SESJA NR XXIX/16

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/146/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i orgnizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Puck oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-01-12 15:46:27
Uchwała Nr XXIX/145/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostkom organizacyjnym Gminy Puck oraz zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-01-12 15:38:06
Uchwała Nr XXIX/144/16 RAdy Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolengo w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminy Puck 2017-01-12 15:29:31
Uchwała Nr XXIX/143/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 2017-01-12 15:27:22
Uchwała Nr XXIX/142/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór i Werblinia 2017-01-12 15:24:21
Uchwała Nr XXIX/141/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Mieroszyno 2017-01-12 15:22:07
Uchwała Nr XXIX/140/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uichwały NrII/6/14 Rady Gminy Puck z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Puck na okres kadencji 2014-2018 2017-01-12 15:20:35
Uchwała Nr XXIX/139/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/24/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia wopli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9)" 2017-01-12 15:18:41
Uchwała Nr XXIX/138/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2017 2017-01-12 15:14:14
Uchwała Nr XXIX/137/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-12 15:10:29
Uchwała Nr XXIX/136/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2017-01-12 15:08:35
Uchwała Nr XXIX/135/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2017 rok 2017-01-12 15:06:56
Uchwała Nr XXIX/134/16 Rady Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck 2017-01-12 14:07:22