Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 251/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów przedstawionych przez stronę dokumentów na potrzeby prowadzonych postepowań. 2021-03-08 11:34:58
dokument Zarządzenie Nr 250/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-03-08 11:32:31
dokument Zarządzenie Nr 249/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości. 2021-03-08 11:31:00
dokument Zarządzenie Nr 248/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Puck. 2021-03-08 11:30:29
dokument Zarządzenie Nr 247/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-03-08 11:28:22
dokument Zarządzenie Nr 246/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2021-03-08 11:27:14
dokument Zarządzenie Nr 245/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2021-03-08 11:25:48
dokument Zarządzenie Nr 244/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-03-08 11:24:01
dokument Zarządzenie Nr 243/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2021. 2021-03-08 11:21:13
dokument Zarządzenie Nr 242/20 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Starzynie. 2021-01-19 14:14:27
dokument Zarządzenie Nr 241/2020 Wójta Gminy Puck z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru reprezentantów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Puck przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). 2021-01-19 14:12:36
dokument Zarządzenie Nr 240/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-01-19 14:09:19
dokument Zarządzenie Nr 239/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2021-01-19 14:07:54
dokument Zarządzenie Nr 238/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck. 2021-01-19 14:04:43
dokument Zarządzenie Nr 237/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-01-19 14:02:43
dokument Zarządzenie Nr 236/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-01-19 13:59:23
dokument Zarządzenie Nr 235/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Gminy Puck oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. 2021-01-19 13:56:31
dokument Zarządzenie Nr 234/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini. 2021-01-19 13:54:20
dokument Zarządzenie Nr 233/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini. 2021-01-19 13:51:29
dokument Zarządzenie Nr 232/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdujacym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno. 2021-01-19 13:49:51
dokument Zarządzenie Nr 231/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-01-19 13:45:43
dokument Zarządzenie Nr 230/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zaminy planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-01-19 13:43:55
dokument Zarządzenie Nr 229/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany bużdżetu gminy na 2020 rok 2021-01-19 13:42:25
dokument Zarządzenie Nr 228/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-12-07 11:52:23
dokument Zarządzenie Nr 227/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-12-07 11:15:05
dokument Zarządzenie Nr 226/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Puck czasu pracy w 2020 roku. 2020-12-07 11:12:31
dokument Zarządzenie Nr 225/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2020-12-07 11:09:25
dokument Zarządzenie Nr 224/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini. 2020-12-07 10:18:30
dokument Zarządzenie Nr 223/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2020-12-07 10:04:11
dokument Zarządzenie Nr 222/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole na terenie Gminy Puck. 2020-12-07 10:00:43
dokument Zarządzenie Nr 221/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-12-07 09:56:57
dokument Zarządzenie Nr 220/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów przedstawionych przez stronę dokumentów na potrzeby prowadzonych postepowań. 2020-12-07 09:54:29
dokument Zarządzenie Nr 219/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2021 rok. 2020-12-07 09:47:53
dokument Zarządzenie Nr 218/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-12-07 09:44:19
dokument Zarządzenie Nr 217/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-12-07 09:41:18
dokument Zarządzenie Nr 216/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-07 09:39:25
dokument Zarządzenie Nr 215/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 - 2028. 2020-11-13 10:50:07
dokument Zarządzenie Nr 214/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności. 2020-11-13 10:46:36
dokument Zarządzenie Nr 213/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:41:22
dokument Zarządzenie Nr 212/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:40:13
dokument Zarządzenie Nr 211/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:39:09
dokument Zarządzenie Nr 210/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:38:06
dokument Zarządzenie Nr 209/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:36:48
dokument Zarządzenie Nr 208/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:34:18
dokument Zarządzenie Nr 207/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:32:31
dokument Zarządzenie Nr 206/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:31:26
dokument Zarządzenie Nr 205/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:30:04
dokument Zarządzenie Nr 204/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:27:45
dokument Zarządzenie Nr 203/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków z budżetu Gminy Puck na sfinansowanie wykonania testów na COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy Puck. 2020-11-13 10:25:18
dokument Zarządzenie Nr 202/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad organizacji systemu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Puck 2020-11-13 10:22:20
dokument Zarządzenie Nr 201/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Ochrony Danych Osobowych. 2020-11-13 10:19:46
dokument Zarządzenie Nr 200/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Puck procedury postępowania w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 2020-11-13 10:17:57
dokument Zarządzenie Nr 199/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck. 2020-11-13 10:11:50
dokument Zarządzenie Nr 198/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-11-13 10:09:18
dokument Zarządzenie Nr 197/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-11-13 10:08:40
dokument Zarządzenie Nr 196/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-11-13 10:07:46
dokument Zarządzenie Nr 195/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-11-13 10:06:44
dokument Zarządzenie Nr 194/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-11-13 10:04:11
dokument Zarządzenie Nr 193/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini 2020-11-13 09:44:11
dokument Zarządzenie Nr 192/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Dzkoły Podstawowej w Werblini. 2020-11-13 09:41:14
dokument Zarządzenie Nr 191/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 2020-11-13 09:36:31
dokument Zarządzenie Nr 190/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2020-11-13 09:30:58
dokument Zarządzenie Nr 189/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-11-13 09:24:45
dokument Zarządzenie Nr 188/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-11-13 09:19:44
dokument Zarządzenie Nr 187/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zminy budżetu gminy na 2020 rok. 2020-11-13 09:15:15
dokument Zarządzenie Nr 186/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych fla Gminy Puck na rok 2020. 2020-10-20 14:14:36
dokument Zarządzenie Nr 185/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-10-20 14:11:51
dokument Zarządzenie Nr 184/20 Wójta Gminy Puck z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organizacyjnych związanych w występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2. 2020-10-20 14:10:35
dokument Zarządzenie Nr 183/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-10-20 14:08:15
dokument Zarządzenie Nr 182/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-10-20 14:06:39
dokument Zarządzenie Nr 181/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-20 13:45:20
dokument Zarządzenie Nr 180/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-20 13:44:28
dokument Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-20 13:42:54
dokument Zarządzenie Nr 178/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności. 2020-10-20 13:41:36
dokument Zarządzenie Nr 177/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-20 13:40:08
dokument Zarządzenie Nr 176/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-20 13:37:13
dokument Zarządzenie Nr 175/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-20 13:36:10
dokument Zarządzenie Nr 174/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Puck. 2020-10-20 13:34:45
dokument Zarządzenie Nr 173/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do opróżniania wrzutu monet z szaletu gminnego przy ścieżce rowerowej w Radoszewie. 2020-10-20 13:32:11
dokument Zarządzenie Nr 172/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck w roku szkolnym 2020/2021. 2020-10-06 14:02:20
dokument Zarządzenie Nr 171/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2020-10-06 13:59:38
dokument Zarządzenie Nr 170/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 13:57:19
dokument Zarządzenie Nr 169/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck 2020-10-06 13:55:45
dokument Zarządzenie Nr 168/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Puck. 2020-10-06 12:45:24
dokument Zarządzenie Nr 167/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 12:43:19
dokument Zarządzenie Nr 166/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-06 12:31:28
dokument Zarządzenie Nr 165/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-06 12:29:10
dokument Zarządzenie Nr 164/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2020-10-06 12:27:13
dokument Zarządzenie Nr 163/20 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych". 2020-10-06 12:22:43
dokument Zarządzenie Nr 162/20 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. obsługi sekretariatu". 2020-10-06 12:19:43
dokument Zarządzenie Nr 161/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:17:23
dokument Zarządzenie Nr 160/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:15:56
dokument Zarządzenie Nr 160/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:15:56
dokument Zarządzenie Nr 159/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:14:22
dokument Zarządzenie Nr 158/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:12:49
dokument Zarządzenie Nr 157/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:10:51
dokument Zarządzenie Nr 156/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:09:43
dokument Zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:07:44
dokument Zarządzenie Nr 154/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Puck. 2020-10-06 11:56:07
dokument Zarządzenie Nr 153/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 11:53:40
dokument Zarządzenie Nr 152/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-06 11:52:25
dokument Zarządzenie Nr 151/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-06 11:49:54
dokument Zarządzenie Nr 150/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 11:48:18
dokument Zarządzenie Nr 149/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2020-09-09 10:37:40
dokument Zarządzenie Nr 148/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie 2020-09-09 10:33:29
dokument Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie 2020-09-09 10:08:58
dokument Zarządzenie Nr 146/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2020-09-09 10:06:40
dokument Zarządzenie Nr 145/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej". 2020-09-09 10:03:10
dokument Zarządzenie Nr 144/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:59:07
dokument Zarządzenie Nr 143/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-09-09 09:57:51
dokument Zarządzenie Nr 142/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-09 09:56:20
dokument Zarządzenie Nr 141/20 Wójta Gminy Puck z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck. 2020-09-09 09:54:50
dokument Zarządzenie Nr 140/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:52:35
dokument Zarządzenie Nr 139/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:50:50
dokument Zarządzenie Nr 138/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-09 09:49:19
dokument Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej 2020-09-09 09:47:18
dokument Zarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Puck czasu pracy w 2020 roku 2020-09-09 09:45:58
dokument Zarządzenie Nr 135/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo. 2020-09-09 09:43:21
dokument Zarządzenie Nr 134/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2020-09-09 09:40:01
dokument Zarządzenie Nr 133/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:35:43
dokument Zarządzenie Nr 132/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-09-09 09:34:35
dokument Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-09 09:33:20
dokument Zarządzenie Nr 130/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:30:47
dokument Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Puck z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatudnionej w formie umowy-zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-07-22 12:05:27
dokument Zarządzenie Nr 128/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-07-22 12:02:58
dokument Zarządzenie Nr 127/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-07-22 12:00:25
dokument Zarządzenie Nr 126/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-07-22 11:59:04
dokument Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie gminy na 2020 rok. 2020-07-22 11:57:34
dokument Zarządzenie Nr 124/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. 2020-07-22 11:56:06
dokument Zarządzenie Nr 123/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2020" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś". 2020-07-22 11:54:04
dokument Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck do realizacji programu "Maluch+" 2020 (moduł 2 Gminy). 2020-06-26 11:59:00
dokument Zarządzenie Nr 121/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-06-26 11:55:54
dokument Zarządzenie Nr 120/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-06-26 11:54:26
dokument Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 11:32:47
dokument Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-06-26 11:31:09
dokument Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie 2020-06-26 11:11:10
dokument Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2020-06-26 11:08:56
dokument Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-06-26 11:07:39
dokument Zarządzenie Nr 114/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Puck 2020-06-26 11:05:54
dokument Zarządzenie Nr 113/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Knkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gmina Puck. 2020-06-26 10:36:03
dokument Zarządzenie Nr 112/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS CoV-2. 2020-06-26 10:34:08
dokument Zarządzenie Nr 111/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 10:18:09
dokument Zarządzenie Nr 110/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-06-26 10:06:42
dokument Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 10:01:38
dokument Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 10:00:07
dokument Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 09:58:38
dokument Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-06-26 09:55:52
dokument Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2020-06-26 09:36:56
dokument Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. 2020-05-14 08:51:31
dokument Zarządzenie Nr 103/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Starzynie. 2020-05-14 08:49:05
dokument Zarządzenie Nr 102/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-05-14 08:47:28
dokument Zarządzenie Nr 101/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-05-14 08:16:19
dokument Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-05-14 08:13:59
dokument Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:11:06
dokument Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:10:46
dokument Zarządzenie Nr 97/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-05-14 08:10:29
dokument Zarządzenie Nr 96/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:09:27
dokument Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:06:14
dokument Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:04:11
dokument Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-05-14 08:02:40
dokument Zarządzenie Nr 92/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, do realizacji projektu "Nowe przedszkola w Gdańsku i w gminie Puck". 2020-05-14 07:58:21
dokument Zarządzenie Nr 91/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, do realizacji projektu "Nowe - dodartkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku". 2020-05-14 07:52:41
dokument Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-05-13 10:16:35
dokument Zarządzenie Nr 89/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-13 10:14:15
dokument Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-13 10:12:53
dokument Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-05-13 10:10:47
dokument Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-04-21 13:04:51
dokument Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 r. 2020-04-21 13:03:43
dokument Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-04-21 13:02:25
dokument Zarządzenie Nr 83/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w ramach projektu "Czas zacząć działać!" - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck, określonych umową nr RPPM.06.01.02-22-0029/19-00 z dnia 14.02.2020 r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-04-15 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2020-04-15 14:29:14
dokument Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. zamówień publicznych" Urzędzie Gminy Puck. 2020-04-02 14:03:25
dokument Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Mieroszynie. 2020-04-02 14:00:07
dokument Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini. 2020-04-02 13:58:38
dokument Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Połczynie. 2020-04-02 13:57:28
dokument Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swarzewie. 2020-04-02 13:56:09
dokument Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym. 2020-04-02 13:54:54
dokument Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzelnie. 2020-04-02 13:53:31
dokument Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Połchowie. 2020-04-02 13:51:46
dokument Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Leśniewie. 2020-04-02 13:49:13
dokument Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łebczu. 2020-04-02 13:47:49
dokument Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 2020-04-02 13:46:18
dokument Zarządzenie Nr 70/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. 2020-04-02 13:44:16
dokument Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starzynie. 2020-04-02 13:41:48
dokument Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2020-04-02 13:39:39
dokument Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Żelistrzewie. 2020-04-02 13:36:28
dokument Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Starzynie 2020-03-26 11:51:10
dokument Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-26 11:49:22
dokument Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-26 11:48:48
dokument Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-03-26 11:48:12
dokument Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-25 12:26:10
dokument Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-25 12:25:16
dokument Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-03-25 12:22:30
dokument Zarządzenie Nr 59/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2. 2020-03-13 13:29:36
dokument Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Puck nr 95/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. 2020-03-13 13:27:40
dokument Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztówprzewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi. 2020-03-13 13:27:16
dokument Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany składy osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2020-03-13 13:26:41
dokument Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w ramach projektu "Wykwalifiokowani gotowi do pracy!" - aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck, określonych umową nr RPPM.05.02.02-22-0023/19-00 z dnia 14.11.2019 r. o dofinansowanie Projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-03-13 13:26:20
dokument Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu współfinansowanego z "Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych". 2020-03-13 13:26:00
dokument Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Puckz dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia strategii wyjścia - mechanizmu zachowania trwałości po zakończeniu finansowania projektu pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów". 2020-03-13 13:25:38
dokument Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-03-13 13:25:12
dokument Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych 2020-03-13 13:24:50
dokument Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne. 2020-03-13 13:24:24
dokument Zarządzenie Nr 49/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck. 2020-03-13 13:23:57
dokument Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-13 13:23:34
dokument Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-03-13 13:23:06
dokument Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-13 13:22:43
dokument Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:57:22
dokument Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Wójta Gminy Puck przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-02-21 09:55:36
dokument Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:53:55
dokument Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy Wójta Gminy Puck. 2020-02-21 09:52:41
dokument Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:51:22
dokument Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-02-21 09:49:38
dokument Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:48:12
dokument Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:46:34
dokument Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-02-21 09:45:24
dokument Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:44:03
dokument Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:42:34
dokument Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu ma środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:39:41
dokument Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-02-21 09:37:11
dokument Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:32:23
dokument Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2020-02-21 09:30:48
dokument Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:28:48
dokument Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2020-02-21 09:26:54
dokument Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2020-02-21 09:20:06
dokument Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-02-21 09:14:36
dokument Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrytacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. 2020-02-21 09:12:05
dokument Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2020-02-21 09:08:52
dokument Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:06:23
dokument Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-02-21 09:05:04
dokument Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:03:56
dokument Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-21 09:01:56
dokument Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-21 09:01:09
dokument Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-21 08:58:53
dokument Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 13:00:52
dokument Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:59:49
dokument Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:59:11
dokument Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:58:10
dokument Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:56:55
dokument Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:56:22
dokument Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:54:48
dokument Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:53:09
dokument Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:52:30
dokument Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:51:29
dokument Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:50:47
dokument Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:49:35
dokument Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:48:56
dokument Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:47:28
dokument Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-20 12:44:50
dokument Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-20 12:43:15
dokument Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" 2020-02-20 12:42:03
dokument Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej 2020-02-20 12:40:04