Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XV/178/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr 189/4 ul. Widokowa w Gnieżdżewie do kategorii drogi gminnej 2016-10-25 12:22:53
dokument UCHWAŁA NR XV/177/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/164/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck 2016-10-25 12:22:23
dokument UCHWAŁA NR XV/176/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck 2016-10-25 12:20:58
dokument Uchwała Nr XV/175/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne 2016-10-25 12:20:10
dokument Uchwała Nr XV/174/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych dla Gminy Puck na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2016 2016-10-25 12:15:50
dokument Uchwała Nr XV/173/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-25 12:11:36
dokument Uchwała Nr XV/172/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-25 12:10:25
dokument UCHWAŁA NR XV/171/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Puck na 2016 rok 2016-10-25 12:08:55
dokument Uchwała Nr XV/170/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-10-25 12:07:00
dokument Uchwała Nr XIV/169/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/20/98 Rady Gminy Puck z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej 2016-10-25 11:59:05
dokument Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położónej w miejscowości Leśniewo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-10-25 11:52:13
dokument Uchwała Nr XIV/167/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna w Gminie Puck 2016-10-25 11:49:19
dokument Uchwała Nr XIV/166/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2016-10-25 11:32:30
dokument Uchwała Nr XIV/165/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2016-10-25 10:14:12
dokument Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck 2016-10-25 10:07:15
dokument Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/114/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck 2016-10-25 09:38:32
dokument UCHWAŁA NR XIV/162/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości DOMATÓWKO 2016-10-25 09:36:19
dokument UCHWAŁA NR XIV/161/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości ŻELISTRZEWO 2016-10-25 09:35:44
dokument UCHWAŁA NR XIV/160/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE 2016-10-25 09:35:08
dokument Uchwała Nr XIV/159/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Połchowo 2016-10-25 09:33:42
dokument Uchwała Nr XIV/158/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Puck, nieruchomości położonej w Połczynie 2016-10-25 09:32:17
dokument Uchwała Nr XIV/157/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną nieruchomości zamiennej 2016-10-25 09:30:59
dokument Uchwala Nr XIV/156/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck, zrzucanych do oczyszczalni ścieków "Darzlubie", "Swarzewo" i "Dębogórze" 2016-10-25 09:24:31
dokument Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino 2016-10-25 09:18:10
dokument Uchwała Nr XIV/154/15 RAdy Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miejscowości Radoszewo, Werblinia, Starzyno i Starzyński Dwór 2016-10-25 09:16:21
dokument Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za 1m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich 2016-10-25 09:13:57
dokument Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla części gminy zwiazanej umowami zawartymi między Gminą Puck a Pucką Gospodarką Komunalną 2016-10-25 09:12:30
dokument Uchwała Nr XIV/151/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-10-25 08:52:15
dokument Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2016-10-25 08:45:29
dokument Uchwała Nr XIV/149/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-25 08:41:47
dokument Uchwała Nr XIV/148/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2016-10-25 08:39:26
dokument Uchwała Nr XIV/147/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Puck i Powiatem Puckim 2016-10-25 08:37:27
dokument Uchwała Nr XIV/146/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Puck do Stowarzyszenia "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" 2016-10-25 08:35:30
dokument Uchwała Nr XIV/145/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-10-25 08:33:42
dokument Uchwała Nr XIV/144/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 2016-10-25 08:27:21
dokument Uchwała Nr XIV/142/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-25 08:23:38
dokument Uchwała Nr XIV/141/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-25 08:20:02
dokument Uchwała Nr XIV/140/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini 2016-10-25 08:17:09
dokument Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Gminy Puck z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-10-25 08:14:22
dokument Uchwała Nr XII/138/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno 2016-10-24 15:11:33
dokument Uchwała Nr XII/137/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 paźdzoernika 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mechowo 2016-10-24 15:08:50
dokument Uchwała Nr XII/136/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Domatowo 2016-10-24 15:05:43
dokument Uchwała Nr XII/135/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Werblinia 2016-10-24 15:04:03
dokument Uchwała Nr XII/134/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Żelistrzewo 2016-10-24 15:02:45
dokument Uchwała Nr XII/133/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz 2016-10-24 15:00:26
dokument Uchwała Nr XII/132/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Domatówko 2016-10-24 14:58:49
dokument Uchwała Nr XII/131/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Gnieżdżewo 2016-10-24 14:55:32
dokument Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Gnieżdżewo 2016-10-24 14:52:33
dokument Uchwała Nr XII/129/16 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomośći położonej w miejscowości Gnieżdżewo 2016-10-24 14:40:20
dokument Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno 2016-10-24 14:37:25
dokument Uchwała Nr XII/127/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno 2016-10-24 13:42:10
dokument Uchwała Nr XII/126/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mrzezino 2016-10-24 13:38:45
dokument Uchwała Nr XII/125/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie współdziałania Gminy Puck z Powiatem Puckim w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu 2016-10-24 13:37:06
dokument Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie współdziałania Gminy Puck oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projketu pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz na odcinku Smolno-Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck-Żelistrzewo 2016-10-24 13:35:12
dokument Uchwała Nr XII/123/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przystąpenia Gminy Puck do zainicjowanego przez Komisję Europejską ruchu europejskiego na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii pn. "Porozumienie między Burmistrzami" 2016-10-24 13:32:22
dokument Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr XI/108/15 z dnia 30 września 2015 r. 2016-10-24 13:29:57
dokument Uchwała Nr XII/121/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr IX/96/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 2016-10-24 13:29:29
dokument Uchwała Nr XII/120/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Tadeusza Popławskiego z dnia 1 września 2015 roku, wniesionej do Rady Gminy Puck dnia 4 września 2015 roku l.dz. 11953 na działania Wójta Gminy Puck przy postępowaniu w sprawach meldunkowych 2016-10-24 13:23:02
dokument Uchwała Nr XII/119/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-10-24 13:19:47
dokument Uchwała Nr XII/118/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności 2016-10-24 13:17:28
dokument Uchwała Nr XII/117/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck 2016-10-24 13:15:17
dokument Uchwała Nr XII/116/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty targowej 2016-10-24 13:13:37
dokument Uchwała Nr XII/115/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2016-10-24 13:12:30
dokument Uchwała Nr XII/114/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck 2016-10-24 13:11:14
dokument Uchwała Nr XII/113/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 13:09:09
dokument Uchwała Nr XII/112/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015 - 2024 2016-10-24 13:07:24
dokument Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łebczu 2016-10-24 13:05:27
dokument Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Puckiego sp.z.o.o 2016-10-24 12:56:54
dokument Uchwała Nr XI/109/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połczyno 2016-10-24 12:55:26
dokument Uchwała Nr XI/108/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla miejscowości Mieroszyno 2016-10-24 12:53:36
dokument Uchwała Nr X/107/15 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. "SIĘGAJ WYŻEJ - obserwacja a nie dewastacja - budowa wież widokowych wokół Zatoki Puckiej" wraz z Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej, Gminą Władysławowo oraz z Gminą Miasta Puck 2016-10-24 10:06:49
dokument Uchwała Nr X/106/15 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku zmieniającą uchwałę nr III/15/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015-2020" 2016-10-24 10:02:25
dokument Uchwała Nr X/105/15 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 09:59:03
dokument Uchwała Nr X/104 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 09:57:50
dokument Uchwała Nr IX/103/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Leśniewo 2016-10-24 09:48:13
dokument Uchwała Nr IX/102/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puck - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Aktywny Powiat Pucki" w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014 - 2020 2016-10-24 09:46:43
dokument Uchwała Nr IX/101/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 48/8 położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko 2016-10-24 09:42:15
dokument Uchwała Nr IX/100/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położónej w miejscowości Połchowo 2016-10-24 09:40:46
dokument Uchwała Nr IX/99/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz 2016-10-24 09:38:47
dokument Uchwała Nr IX/98/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Puck 2016-10-24 09:37:32
dokument Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-10-24 09:35:18
dokument Uchwała Nr IX/96/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 rok w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK we Władysławowie na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 2016-10-24 09:33:12
dokument Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 09:30:18
dokument Uchwała Nr IX/94/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 09:28:39
dokument Uchwała Nr IX/93/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-10-24 09:26:47
dokument Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany programu współpracy gminy Puck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie 2016-10-24 09:20:56
dokument Uchwała Nr VIII/91/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Puck do realizacji stratgii wielofunduszowej na lata 2014 - 2020 w ramach Stowarzyszenia, Północnokaszubska Loklana Grupa Rybacka z/s we Władysławowie 2016-10-24 09:17:43
dokument Uchwała Nr VIII/90/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo 2016-10-24 09:15:56
dokument UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY GMINY PUCK z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości BŁĄDZIKOWO 2016-10-24 09:14:31
dokument Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz 2016-10-24 09:14:00
dokument Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo 2016-10-24 09:12:58
dokument Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomośći położonej w miejscowości Łebcz 2016-10-24 09:12:03
dokument Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo 2016-10-24 09:10:45
dokument Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprwie przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 304/125 położonej w obrębie geodezyjnym Swarzewo 2016-10-24 09:09:22
dokument Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Gminy Puck ady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 2016-10-24 09:07:47
dokument Uchwała Nr VIII/82/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 09:05:43
dokument Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 09:03:57
dokument Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 2016-10-24 09:02:00
dokument Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu 2016-10-24 09:00:43
dokument Uchwała Nr VII/78/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie rozpoznania skargi Stefana 2016-10-24 08:52:45
dokument UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY GMINY PUCK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości STARZYŃSKI DWÓR 2016-10-24 08:51:13
dokument UCHWAŁA NR VII/76/15 RADY GMINY PUCK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ 2016-10-24 08:50:14
dokument Uchwała Nr VII/75/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrada 2016-10-24 08:49:32
dokument Uchwała Nr VII/74/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zamiaru utworzenia Publicznego Gimnazjum w Rzucewie 2016-10-24 08:47:51
dokument Uchwała Nr VII/73/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Puck udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2016-10-24 08:46:04
dokument Uchwała Nr VII/72/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2015 2016-10-24 08:44:12
dokument Uchwała Nr VII/71/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 08:42:44
dokument Uchwała Nr VII/70/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 08:40:55
dokument Uchwała Nr VII/69/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 2016-10-24 08:38:57
dokument Uchwała Nr VII/68/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-10-24 08:33:31
dokument Uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie 2016-10-24 08:31:56
dokument Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy sp. z.o.o. z siedzibą w Wejherowie 2016-10-24 08:30:40
dokument Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Mastu Puck pomocy finansowej z przeznaznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. "DISCOPOLOWANIE" 2016-10-24 08:28:36
dokument Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absilutorium Wójtowi Gminy Puck 2016-10-24 08:26:48
dokument Uchwała Nr VII/63/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2016-10-24 08:25:13
dokument Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zminay w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej 2016-10-21 11:37:44
dokument UCHWAŁA NR VI/61/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Żelistrzewo 2016-10-21 11:34:49
dokument UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCZYNO 2016-10-21 11:34:21
dokument UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCHOWO 2016-10-21 11:33:54
dokument UCHWAŁA Nr VI/58/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 363/17 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno 2016-10-21 11:33:27
dokument UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-10-21 11:32:32
dokument UCHWAŁA NR VI/56/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck 2016-10-21 11:31:51
dokument UCHWAŁA NR VI/55/ 15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie komunalizacji nieruchomościzajętej pod ulicę Pszenną w Mrzezinie 2016-10-21 11:29:22
dokument UCHWAŁA Nr VI/5415 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Mieroszyno i Żelistrzewo 2016-10-21 11:28:26
dokument UCHWAŁA Nr VI/53/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 54/7 położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne 2016-10-21 11:27:58
dokument UCHWAŁA Nr VI/52/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatowo 2016-10-21 11:27:26
dokument UCHWAŁA Nr VI/51/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 456 położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie 2016-10-21 11:26:52
dokument UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck 2016-10-21 11:26:13
dokument UCHWAŁA NR VI/49/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck 2016-10-21 11:25:26
dokument UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Puck 2016-10-21 11:24:55
dokument UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Puck 2016-10-21 11:23:52
dokument UCHWAŁA NR VI/46/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-21 11:23:00
dokument UCHWAŁA NR VI/45/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-21 11:22:29
dokument UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 2016-10-21 11:21:53
dokument UCHWAŁA NR V/43/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2015 roku 2016-10-21 11:20:44
dokument UCHWAŁA NR V/42/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 2016-10-21 11:20:12
dokument UCHWAŁA NR V/41/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno - Mrzezino " i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Żelistrzewo? 2016-10-21 11:19:44
dokument UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIX/101/14 Rady Gminy Puck z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn. ? Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie puckim - Etap II ? 2016-10-21 11:18:43
dokument UCHWAŁA Nr V/39/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia wspólnie z gminami Powiatu Puckiego do prac nad Strategią Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025 2016-10-21 11:18:16
dokument UCHWAŁA Nr V/38/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Puck działki Nr 232/9 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno 2016-10-21 11:17:52
dokument UCHWAŁA Nr V/37/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 710/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno 2016-10-21 11:17:20
dokument U C H W A Ł A Nr V / 36 / 15 R A D Y G M I N Y P U C K z dnia 5 marca 2015 r. w s p r a w i e: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Połchowo, gmina Puck 2016-10-21 11:16:11
dokument UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MIEROSZYNO 2016-10-21 11:15:07
dokument UCHWAŁA NR V/34/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-21 11:14:29
dokument UCHWAŁA NR V/33/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-21 11:13:58
dokument UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo, gmina Puck. 2016-10-21 11:13:21
dokument UCHWAŁA Nr IV/31/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 273/44 położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz 2016-10-21 11:12:40
dokument Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Puck 2016-10-21 11:11:51
dokument UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Puck 2016-10-21 11:10:46
dokument Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Pucka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Turystycznego ?Kaszuby Północne? Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Pucku 2016-10-21 11:09:46
dokument UCHWAŁA Nr IV/27/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Puck do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej 2016-10-21 11:08:41
dokument UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSI REKOWO GÓRNE GMINA PUCK 2016-10-21 11:06:40
dokument UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-21 11:03:23
dokument UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-21 11:00:43