/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-11-28 11:41:50
dokument Zarządzenie Nr 208/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-11-28 11:40:15
dokument Zarządzenie Nr 207/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-11-27 12:14:24
dokument Zarządzenie Nr 206/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2019-11-27 12:12:25
dokument Zarządzenie Nr 205/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2019 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz powołania jego składu w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-27 12:08:45
dokument Zarządzenie Nr 204/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-27 12:04:41
dokument Zarządzenie Nr 203/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-11-27 12:00:14
dokument Zarządzenie Nr 202/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-27 11:57:32
dokument Zarządzenie Nr 201/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Puck 2019-10-29 11:08:30
dokument Zarządzenie Nr 200/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-10-29 11:05:20
dokument Zarządzenie Nr 199/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Puck". 2019-10-28 08:28:10
dokument Zarządzenie Nr 198/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-10-28 08:17:12
dokument Zarządzenie Nr 197/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-10-28 08:11:08
dokument Zarządzenie Nr 196/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-10-28 08:06:46
dokument Zarządzenie Nr 195/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-10-28 08:01:46
dokument Zarządzenie Nr 194/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonwgo na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo". 2019-10-28 07:59:32
dokument Zarządzenie Nr 193/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 roku. 2019-10-28 07:56:29
dokument Zarządzenie Nr 192/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-10-28 07:54:44
dokument Zarządzenie Nr 191/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-10-14 09:22:32
dokument Zarządzenie Nr 190/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 2019-10-14 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 189/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-10-14 09:19:23
dokument Zarządzenie Nr 188/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-10-14 09:17:56
dokument Zarządzenie Nr 187/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Strzelno 2019-10-14 09:15:02
dokument Zarządzenie Nr 186/19 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-09-25 12:25:58
dokument Zarządzenie Nr 185/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-25 12:23:12
dokument Zarządzenie Nr 184/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:22:01
dokument Zarządzenie Nr 183/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. zamówień publicznych. 2019-09-25 12:20:45
dokument Zarządzenie Nr 182/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. inwestycji i dróg gminnych 2019-09-25 12:19:27
dokument Zarządzenie Nr 181/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-25 12:18:08
dokument Zarządzenie Nr 180/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:16:41
dokument Zarządzenie Nr 179/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywtnego w Gminie Puck. 2019-09-25 12:14:36
dokument Zarządzenie Nr 178/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2019-09-13 08:36:25
dokument Zarządzenie Nr 177/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych 2019-09-13 08:34:08
dokument Zarządzenie Nr 176/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. ewidencji ludności 2019-09-13 08:31:42
dokument Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno; 2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck 2019-09-13 08:28:31
dokument Zarządzenie Nr 174/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym w przypadku jego nieobecności 2019-09-13 08:21:29
dokument Zarządzenie Nr 173/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-09-11 10:30:33
dokument Zarządzenie Nr 172/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-09-11 10:28:23
dokument Zarządzenie Nr 171/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-11 10:27:08
dokument Zarządzenie Nr 170/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2019-09-11 10:25:20
dokument Zarządzenie Nr 169/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:21:34
dokument Zarządzenie Nr 168/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:20:31
dokument Zarządzenie Nr 167/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:19:35
dokument Zarządzenie Nr 166/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:18:44
dokument Zarządzenie Nr 165/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:11:53
dokument Zarządzenie Nr 164/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-09-11 10:07:47
dokument Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-11 10:06:25
dokument Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-11 10:05:03
dokument Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-11 10:03:02
dokument Zarządzenie Nr 160/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-09-11 09:59:26
dokument Zarządzenie Nr 159/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-09-11 09:57:24
dokument Zarządzenie Nr 158/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-09-11 09:56:07
dokument Zarządzenie Nr 157/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-09-11 09:54:57
dokument Zarządzenie Nr 156/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-09-11 09:53:58
dokument Zarządzenie Nr 155/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-09-11 09:52:25
dokument Zarządzenie Nr 154/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-09-11 09:43:13
dokument Zarządzenie Nr 153/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-09-11 09:39:15
dokument Zarządzenie Nr 152/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-09-11 09:38:24
dokument Zarządzenie Nr 151/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-09-11 09:37:18
dokument Zarządzenie Nr 150/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-09-11 09:36:26
dokument Zarządzenie Nr 149/19 Wójta Gminy Puck z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-09-11 09:34:41
dokument Zarządzenie Nr 148/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu przystanków autobusowych przy ul. Wrzosowej i ul. Młyńskiej w miejscowości Domatówko 2019-09-11 09:33:04
dokument Zarządzenie Nr 147/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-11 09:30:42
dokument Zarządzenie Nr 146/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-11 09:28:39
dokument Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-09-11 09:27:15
dokument Zarządzenie Nr 144/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania drugiego zastępcy Wójta Gminy Puck oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Puck 2019-08-07 09:52:47
dokument Zarządzenie Nr 143/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Budowę strefy rekreacyjno sportowej w Starzynie 2019-08-07 09:47:20
dokument Zarządzenie Nr 142/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:44:57
dokument Zarządzenie Nr 141/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-07 09:43:35
dokument Zarządzenie Nr 140/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:42:02
dokument Zarządzenie Nr 139/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 09:39:02
dokument Zarządzenie Nr 138/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 09:23:18
dokument Zarządzenie Nr 137/19 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-08-07 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 136/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:19:54
dokument Zarządzenie Nr 135/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-08-07 09:18:43
dokument Zarządzenie Nr 134/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-08-07 09:16:16
dokument Zarządzenie Nr 133/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Darzlubie 2019-07-18 08:02:56
dokument Zarządzenie Nr 132/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Radoszewo 2019-07-18 08:02:05
dokument Zarządzenie Nr 131/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego 2019-07-15 09:17:17
dokument Zarządzenie Nr 130/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-07-15 09:15:18
dokument Zarządzenie Nr 129/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awns na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2019-07-10 14:06:18
dokument Zarządzenie Nr 128/19 Wójta Gminy Puck z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2019-07-10 09:22:28
dokument Zarządzenie Nr 127/19 Wójta Gminy Puck z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-07-10 09:20:29
dokument Zarządzenie Nr 126/19 Wójta Gminy Puck z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie unieważnienia kart przydziału do formacji Obrony Cywilnej i powołania komisji do zniszczenia tych kart 2019-07-10 09:17:17
dokument Zarządzenie Nr 125/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 09:14:46
dokument Zarządzenie Nr 124/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-10 09:11:33
dokument Zarządzenie Nr 123/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Maluch w żłobku, mama w pracy!" - zwiększenie zatrudnienie mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Samorządowego w Starzynie" 2019-07-10 09:09:43
dokument Zarządzenie Nr 122/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do Żłobka Samorządowego w Starzynie 2019-07-10 09:06:28
dokument Zarządzenie Nr 121/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 09:04:33
dokument Zarządzenie Nr 120/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" 2019-07-10 09:02:07
dokument Zarządzenie Nr 119/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku szkoły podstawowej w Starzynie 2019-07-10 08:57:48
dokument Zarządzenie Nr 118/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-07-10 08:54:46
dokument Zarządzenie Nr 117/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:52:36
dokument Zarządzenie Nr 116/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:51:18
dokument Zarządzenie Nr 115/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:49:39
dokument Zarządzenie Nr 114/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:46:56
dokument Zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:46:01
dokument Zarządzenie Nr 112/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:44:36
dokument Zarządzenie Nr 111/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:43:31
dokument Zarządzenie Nr 110/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:42:35
dokument Zarządzenie Nr 109/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:41:31
dokument Zarządzenie Nr 108/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:40:11
dokument Zarządzenie Nr 107/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:39:20
dokument Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:37:19
dokument Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:35:49
dokument Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:34:41
dokument Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:33:51
dokument Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Puck z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie okresowego powierzenia obowiązków dyrektora szkoły 2019-07-10 08:31:59
dokument Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 08:30:46
dokument Zarządzenie Nr 100/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-10 08:29:22
dokument Zarządzenie Nr 99/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Puck 2019-06-17 11:26:08
dokument Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Puck do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem 2019-06-17 11:20:02
dokument Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-06-17 11:17:35
dokument Zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-06-17 11:16:15
dokument Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-06-17 11:15:09
dokument Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-06-17 11:14:01
dokument Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-06-17 11:12:41
dokument Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-06-17 11:10:43
dokument Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-17 11:08:25
dokument Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2019" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś" 2019-06-17 11:04:22
dokument Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Wójta Gminy Puck przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-06-17 10:59:50
dokument Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych asfaltowych w Darzlubiu. 2. Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Swarzewie. 3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750.000 Euro pod nazwą: część I - organizacji i realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 136 (stal konstrukcyjna czarna); część II - Organizacja i realizacja kursu prawo jazdy kategorii C dla uczestników projektu: "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 4. Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-06-17 10:45:25
dokument Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-06-17 10:32:44
dokument Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-17 10:31:23
dokument Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowościach Domatówko i Mrzezino 2019-06-17 10:11:43
dokument Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym 2019-06-17 10:10:07
dokument Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-06-17 09:54:13
dokument Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alojzego Stenzla w Strzelnie 2019-06-17 09:52:34
dokument Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bk. Konstantyna Dominika w Swarzewie 2019-06-17 09:50:09
dokument Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie 2019-06-17 09:47:06
dokument Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6: Integracja, Działania 6.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 6.1.2: Aktywizacja społeczno-zawodowa. 2019-06-17 09:39:05
dokument Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-05-10 13:24:31
dokument Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Puck z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieorganicznego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-05-10 13:22:57
dokument Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:19:35
dokument Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 13:18:01
dokument Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:15:35
dokument Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:13:53
dokument Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 13:11:58
dokument Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, ul. Mechowska 2; Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Konstantyna Dominika w Swarzewie, ul. Szkolna 36; Szkoły Podstawowej im. Alojzego Stenzla w Strzelnie, ul. Szkolna 5; Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2; Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym, ul. Czapiewskiego 1; dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck 2019-05-10 13:09:11
dokument Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie przy ul. Żarnowieckiej 22, 84 - 107 Starzyno 2019-05-10 13:00:50
dokument Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:58:04
dokument Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:56:14
dokument Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 12:54:18
dokument Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 12:52:39
dokument Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:50:46
dokument Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Puck z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie w przypadku jego nieobecności 2019-05-10 12:45:26
dokument Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2019-05-10 12:43:28
dokument Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 12:40:01
dokument Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 12:37:22
dokument Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 14:27:42
dokument Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania osobowego składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Rekowie Górnym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne w dniu 31 marca 2019 r. 2019-05-07 14:24:54
dokument Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Puck 2019-05-07 14:21:38
dokument Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-05-07 14:14:08
dokument Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 2019-05-07 14:12:01
dokument Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2019 2019-05-07 14:09:13
dokument Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty od posiadania psów i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rekowie Górnym 2019-05-07 14:06:59
dokument Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-05-07 14:03:14
dokument Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2019 2019-05-07 14:00:59
dokument Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-05-07 13:57:57
dokument Zarządzenie Nr 50A/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 13:54:13
dokument Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu" oraz powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. budownictwa" w Urzędzie Gminy Puck 2019-05-07 13:45:57
dokument Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-07 13:41:35
dokument Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności 2019-05-07 13:38:42
dokument Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 13:35:24
dokument Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie udziału wydzielonych sił i środków Gminy Puck w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2019-05-07 13:25:26
dokument Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-05-07 13:22:05
dokument Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Polityce Ochrony Danych 2019-05-07 13:18:53
dokument Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2019-05-07 13:12:48
dokument Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-05-07 13:08:10
dokument Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania zespołu do oceny stanu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr ........... należącego do zasobu Gminy Puck po wygaśnięciu najmu tego lokalu. 2019-05-07 13:04:02
dokument Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 12:57:26
dokument Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-07 12:52:57
dokument Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Puck na lata 2019 - 2021. 2019-05-07 12:50:40
dokument Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 17 lutego 2019 r. 2019-05-07 12:46:49
dokument Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 10:59:03
dokument Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-25 10:52:33
dokument Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 10:50:53
dokument Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-25 10:47:58
dokument Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-02-25 10:42:02
dokument Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 2019-02-25 10:39:16
dokument Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck 2019-02-25 10:34:50
dokument Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury dotyczącej postępowania w przypadku uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Puck przez Radnych Gminy Puck 2019-02-25 10:32:54
dokument Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na oświetlenie ulic w następujących miejscowościach: Zadanie 1 - Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Połczyno; Zadanie 2 - Domatowo, Domatówko, Leśniewo; Zadanie 3 - Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno; Zadanie 4 - Radoszewo, Starzyno, Werblinia; Zadanie 5 - Osłonino, Smolno, Połchowo, Rekowo Górne 2019-02-25 10:15:07
dokument Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-25 10:12:33
dokument Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-02-25 10:09:29
dokument Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-02-25 10:07:39
dokument Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 09:55:05
dokument Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-25 09:53:48
dokument Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:51:31
dokument Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:50:30
dokument Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:49:38
dokument Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:48:18
dokument Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:47:23
dokument Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:46:22
dokument Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:45:25
dokument Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:42:57
dokument Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:40:52
dokument Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:39:57
dokument Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:39:01
dokument Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:37:49
dokument Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:36:40
dokument Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:34:54
dokument Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:33:50
dokument Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:32:44
dokument Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 09:28:50
dokument Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy Referent ds. obsługi sekretariatu" w Urzędzie Gminy Puck 2019-02-25 09:26:27
dokument Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-02-25 09:14:36
dokument Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-02-25 09:12:45
dokument Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w roku 2019 na terenie gminy Puck 2019-02-25 09:09:38