Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Postanowienie Wójta Gminy Puck o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji BGG.6733.79.2020.KM z dnia 01.03.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 111/11, 131, 205/8, 712/10 i 205/30 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2022-03-01 14:29:11
dokument Postanowienie Wójta Gminy Puck o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji BGG.6733.61.2020.AC z dnia 04.01.2021 r. ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 747/3, 747/4, 747/5, 175/1,  obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2022-01-21 09:54:59
dokument Decyzja BGG.6733.73.2020.AC z dnia 07.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo, ETAP I: na działkach nr ewid. 315 obręb 22 Strzelno 64, 54/2, 55/1, 16/1, 16/8, 59/5, 16/6, 61/2, 13, 15, 12/8, 63/2, 62/4, 12/31, 390/2, 390/3, 395/10, 395/11, 384/15, 384/16, 396, 384/34, 385/3, 385/4, 399/4, 385/114, 645, 599, 620, 386/1, 386/3, 386/4, 386/6, 386/11, 407/3, 386/12, 390/1, 387/19, 387/20, 386/15, 386/23, 386/28, 386/54, 386/123, 386/73, 387/18, 386/14, 388/9, 388/3, 388/5, 388/15, 389/2, 410/7, 670/1, 412/9, 412/8, 389/1 obręb 08 Łebcz, ETAP II: na działkach nr ewid. 370/10, 388, 244/6, 248, 389, 251/24, 385/5, 251/30, 251/20, 260/6, 251/7, 259/5, 734, 385/4, 383/7 obręb 23 Swarzewo gmina Puck. 2021-04-13 09:30:38
dokument Decyzja BGG.6733.67.2020.IK z dnia 08.04.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 52/26, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-04-09 12:07:31
dokument Decyzja BGG.6733.20.2020.IK z dnia 08.04.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbiórka linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1, 187/2 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-04-09 11:57:29
dokument Decyzja BGG.6733.81.2020.AC z dnia 08.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 67/12, 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-04-08 14:35:45
dokument Decyzja BGG.6733.74.2020.AC z dnia 05.03.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 130/20, 130/16, 130/26, 131/6 i 131/2 obręb 07 Lesniewo, gmina Puck. 2021-03-15 14:57:22
dokument Decyzja BGG.6733.80.2020.AC z dnia 03.03.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 272/5, 624, 623/9, 623/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-03-10 08:24:19
dokument Obwieszczenie BGG.6733.81.2020.AC z dnia 02.03.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 67/12 i 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-03-04 16:16:04
dokument Decyzja BGG.6733.44.2020.AC ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa oświetlenia cmentarza na fragmencie działki nr ewid. 21/1 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-02-25 14:58:02
dokument Decyzja BGG.6733.64.2020.AC z dnia 22.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa istniejącej linii napowietrznej WN-110kV (wymiana przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej) na działkach nr ewid. 455/1, 455/5, 474/9 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-02-25 11:15:19
dokument Decyzja BGG.6733.79.2020.AC z dnia 18.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 111/11, 131, 205/8, 712/10, 205/30 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-02-19 09:57:00
dokument Decyzja BGG.6733.77.2020.AC ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 714/2, 714/8, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-02-18 14:27:27
dokument Decyzja BGG.6733.76.2020.AC z dnia 18.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 327/18, 327/20, 327/23, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-02-18 14:04:56
dokument Decyzja nr BGG.6733.66.2020.AC z dnia 15.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-02-15 13:13:43
dokument Decyzja nr BGG.6733.75.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/90, 30/91, 30/92 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-02-15 12:05:30
dokument Decyzja nr BGG.6733.68.2020.Ac z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 870, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2021-02-11 12:31:51
dokument Decyzja nr BGG.6733.70.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 244/10, 244/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-02-11 12:07:37
dokument Decyzja BGG.6733.78.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 230, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-02-11 11:48:42
dokument Decyzja BGG.6733.69.2020.Ac z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 319 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-02-11 07:58:48
dokument Decyzja BGG.6733.72.2021.Ac z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 224/32, 224/36, 224/38, 360 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-02-10 14:55:29
dokument Decyzja nr BGG.6733.71.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 246/2, 247/11, 188/1, 247/10 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-02-10 14:37:41
dokument Obwieszczeni BGG.6733.67.2020.AC z dnia 05.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 52/26, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-02-09 13:03:10
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.20.2020.AC z dnia 08.02.2021 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na: rozbiórce linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, budowie linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1, 187/2 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-02-09 11:12:42
dokument Postanowienie BGG.6733.45.2020.KM dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach 369/13, 355/21, 355/24, 368/2 obręb Smolno 2021-02-04 16:21:18
dokument Obwieszczenie BGG.6733.73.2020.AC z dnia 26.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z związku z planowaną inwestycją o nazwie: przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo, ETAP I: na działkach nr ewid. 315 obręb 22 Strzelno 64, 54/2, 55/1, 16/1, 16/8, 59/5, 16/6, 61/2, 13, 15, 12/8, 63/2, 62/4, 12/31, 390/2, 390/3, 395/10, 395/11, 384/15, 384/16, 396, 384/34, 385/3, 385/4, 399/4, 385/114, 645, 599, 620, 386/1, 386/3, 386/4, 386/6, 386/11, 407/3, 386/12, 390/1, 387/19, 387/20, 386/15, 386/23, 386/28, 386/54, 386/123, 386/73, 387/18, 386/14, 388/9, 388/3, 388/5, 388/15, 389/2, 410/7, 670/1, 412/9, 412/8, 389/1 obręb 08 Łebcz, ETAP II: na działkach nr ewid. 370/10, 388, 244/6, 248, 389, 251/24, 385/5, 251/30, 251/20, 260/6, 251/7, 259/5, 734, 385/4, 383/7 obręb 23 Swarzewo gmina Puck. 2021-01-28 12:11:46
dokument Obwieszczenie BGG.6733.66.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-01-20 09:46:10
dokument Obwieszczenie BGG.6733.80.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem , na działkach nr ewid. 272/5, 624, 623/9, 623/16, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-01-20 07:50:34
dokument Obwieszczenie BGG.6733.79.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami , na działkach nr ewid. 111/11,131, 205/8,712/10,205/30 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-01-20 07:47:13
dokument Obwieszczenie BGG.6733.78.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej , na działce nr ewid. 230 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-01-20 07:44:38
dokument Obwieszczenie BGG.6733.77.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 714/2, 714/8 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-01-18 15:33:53
dokument Obwieszczenie BGG.6733.76.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 327/18, 327/20, 327/23 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-01-18 15:07:27
dokument Obwieszczenie BGG.6733.74.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 130/20, 130/16, 130/26, 131/6, 131/2 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-01-18 13:26:42
dokument Obwieszczenie BGG.6733.72.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 224/32, 224/36, 224/38, 360 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-01-18 13:24:02
dokument Obwieszczenie BGG.6733.69.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej , na działce nr ewid. 319 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-01-18 12:07:54
dokument BGG.6733.63.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 278/29, 278/45, 278/47, 278/48 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-01-18 12:04:43
dokument Obwieszczenie BGG.6733.71.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 246/2, 247/11, 188/1, 247/10 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-01-18 12:01:56
dokument Obwieszczenie BGG.6733.70.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 244/10 i 244/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-01-18 11:58:42
dokument Obwieszczenie BGG.6733.75.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/90, 30/91, 30/92 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-01-18 11:53:34
dokument Obwieszczenie BGG.6733.44.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oświetlenia cmentarza na fragmencie działki nr ewid. 21/1 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-01-15 10:52:18
dokument Obwieszczenie BGG.6733.68.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 870 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2021-01-14 16:17:54
dokument Obwieszczenie BGG.6733.66.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-01-14 13:26:01
dokument BGG.6733.60.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 46/6, 46/5, 46/4, 46/3, 293,294,289 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-01-11 12:40:53
dokument BGG.6733.62.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 380/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2021-01-07 13:18:31
dokument BGG.6733.61.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 747/3, 747/4, 747/5, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-01-04 13:35:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.59.2020.OM z dnoa 16.12.2020- dot. rozbiórki słupa linii napowietrznej i budowy sieci elektroenergetycznej nn w Gnieżdżewie- dz 698 2020-12-21 14:04:16
dokument BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-12-21 08:36:09
dokument BGG.6733.54.2020.IK z dnia 18.12.20020 Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii napowietrznych nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 113, 118, 298/3, 298/4, 298/5 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-12-21 08:02:31
dokument Informacja PGW Wody Polskie GD.ZUZ.4210.635.2020.KT z dnia 11.12.2020 - dot. pozw. wodnoprawnego 2020-12-17 08:10:05
dokument BGG.6733.57.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-12-15 08:50:48
dokument BGG.6733.58.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-12-15 08:49:26
dokument BGG.6733.59.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-12-15 08:47:31
dokument BGG.6733.56.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 528, 409/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-12-11 10:56:07
dokument BGG.6733.55.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 168, 177/6, 177/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-12-11 10:53:10
dokument BGG.6733.52.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/59 i 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-12-11 10:50:19
dokument BGG.6733.61.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 747/3, 747/4, 747/5, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-12-10 12:13:43
dokument BGG.6733.53.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 24/2, 24/26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-12-09 07:54:35
dokument BGG.6733.60.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 46/6, 46/5, 46/4, 46/3, 294, 293, 289, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-12-07 08:07:33
dokument BGG.6733.63.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 278/29, 278/45, 278/47, 278/48 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-12-07 07:58:08
dokument Obwieszczenia BGG.6733.64.2020.AC z dnia 02.12.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV (wymiana przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej) na działkach nr ewid. 455/1, 455/5, 474/9 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-12-02 12:33:09
dokument Obwieszczenie BGG.6733.62.2020.AC z dnia 02.12.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie drogi dojazdowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 380/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-12-02 12:12:32
dokument Postanowienie BGG.6733.36.2020.KM o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji CP 2020-11-30 09:36:02
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.47.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 2020-11-27 10:49:42
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.48.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 2020-11-27 10:43:59
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.49.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 2020-11-27 10:42:52
dokument BGG.6733.51.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 349/4, 349/3, 350, 345/1, 344/5, 351/1, 276, 425, 342/15 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-11-26 16:12:00
dokument BGG.6733.58.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-11-18 14:37:50
dokument BGG.6733.59.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-11-17 13:38:53
dokument BGG.6733.57.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-11-16 12:15:38
dokument BGG.6733.55.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 168, 177/6, 177/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-11-16 12:12:37
dokument BGG.6733.56.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 528, 409/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-11-16 12:09:51
dokument BGG.6733.53.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 24/2 i 24/26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-11-13 11:39:11
dokument BGG.6733.54.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii napowietrznych nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 113, 118, 298/3, 298/4, 298/5 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-11-13 11:32:44
dokument BGG.6733.52.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 255/59 i 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-11-10 08:17:35
dokument BGG.6733.51.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 349/4, 349/3, 350, 345/1, 344/5, 351/1, 276, 425, 342/15 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-11-10 07:42:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr WI-III.746.1.48.2020.AM dot. budowy urządzeń i instalacji Ship-Shore-Ship Buffer - system radiokomunikacyjny - radiowa stacja odbiorcza, na terenie kompleksu wojskowego 8636 Rzucewo, na działce ewidencyjnej nr 481 obręb 0013 Osłonino w gminie Puck, na terenie zamkniętym. 2020-11-09 07:54:26
dokument BGG.6733.46.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-11-05 15:46:00
dokument BGG.6733.50.2020.AC -Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 293/9, 293/15, 293/18, 298 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-11-05 13:39:38
dokument BGG.6733.49.2020.AC- Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 305, 25/13, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-11-05 13:21:42
dokument BGG.6733.47.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 266/16, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-11-05 11:42:30
dokument BGG.6733.45.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączamim, na działkach nr ewid. 369/13, 355/21, 355/24 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-10-29 16:46:57
dokument BGG.6733.48.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 246 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-10-26 15:09:15
dokument BGG.6733.42.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 298, 293/9, 293/12 i 293/18 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-10-26 14:47:50
dokument BGG.6733.37.1.2018.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej, końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2020-10-22 16:55:49
dokument BGG.6733.43.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 122/8 i 122/4 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-10-21 14:08:01
dokument BGG.6733.39.2018.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., na działce nr ewid. 201/13 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-10-19 15:19:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy dworca kolejowego Mrzezino, na działce nr 183/2 obręb Mrzezino, gmina Puck, na kolejowym terenie zamkniętym. 2020-10-12 09:07:36
dokument BGG.6733.50.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.293/9, 293/15, 293/18 i 298 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-10-08 16:13:15
dokument BGG.6733.49.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.305, 25/13, 25/8, obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-10-08 15:50:50
dokument BGG.6733.47.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 266/16, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-10-08 09:32:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. budowy urządzeń i instalacji Ship-Shore-Ship Buffer - system radiokomunikacyjny - radiowa stacja odbiorcza, na terenie kompleksu wojskowego 8636 Rzucewo, na działce ewidencyjnej nr 481 obręb 0013 Osłonino w gminie Puck, na terenie zamkniętym. 2020-10-07 14:25:18
dokument BGG.6733.38.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 260/16, 258/14, 258/9, 258/10, 258/11, 258/12 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-10-06 14:46:13
dokument BGG.6733.48.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 246 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-10-05 12:19:11
dokument BGG.6733.45.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 369/13, 355/21, 355/24 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-10-05 11:35:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy dworca kolejowego Swarzewo, na terenie działki nr 400 obręb 0023 Swarzewo, na kolejowym terenie zamkniętym. 2020-09-17 15:54:29
dokument BGG.6733.41.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami , na działkach nr ewid. 615/33, 615/85, 615/91, 615/92 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-09-17 09:44:59
dokument BGG.6733.40.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 225/6, 225/16, 225/17 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-09-17 09:26:29
dokument BGG.6733.37.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 66/18, 66/21, 66/4 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-09-15 08:33:38
dokument BGG.6733.39.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 287/6, 287/8, 311, 270/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-09-15 08:12:54
dokument BGG.6733.43.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 122/8 i 122/4 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-09-14 12:57:18
dokument BGG.6733.42.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 298, 293/9, 293/18 i 293/12 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-09-14 12:53:18
dokument BGG.6733.35.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 124/47, 124/50 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-09-02 14:43:48
dokument BGG.6733.32.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 361, 778/27, 778/29 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-09-02 14:42:26
dokument BGG.6733.33.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr ewid. 167, 168, 170, 173, 210 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-09-02 14:39:55
dokument BGG.6733.36.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 197/3, 196/6, 197/5, 197/9 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-09-02 14:32:07
dokument GD.ZUZ.3.4210.304.2020.MW. Obwieszczenie Dyrektora Pańswowego Gospodartwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego odbudowy urządzeń melioracji wodnych rowów zlokalizowanych w obrębie Mosty gm. Kosakowo, Moście Błota gm. Kosakowo, Mrzezino,Połczyno, Zdrada, Darżlubie, Werblinia, Gnieżdżewo, Łebcz g. Puck oraz drenowań zlokalizowanych w obrębie Brudzewo gm. Puck w ramach realizowanego zadania " Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck". 2020-08-28 09:27:54
dokument BGG.6733.34.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 389/27, 615/4 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-08-27 16:05:09
dokument BGG.6733.37.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 66/18,66/21,66/4 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-08-18 08:35:41
dokument BGG.6733.41.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami, na działkach nr ewid. 615/33,615/85,615/91,615/92 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-08-18 08:20:09
dokument BGG.6733.40.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 225/6,225/16,225/17 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-08-18 08:15:59
dokument BGG.6733.39.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 287/6, 287/8, 311, 270/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-08-13 16:44:56
dokument BGG.6733.38.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 260/16, 258/14, 258/9, 258/10, 258/11, 258/12 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-08-13 16:14:51
dokument BGG.6733.33.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 167, 168, 170, 173, 210 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-08-04 08:51:22
dokument BGG.6733.39.2018.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., na działce nr ewid. 201/13 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-08-04 07:49:59
dokument BGG.6733.32.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 361,778/27, 778/29 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-08-03 12:29:26
dokument BGG.6733.36.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 197/3, 196/6, 197/5, 197/9 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-07-29 12:27:42
dokument BGG.6733.35.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 124/47 i 124/50 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-07-28 12:38:55
dokument BGG.6733.34.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 389/27, 615/4 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-07-28 11:29:57
dokument BGG.6733.29.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 19,17/22,17/24,17/25 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-07-28 11:07:15
dokument BGG.6733.31.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 64/4, 64/9, 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-07-28 10:10:17
dokument BGG.6733.30.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 28,150/9,150/2,150/3,150/4,150/5,150/7,148/1,149/1 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-07-28 09:38:06
dokument BGG.6733.27.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 30/9,30/8,30/14,30/18 i 30/19 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2020-07-22 14:59:03
dokument BGG.6733.24.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5, 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-07-22 14:17:25
dokument BGG.6733.23.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm, na działkach nr ewid. 17/1, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-07-15 08:12:39
dokument BGG.6733.25.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 144/26 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-07-13 13:18:09
dokument BGG.6733.49.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działce nr ewid. 657/2 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-07-13 08:00:10
dokument BGG.6733.48.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-07-13 07:56:41
dokument BGG.6733.47.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 129/3, 123/1, 123/2, 121 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-07-13 07:52:39
dokument BGG.6733.24.2020.AC Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5 i 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-06-30 15:35:43
dokument BGG.6733.28.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa czterech obudów studni głębinowych istniejących nr 11 i 12 i projektowanych nr 14 i 15 wraz z armaturą oraz wykonanie otworów studziennych nr 14 i 15, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-06-30 14:58:06
dokument BGG.6733.30.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr ewid. 28, 150/9, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 148/1, 149/1 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-06-29 11:56:30
dokument BGG.6733.31.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 64/4, 64/9 i 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-06-26 11:07:25
dokument BGG.6733.29.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 19, 17/22, 17/24 i 17/25 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-06-26 10:46:00
dokument BGG.6733.21.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa słupów elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, na działkach nr ewid. 561/26, 563/7, 564/48, 563/5, 561/28, 563/20, 563/24, 564/51, 563/19, 563/18, 563/22, 563/23, 564/52, 561/4, 561/1, 563/21, 564/55, 564/54 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-06-25 08:01:56
dokument BGG.6733.27.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 30/9, 30/8, 30/14, 30/18 i 30/19 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2020-06-19 08:32:35
dokument BGG.6733.24.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5 i 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-06-18 14:00:52
dokument BGG.6733.23.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm, na działkach nr ewid. 17/1 i 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-06-15 10:38:25
dokument BGG.6733.25.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 144/26,obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-06-12 10:24:16
dokument BGG.6733.28.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa czterech obudów studni głębinowych istniejących nr 11 i 12 i projektowanych nr 14 i 15 wraz z armaturą oraz wykonanie otworów studziennych nr 14 i 15, na działce nr ewid. 411/1,obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-06-09 08:15:17
dokument BGG.6733.22.2020.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 3/7, 274/7 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-06-02 10:28:52
dokument BGG.6733.01.2020.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w Decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie wraz z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr ewid. 164/5 i 164/15 położonych w miejscowości Celbowo, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-05-15 07:44:35
dokument BGG.6733.18.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 270/2, 427/21, 427/22, 427/23 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-05-11 15:10:18
dokument BGG.6733.17.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 182/2, 182/10 w miejscowości Mała Piaśnica obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-05-08 12:48:27
dokument BGG.6733.19.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazociągowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 340 i 337/32 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-05-05 12:21:08
dokument BGG.6733.22.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 3/7 i 274/7,obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-04-27 14:04:08
dokument BGG.6733.16.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 380/2, 672, 671/3, 671/4 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-23 14:49:16
dokument Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.15.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie dwóch obudów studni głębinowych nr 14 i 15 wraz z armaturą, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-04-23 14:48:03
dokument BGG.6733.14.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 25/48, 25/32, 26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-04-23 14:45:17
dokument BGG.6733.13.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 141/3, 141/13 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-04-23 14:44:09
dokument BGG.6733.08.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 368/15, 368/11, 368/9, 321 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-04-23 14:43:08
dokument BGG.6733.12.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV dla zasilenia stacji transformatorowej słupowej, budowie linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 389, 388 obręb 23 Swarzewo oraz 390/1, 670/1, 701, 412/9, 412/12, 668/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-16 12:00:03
dokument BGG.6733.20.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV, budowa słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1,187/2,187/3,188/1,473/11, 698 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-04-10 11:57:26
dokument BGG.6733.21.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa słupów elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, na działkach nr ewid. 561/26, 563/26, 563/7, 564/48, 563/5, 561/28, 563/20, 563/24, 564/51, 563/19, 563/18, 563/22, 563/23, 564/52, 561/4, 561/1, 563/21, 564/55, 564/54 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-04-09 14:15:00
dokument BGG.6733.19.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 340 i 337/32 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-04-08 15:24:25
dokument BGG.6733.18.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 270/2, 427/21, 427/22, 427/23 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-08 15:12:51
dokument BGG.6733.11.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 191/12, 129/10 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-04-08 14:57:07
dokument BGG.6733.09.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej , na działkach nr ewid. 208/3, 713/26 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-04-08 14:34:39
dokument BGG.6733.10.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 390/1, 389/1, 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-08 14:22:00
dokument BGG.6733.06.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 412, 447, 456, 455, 454, 445 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-04-03 14:08:23
dokument BGG.6733.04.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych na działkach nr ewid. 414,450/4,452/3,453/2,451,453/1,454/1,455/9,455/16,454/4,455/13,455/15 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-03-31 12:31:52
dokument BGG.6733.17.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 182/2, 182/10 w miejscowości Mała Piaśnica, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-03-26 09:01:31
dokument BGG.6733.13.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 141/3, 141/13 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-03-25 14:24:23
dokument BGG.6733.14.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 25/48, 25/32, 26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-03-25 14:10:39
dokument BGG.6733.08.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 368/15, 368/11, 368/9, 321 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-03-25 14:02:20
dokument BGG.6733.16.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 380/2, 672, 671/3, 671/4 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-03-24 13:34:17
dokument BGG.6733.15.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch obudów studni głębinowych nr 14 i 15 wraz z armaturą, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-03-24 13:32:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.12.2020.IK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15 kV dla zasilenia stacji transformatorowej, budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kVwraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 389, 388 obręb 23 Swarzewo oraz 390/1, 670/1, 701, 412/9, 412/12, 668/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-03-18 09:11:28
dokument BGG.6733.05.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 105/32, 105/33, 105/23 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-03-17 10:51:29
dokument BGG.6733.07.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na dz. nr ewid. 128/8, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-03-13 12:24:20
dokument BGG.6733.03.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 189/1, 246/1, 224, 247/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-03-13 12:23:19
dokument BGG.6733.02.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na działkach nr ewid. 35/4,89,39,40/2,40/1,362/5 obręb 12 Mrzezino oraz 67/2,68/3,68/4,67/6,67/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2020-03-11 11:02:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.11.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 191/12, 129/10 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-03-10 14:13:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.10.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 390/1, 389/1, 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-03-10 14:11:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.09.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 208/3, 713/26 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-03-10 14:07:00
dokument BGG.6733.06.2018.MK Decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-03-10 14:05:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.07.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na dz. nr ewid. 128/8, 175/1obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-02-21 09:50:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.06.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 412, 447, 456, 455, 454, 445 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-02-21 09:29:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.04.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych, na działkach nr ewid. 414, 450/4, 452/3, 453/2, 451, 453/1, 454/1, 455/9, 455/16, 454/4, 455/13, 455/15 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-02-21 09:28:17
dokument BGG.6733.08.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na dz. nr ewid. 368/11, 368/9, 321 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-02-19 13:57:13
dokument BGG.6733.05.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 105/32, 105/33, 105/23 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-02-19 10:35:12
dokument BGG.6733.03.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 189/1, 246/1, 224, 247/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-02-19 10:34:13
dokument BGG.6733.01.2020.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wraz z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr ewid. 164/5 i 164/15 położonych w miejscowości Celbowo, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-02-11 07:59:32
dokument BGG.6733.02.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na działkach nr ewid. 35/4, 89, 39, 40/2, 40/1, 362/5 obręb 12 Mrzezino oraz 67/2, 68/3, 68/4, 67/6, 67/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2020-02-07 13:14:06
dokument BGG.6733.01.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wraz z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr ewid. 164/5 i 164/15 położonych w miejscowości Celbowo, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-01-28 14:35:10