Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 256/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2024-01-18 12:38:01
dokument Zarządzenie Nr 255/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2024-01-18 12:36:39
dokument Zarządzenie Nr 254/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2024-01-18 12:35:42
dokument Zarządzenie Nr 253/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2024-01-18 12:30:12
dokument Zarządzenie Nr 252/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2024-01-18 12:16:35
dokument Zarządzenie Nr 251/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2024-01-18 12:15:42
dokument Zarządzenie Nr 250/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2024-01-18 12:14:44
dokument Zarządzenie Nr 249/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2024-01-18 12:13:44
dokument Zarządzenie Nr 248/23 Wójta Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2024-01-18 12:12:18
dokument Zarządzenie Nr 247/23 Wójta Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-12-28 08:31:18
dokument Zarządzenie Nr 246/23 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-12-28 08:30:32
dokument Zarządzenie Nr 245/23 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-12-28 08:29:28
dokument Zarządzenie Nr 244/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-12-28 08:28:01
dokument Zarządzenie Nr 243/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-12-28 08:27:15
dokument Zarządzenie Nr 242/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych. 2023-12-28 08:25:58
dokument Zarządzenie Nr 241/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-12-28 08:23:53
dokument Zarządzenie Nr 240/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-12-28 08:22:49
dokument Zarządzenie Nr 239/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-12-28 08:21:44
dokument Zarządzenie Nr 238/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązującego czasu pracy w 2024 roku. 2023-12-18 15:20:27
dokument Zarządzenie Nr 237/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-12-18 15:19:20
dokument Zarządzenie Nr 236/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-12-18 15:13:30
dokument Zarządzenie Nr 235/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-12-18 15:09:17
dokument Zarządzenie Nr 234/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-12-18 15:07:41
dokument Zarządzenie Nr 233/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia wzoru druku oświadczenia o miejscu zamieszkania dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Puck, a zamieszkujących poza terenem Gminy Puck. 2023-12-07 11:14:46
dokument Zarządzenie Nr 232/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany jednostki wyznaczonej do wykonywania do zarządzenia Nr 41/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów druków informacji niezbędnych do określenia wysokości dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Puck jest organem rejestrującym. 2023-12-07 11:13:11
dokument Zarządzenie Nr 231/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole na terenie Gminy Puck 2023-11-29 08:06:22
dokument Zarządzenie Nr 230/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie, 84-100 Żelistrzewo. ul. Szkolna 1 2023-11-29 08:04:18
dokument Zarządzenie Nr 229/23 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Puck. 2023-11-27 10:07:19
dokument Zarządzenie Nr 228/23 Wójta Gminy Puck z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2023-11-27 10:04:21
dokument Zarządzenie Nr 227/23 Wójta Gminy Puck z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno oraz syren elektronicznych DSE-600S znajdujących się w OSP Swarzewo i Mrzezino. 2023-11-27 10:02:16
dokument Zarządzenie Nr 226/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2024 rok. 2023-11-27 09:59:27
dokument Zarządzenie Nr 225/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-11-27 09:57:14
dokument Zarządzenie Nr 224/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2023-11-27 09:49:42
dokument Zarządzenie Nr 223/23 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora oraz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-11-27 09:48:19
dokument Zarządzenie Nr 222/23 Wójta Gminy Puck z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-11-27 09:47:15
dokument Zarządzenie Nr 221/23 Wójta Gminy Puck z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-11-27 09:46:23
dokument Zarządzenie Nr 220/23 Wójta Gminy Puck z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-11-27 09:45:29
dokument Zarządzenie Nr 219/23 Wójta Gminy Puck z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Puck. 2023-11-15 10:44:24
dokument Zarządzenie Nr 218/23 Wójta Gminy Puck z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu przystanku do obsługi dzieci podróżujących autobusem szkolnym w miejscowości Starzyński Dwór ul. Pakowa 2023-11-15 10:40:58
dokument Zarządzenie Nr 217/23 Wójta Gminy Puck z dnia 03 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Puck 2023-11-15 10:38:01
dokument Zarządzenie Nr 216/23 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2023 roku w sprawie 2023-11-15 10:34:14
dokument Zarządzenie Nr 215/23 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-11-15 10:33:05
dokument Zarządzenie Nr 214/23 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-11-15 10:24:32
dokument Zarządzenie Nr 213/23 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-11-15 10:23:25
dokument Zarządzenie Nr 212/23 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-11-15 10:22:01
dokument Zarządzenie Nr 211/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie, 84-100 Żelistrzewo, ul. Szkolna 1 2023-10-25 15:16:51
dokument Zarządzenie Nr 210/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2023 roku w sprawie dotyczące ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-25 15:11:39
dokument Zarządzenie Nr 209/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-10-25 15:09:52
dokument Zarządzenie Nr 208/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zdań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok 2023-10-25 15:08:55
dokument Zarządzenie Nr 207/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-10-25 15:07:34
dokument Zarządzenie Nr 206/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-10-25 15:06:12
dokument Zarządzenie Nr 205/23 Wójta Gminy Puck z dnia 09 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Puck 2023-10-25 12:41:56
dokument Zarządzenie Nr 204/23 Wójta Gminy Puck z dnia 09 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck 2023-10-25 12:40:57
dokument Zarządzenie Nr 203/23 Wójta Gminy Puck z dnia 05 października 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łebczu w przypadku jego nieobecności. 2023-10-25 12:39:10
dokument Zarządzenie Nr 202/23 Wójta Gminy Puck z dnia 3 października 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-10-25 12:36:21
dokument Zarządzenie Nr 201/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-10-25 12:34:39
dokument Zarządzenie Nr 200/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-10-25 12:32:42
dokument Zarządzenie Nr 199/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-10-25 12:31:09
dokument Zarządzenie Nr 198/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-10-25 12:29:49
dokument Zarządzenie Nr 197/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie w przypadku jego nieobecności. 2023-10-25 12:28:54
dokument Zarządzenie Nr 196/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie w przypadku jego nieobecności. 2023-10-25 12:27:56
dokument Zarządzenie Nr 195/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2023 roku w sprawie 2023-10-25 12:26:19
dokument Zarządzenie Nr 194/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy gminy Puck na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-10-10 08:24:23
dokument Zarządzenie Nr 193/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2023 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego i jednorazowego zasiłku szkolnego na okres od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck. 2023-10-10 08:06:04
dokument Zarządzenie Nr 192/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2023 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-10 08:04:03
dokument Zarządzenie Nr 191/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2023 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-10 08:02:13
dokument Zarządzenie Nr 190/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne, Typ projektu 1:"Wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób biernych zawodowo, a także osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, jak i społeczności marginalizowanych, w tym Romów 2023-10-10 07:53:43
dokument Zarządzenie Nr 189/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-10-10 07:53:03
dokument Zarządzenie Nr 188/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-10-10 07:51:57
dokument Zarządzenie Nr 187/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-10-10 07:50:55
dokument Zarządzenie Nr 186/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-10-10 07:49:56
dokument Zarządzenie Nr 185/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach "konserwator" w Urzędzie Gminy Puck. 2023-10-09 11:39:25
dokument Zarządzenie Nr 184/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku. 2023-09-20 12:46:30
dokument Zarządzenie Nr 183/23 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2023-09-20 12:44:17
dokument Zarządzenie Nr 182/23 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Puck. 2023-09-20 12:41:32
dokument Zarządzenie Nr 181/23 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu oznakowania ul. Bursztynowej w miejscowości Osłonino. 2023-09-11 14:42:04
dokument Zarządzenie Nr 180/23 Wójta Gminy Puck z dnia 5 września 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora oraz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-09-11 14:40:29
dokument Zarządzenie Nr 179/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-09-11 14:37:49
dokument Zarządzenie Nr 178/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-09-11 14:36:41
dokument Zarządzenie Nr 177/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-09-11 14:35:17
dokument Zarządzenie Nr 176/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-09-11 14:34:04
dokument Zarządzenie Nr 175/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej w Połczynie. 2023-08-30 13:59:56
dokument Zarządzenie Nr 174/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 2023-08-30 13:59:22
dokument Zarządzenie Nr 173/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2023-08-30 13:58:50
dokument Zarządzenie Nr 172/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. 2023-08-30 13:58:18
dokument Zarządzenie Nr 171/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej w Starzynie. 2023-08-30 13:57:50
dokument Zarządzenie Nr 170/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łebczu. 2023-08-30 13:56:54
dokument Zarządzenie Nr 169/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Połchowie. 2023-08-30 13:56:21
dokument Zarządzenie Nr 168/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie. 2023-08-30 13:55:06
dokument Zarządzenie Nr 167/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 2023-08-30 13:54:24
dokument Zarządzenie Nr 166/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2023-08-30 13:53:38
dokument Zarządzenie Nr 165/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. 2023-08-30 13:52:27
dokument Zarządzenie Nr 164/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starzynie. 2023-08-30 13:51:49
dokument Zarządzenie Nr 163/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łebczu. 2023-08-30 13:50:54
dokument Zarządzenie Nr 162/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Połchowie. 2023-08-30 13:49:50
dokument Zarządzenie Nr 161/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-08-30 13:47:32
dokument Zarządzenie Nr 160/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-08-30 13:46:44
dokument Zarządzenie Nr 159/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-08-30 13:45:46
dokument Zarządzenie Nr 158/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-08-30 13:44:53
dokument Zarządzenie Nr 157/23 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-08-14 12:07:51
dokument Zarządzenie Nr 156/23 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-08-14 12:06:59
dokument Zarządzenie Nr 155/23 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-08-14 12:05:51
dokument Zarządzenie Nr 154/23 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-08-14 12:04:49
dokument Zarządzenie Nr 153/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-08-14 12:03:45
dokument Zarządzenie Nr 152/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-08-14 12:02:41
dokument Zarządzenie Nr 151/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-08-14 12:01:23
dokument Zarządzenie Nr 150/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-08-14 11:59:27
dokument Zarządzenie Nr 149/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck. 2023-07-17 08:42:20
dokument Zarządzenie Nr 148/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/16 Wójta Gminy Puck z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck. 2023-07-17 08:37:14
dokument Zarządzenie Nr 147/23 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2023-07-17 08:33:33
dokument Zarządzenie Nr 146/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2023-07-17 08:32:15
dokument Zarządzenie Nr 145/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-07-17 08:30:05
dokument Zarządzenie Nr 144/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-07-17 08:27:57
dokument Zarządzenie Nr 143/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-07-17 08:26:50
dokument Zarządzenie Nr 142/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-07-17 08:25:29
dokument Zarządzenie Nr 141/23 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązującego czasu pracy w 2023 roku. 2023-07-06 09:09:36
dokument Zarządzenie Nr 140/23 Wójta Gminy Puck z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu oznakowania ul. Młyńskiej w miejscowości Domatówko- Domatowo. 2023-07-06 09:07:54
dokument Zarządzenie Nr 139/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-07-06 09:06:01
dokument Zarządzenie Nr 138/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-07-06 09:03:39
dokument Zarządzenie Nr 137/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-07-06 09:02:11
dokument Zarządzenie Nr 136/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-07-06 09:00:23
dokument Zarządzenie Nr 135/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. 2023-06-20 09:43:08
dokument Zarządzenie Nr 134/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu wprowadzenia znaków zakazu zatrzymywania i postoju wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na ul. Ks. Pronobisa w miejscowości Swarzewo. 2023-06-20 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 133/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu uzupełnienia oznakowania poziomego strefy skrzyżowań równorzędnych na ulicach gminnych w obszarze ulicy Puckiej, Dworcowej oraz linii kolejowej w miejscowości Mrzezino. 2023-06-20 09:33:33
dokument Zarządzenie Nr 132/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie. 2023-06-20 09:30:33
dokument Zarządzenie Nr 131/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 2023-06-20 09:29:41
dokument Zarządzenie Nr 130/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2023-06-20 09:28:46
dokument Zarządzenie Nr 129/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. 2023-06-20 09:27:42
dokument Zarządzenie Nr 128/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starzynie. 2023-06-20 09:26:42
dokument Zarządzenie Nr 127/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łebczu. 2023-06-20 09:25:46
dokument Zarządzenie Nr 126/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie. 2023-06-20 09:24:22
dokument Zarządzenie Nr 125/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Puck. 2023-06-20 09:14:15
dokument Zarządzenie Nr 124/23 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-06-20 09:11:49
dokument Zarządzenie Nr 123/23 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-06-20 09:10:53
dokument Zarządzenie Nr 122/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Puck. 2023-06-20 09:09:10
dokument Zarządzenie Nr 121/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zasad użytkowania systemu RCP Master 3 stosowanego w Urzędzie Gminy Puck 2023-06-20 09:07:14
dokument Zarządzenie Nr 120/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Puck. 2023-06-20 09:05:34
dokument Zarządzenie Nr 119/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-06-06 08:29:13
dokument Zarządzenie Nr 118/23 Wójta Gminy Puck z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. 2023-06-06 08:27:50
dokument Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-06-06 08:26:34
dokument Zarządzenie Nr 116/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-06-06 08:24:39
dokument Zarządzenie Nr 115/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-06-06 08:22:57
dokument Zarządzenie Nr 114/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2023" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś". 2023-06-06 08:19:03
dokument Zarządzenie Nr 113/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności. 2023-06-06 08:17:12
dokument Zarządzenie Nr 112/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie. 2023-06-06 08:15:39
dokument Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 2023-06-06 08:14:44
dokument Zarządzenie Nr 110/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2023-06-06 08:13:35
dokument Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. 2023-06-06 08:12:21
dokument Zarządzenie Nr 108/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starzynie. 2023-06-06 08:10:59
dokument Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łebczu. 2023-06-06 08:09:31
dokument Zarządzenie Nr 106/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie. 2023-06-06 08:07:06
dokument Zarządzenie Nr 105/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-06-06 08:04:25
dokument Zarządzenie Nr 104/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-06-06 08:02:58
dokument Zarządzenie Nr 103/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-06-06 08:01:01
dokument Zarządzenie Nr 102/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-06-06 07:58:42
dokument Zarządzenie Nr 101/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury, Spotu i Turystyki w Gminie Puck. 2023-05-25 10:05:15
dokument Zarządzenie Nr 100/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2023-05-25 10:04:12
dokument Zarządzenie Nr 99/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-05-25 10:02:15
dokument Zarządzenie Nr 98/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-05-25 10:00:24
dokument Zarządzenie Nr 97/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-05-25 09:58:29
dokument Zarządzenie Nr 96/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-05-25 09:56:35
dokument Zarządzenie Nr 95/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2023-05-08 10:55:55
dokument Zarządzenie Nr 94/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie, 84-123 Połchowo, ul. Dworcowa 2 Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Łebczu, 84-103 Łebcz ul. Pucka 27 Szkoły Podstawowej im, Władysława Konefki w Starzynie, 84-107 Starzyno ul. Żarnowiecka 22 Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu, Darzlubie ul. Pucka 74, 84-1OO Puck Szkoły Podstawowej im. PaWła Góry w Mrzezinie, Mrzezino ul. Dworcowa 54,84-123 Połchowo Szkoły Podstawowej im. Leona Bizewskiego w Gnieżdżewie, Gnieżdżewo ul. Dworcowa 6,84-100 Puck Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Połczynie, Połczyno ul. Szkolna 21,84-100 Puck 2023-05-08 10:53:29
dokument Zarządzenie Nr 93/23 Wójta Gminy Puck z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-05-08 10:48:47
dokument Zarządzenie Nr 92/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie 2023-05-08 10:35:32
dokument Zarządzenie Nr 91/23 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu oznakowania drogi gminnej ul. Lawendowej w miejscowości Żelistrzewo. 2023-05-08 10:34:59
dokument Zarządzenie Nr 90/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-04-20 16:39:10
dokument Zarządzenie Nr 89/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2023-04-17 13:34:22
dokument Zarządzenie Nr 88/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2023-04-17 13:32:20
dokument Zarządzenie Nr 87/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-04-17 13:30:21
dokument Zarządzenie Nr 86/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-04-17 13:28:58
dokument Zarządzenie Nr 85/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-04-17 13:27:38
dokument Zarządzenie Nr 84/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-04-17 13:26:30
dokument Zarządzenie Nr 83/23 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck w roku szkolnym 2022/2023. 2023-04-17 07:50:19
dokument Zarządzenie Nr 82/23 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Puck. 2023-04-17 07:47:55
dokument Zarządzenie Nr 81/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-04-17 07:45:31
dokument Zarządzenie Nr 80/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-04-17 07:44:00
dokument Zarządzenie Nr 79/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-04-17 07:41:31
dokument Zarządzenie Nr 78/23 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Biurze Obsługi Interesanta. 2023-03-23 16:35:05
dokument Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi kasy. 2023-03-21 09:16:40
dokument Zarządzenie Nr 76/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-03-21 09:14:35
dokument Zarządzenie Nr 75/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysa Sołectwa: Brudzewo, Starzyński Dwór. 2023-03-21 09:08:13
dokument Zarządzenie Nr 74/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty od posiadania psów i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Brudzewie. 2023-03-21 09:04:31
dokument Zarządzenie Nr 73/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-03-21 09:01:30
dokument Zarządzenie Nr 72/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-03-21 08:59:52
dokument Zarządzenie Nr 71/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-03-21 08:58:24
dokument Zarządzenie Nr 70/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-03-21 08:56:52
dokument Zarządzenie Nr 62C/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-03-17 12:52:17
dokument Zarządzenie Nr 62B/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-03-17 12:51:02
dokument Zarządzenie Nr 62A/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-03-17 12:45:29
dokument Zarządzenie Nr 69/23 Wójta Gminy Puck z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2023-03-15 09:33:01
dokument Zarządzenie Nr 68/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu oznakowania dróg gminnych wewnętrznych ul. Spacerowej i ul. Nowej w miejscowości Widlino. 2023-03-15 09:31:29
dokument Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu oznakowania drogi gminnej ul. Topolowej w miejscowości Radoszewo. 2023-03-15 09:29:34
dokument Zarządzenie Nr 66/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu oznakowania części Alei Lipowej i dojazdu do slipu w miejscowości Rzucewo. 2023-03-15 09:27:55
dokument Zarządzenie Nr 65/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-03-15 09:23:17
dokument Zarządzenie Nr 64/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-03-15 09:17:07
dokument Zarządzenie Nr 63/23 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży. 2023-03-15 09:13:52
dokument Zarządzenie Nr 62/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. 2023-03-15 09:12:03
dokument Zarządzenie Nr 61/23 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-03-15 09:09:33
dokument Zarządzenie Nr 60/23 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2023-03-15 09:08:05
dokument Zarządzenie Nr 59/23 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-03-15 09:05:27
dokument Zarządzenie Nr 58/23 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiana planu finansowego zadań zleconych Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-03-15 09:04:05
dokument Zarządzenie Nr 57/23 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-03-15 09:01:51
dokument Zarządzenie Nr 56/23 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-03-15 09:00:38
dokument Zarządzenie Nr 55/23 Wójta Gminy Puck z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa: Brudzewo i Starzyński Dwór w dniu 2 kwietnia 2023 roku. 2023-02-28 13:03:14
dokument Zarządzenie Nr 54/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-02-28 13:01:26
dokument Zarządzenie Nr 53/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-28 13:00:16
dokument Zarządzenie Nr 52/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-02-28 12:58:58
dokument Zarządzenie Nr 51/23 Wójta Gminy Puck z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/23 z dnia 27 stycznia 2023 roku oraz Zarządzenia nr 49/23 z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 19 lutego 2023 r. 2023-02-28 12:57:53
dokument Zarządzenie Nr 50/23 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/23 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 19 lutego 2023 r. 2023-02-28 12:56:14
dokument Zarządzenie Nr 49/23 Wójta Gminy Puck z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/23 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 19 lutego 2023 r. 2023-02-28 12:55:20
dokument Zarządzenie Nr 48/23 Wójta Gminy Puck z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2023-02-28 12:53:32
dokument Zarządzenie Nr 47/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2023-02-28 12:51:07
dokument Zarządzenie Nr 46/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-02-28 12:45:41
dokument Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-28 12:44:12
dokument Zarządzenie Nr 44/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-02-28 12:43:02
dokument Zarządzenie Nr 43/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-02-14 11:37:18
dokument Zarządzenie Nr 42/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-02-14 11:35:04
dokument Zarządzenie Nr 41/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-02-14 11:33:20
dokument Zarządzenie Nr 40/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-02-14 11:31:56
dokument Zarządzenie Nr 39/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika jednostki budżetowej Gminy Puck Dziennego Domu Pobytu w Celbowie. 2023-02-14 11:26:28
dokument Zarządzenie Nr 38/23 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 19 lutego 2023 r. 2023-02-14 11:23:48
dokument Zarządzenie Nr 37/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok. 2023-02-14 10:51:53
dokument Zarządzenie Nr 36/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-14 10:51:11
dokument Zarządzenie Nr 35/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-02-14 10:49:41
dokument Zarządzenie Nr 34/23 Wójta Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-02-14 10:48:21
dokument Zarządzenie Nr 33/23 Wójta Gminy Puck z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora oraz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-02-14 10:46:44
dokument Zarządzenie Nr 32/23 Wójta Gminy Puck z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2023-02-14 10:43:34
dokument Zarządzenie Nr 31/23 Wójta Gminy Puck z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 2023-02-14 10:38:45
dokument Zarządzenie Nr 30/23 Wójta Gminy Puck z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Puck. 2023-02-14 10:26:06
dokument Zarządzenie Nr 29/23 Wójta Gminy Puck z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck. 2023-02-14 10:15:28
dokument Zarządzenie Nr 28/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-14 10:13:29
dokument Zarządzenie Nr 27/23 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-02-14 10:10:34
dokument Zarządzenie Nr 26/23 Wójta Gminy Puck z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-14 10:09:06
dokument Zarządzenie Nr 25/23 Wójta Gminy Puck z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2023-02-13 10:07:25
dokument Zarządzenie Nr 24/23 Wójta Gminy Puck z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck. 2023-02-13 10:05:55
dokument Zarządzenie Nr 23/23 Wójta Gminy Puck z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2023. 2023-02-13 10:02:19
dokument Zarządzenie Nr 22/23 Wójta Gminy Puck z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-02-13 10:00:55
dokument Zarządzenie Nr 21/23 Wójta Gminy Puck z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2023-02-13 09:59:25
dokument Zarządzenie Nr 20/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących. 2023-02-13 09:57:57
dokument Zarządzenie Nr 19/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących. 2023-02-13 09:57:25
dokument Zarządzenie Nr 18/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących. 2023-02-13 09:54:55
dokument Zarządzenie Nr 17/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących. 2023-02-13 09:52:49
dokument Zarządzenie Nr 16/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:51:03
dokument Zarządzenie Nr 15/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:42:04
dokument Zarządzenie Nr 14/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:41:20
dokument Zarządzenie Nr 13/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:38:45
dokument Zarządzenie Nr 12/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:38:04
dokument Zarządzenie Nr 11/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:36:14
dokument Zarządzenie Nr 10/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:35:28
dokument Zarządzenie Nr 9/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:34:47
dokument Zarządzenie Nr 8/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:34:10
dokument Zarządzenie Nr 7/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:32:06
dokument Zarządzenie Nr 6/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:31:26
dokument Zarządzenie Nr 5/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:26:49
dokument Zarządzenie Nr 4/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:21:13
dokument Zarządzenie Nr 3/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2023-02-13 09:15:59
dokument Zarządzenie Nr 2/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-13 09:07:09
dokument Zarządzenie Nr 1/23 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2023 rok. 2023-02-13 09:01:52