Mapa serwisu

URZĄD GMINY PUCK

|---Dane teleadresowe

|---Numery telefonów

|---Statut

|---Regulamin Urzędu

|---Struktura organizacyjna

|---Regulamin ZFŚS

|---Formularze i wnioski

      |---AGROTURYSTYKA/USŁUGI HOTELARSKIE

      |---DOWODY OSOBISTE

      |---EWIDENCJA LUDNOŚCI

      |---ROLNICTWO

      |---GOSPODARKA KOMUNALNA

      |---GOSPODARKA ODPADAMI

      |---OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I MELIORACJA

      |---GOSPODARKA LOKALOWA

      |---GOSPODARKA GRUNTAMI

      |---DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

      |---GEODEZJA

      |---BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA

      |---INWESTYCJE I DROGI GMINNE

      |---PODATKI I OPŁATY

      |---DODATKI MIESZKANIOWE

|---Elektroniczna Skrzynka Podawcza

OCHRONA DANYCH

|---Obowiązek informacyjny

|---Polityka Ochrony Danych

SYSTEM RADA

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

WŁADZE GMINY

|---Wójt Gminy

|---Zastępca Wójta Gminy

|---Sekretarz Gminy

|---Skarbnik Gminy

RADA GMINY

|---Przewodniczący Rady

|---Wiceprzewodniczący Rady

|---Skład Rady

|---Komisje

|---Informacje o Sesji Rady

      |---2019 rok - Kadencja 2018-2023

      |---2018 rok - Kadencja 2018-2023

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Protokoły z Sesji

      |---KADENCJA VII

            |---ROK 2017

            |---ROK 2016

            |---ROK 2015

            |---ROK 2014

|---Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady

      |---Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady - kadencja 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady - kadencja 2014-2018

|---Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczących Rady

      |---Oświadczenia majątkowe

|---Oświadczenia majątkowe Radnych

      |---OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH VIII KADENCJA 2018 - 2023

            |---Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023

      |---Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014 - 2018

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

|---Pomoc społeczna

|---Oświata

      |---e-DOKUMENTY

            |---Stypendia naukowe

            |---Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

            |---Wyprawka szkolna

            |---Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych

|---Kultura

|---Szkoły

SOŁECTWA

|---Zebrania wiejskie

|---SOŁECTWO POŁCZYNO

|---SOŁECTWO RADOSZEWO

|---SOŁECTWO REKOWO GÓRNE

|---SOŁECTWO RZUCEWO

|---SOŁECTWO SŁAWUTOWO

|---SOŁECTWO SMOLNO

|---SOŁECTWO STARZYNO

|---SOŁECTWO STARZYŃSKI DWÓR

|---SOŁECTWO STRZELNO

|---SOŁECTWO SWARZEWO

|---SOŁECTWO WERBLINIA

|---SOŁECTWO ZDRADA

|---SOŁECTWO POŁCHOWO

|---SOŁECTWO OSŁONINO

|---SOŁECTWO BŁĄDZIKOWO

|---SOŁECTWO BRUDZEWO

|---SOŁECTWO CELBOWO

|---SOŁECTWO DARZLUBIE

|---SOŁECTWO DOMATOWO

|---SOŁECTWO DOMATÓWKO

|---SOŁECTWO GNIEŻDŻEWO

|---SOŁECTWO LEŚNIEWO

|---SOŁECTWO ŁEBCZ

|---SOŁECTWO MECHOWO

|---SOŁECTWO MIEROSZYNO

|---SOŁECTWO MRZEZINO

|---SOŁECTWO ŻELISTRZEWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|---Zamówienia publiczne

|---Zapytania ofertowe

|---Plan zamówień publicznych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

|---Organizacje pozarządowe

      |---Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

PRAWO MIEJSCOWE

|---Zarządzenia Wójta

      |---POZOSTAŁE

      |---2016 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

|---Informacje Wójta

      |---ROK 2018

      |---ROK 2017

      |---ROK 2016

|---Uchwały

      |---2014 rok

      |---2015 rok

      |---2016 rok

            |---SESJA NR XXIX/16

            |---SESJA NR XXVIII/16

            |---SESJA NR XXVII/16

            |---SESJA NR XXVI/16

            |---SESJA NR XXV/16

            |---SESJA NR XXIV/16

            |---SESJA NR XXIII/16

            |---SESJA NR XXI/16

            |---SESJA NR XX/16

            |---SESJA NR XIX/16

            |---SESJA NR XVIII/16

            |---SESJA NR XVII/16

            |---SESJA NR XVI/16

      |---2018 rok

            |---SESJA NR LVIII/18

            |---SESJA NR LVII/18

            |---SESJA NR LVI/18

            |---SESJA NR LV/18

            |---SESJA NR LIV/18

            |---SESJA NR LIII/18

            |---SESJA NR LII/18

            |---SESJA NR LI/18

            |---SESJA NR L/18

            |---SESJA NR XLIX/18

      |---2017 rok

            |---SESJA NR XLVII/17

            |---SESJA NR XLVI/17

            |---SESJA NR XLV/17

            |---SESJA NR XLIV/17

            |---SESJA NR XLIII/17

            |---SESJA NR XLII/17

            |---SESJA NR XLI/17

            |---SESJA NR XL/17

            |---SESJA NR XXXIX/17

            |---SESJA NR XXXVIII/17

            |---SESJA NR XXXVII/17

            |---SESJA NR XXXV/17

            |---SESJA NR XXXIV/17

            |---SESJA NR XXXIII/17

            |---SESJA NR XXXII/17

            |---SESJA NR XXXI/17

            |---SESJA NR XXX/17

|---Budżet

|---Sprawozdania finansowe

      |---SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ - rok 2018

      |---SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ - rok 2018

      |---SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ - rok 2018

      |---INFORMACJE FINANSOWE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

      |---SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ - rok 2017

      |---SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ - rok 2017

      |---SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ - rok 2017

      |---INFORMACJE FINANSOWE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

      |---SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ - rok 2017

      |---SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ - rok 2016

      |---SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ - rok 2016

      |---SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ - rok 2016

      |---SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |---INFORMACJE FINANSOWE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

      |---SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ - rok 2016

      |---SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ - rok 2015

      |---SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ - rok 2015

      |---SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ - rok 2015

      |---SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ - rok 2015

      |---SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ - rok 2014

      |---SPRAWOZDANIA ZA III KWARTAŁ - rok 2014

      |---SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ - rok 2014

      |---SPRAWOZDANIA ZA I KWARTAŁ - rok 2014

|---Sprawozdania z wykonania budżetu

|---Podatki i opłaty

|---Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego

|---Ulgi i umorzenia

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Plany miejscowe

      |---MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

|---Studium U. i K. Z. Gminy Puck

|---Decyzje celu publ.

      |---rok 2016 Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy

      |---rok 2016 Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

      |---rok 2018 Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

      |---rok 2017 Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

|---Sprzedaż i dzierżawa

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Działalność gospodarcza

      |---2016 rok

|---Zabytki w Gminie

|---Ogłoszenia-Zawiadomienia

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Obwieszczenia

      |---Obwieszczenia - 2019 rok

      |---Obwieszczenia - 2018 rok

      |---Obwieszczenie - 2017 rok

      |---Obwieszczenia - 2016 rok

|---Ochrona środowiska

      |---OBWIESZCZENIA ŚRODOWISKOWE

|---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

      |---ROK 2019

      |---ROK 2018

|---Gospodarka komunalna

      |---WYNIKI BADAŃ WODY - KĄPIELISKA

      |---WYNIKI BADAŃ WODY

            |---WYNIKI BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA

                  |---ROK 2019

                        |---Sprawozdanie z badań wody - I półrocze

|---Gospodarka odpadami

      |---dla właścicieli DOMKÓW LETNISKOWYCH

      |---ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

|---Dodatek mieszkaniowy

|---Dodatek energetyczny

|---Zezwolenia na alkohol

      |---DRUKI DO POBRANIA

      |---INFORMCJE DOT. WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA ALKOHOL

|---Inwestycje i drogi gminne

|---Ochrona przeciwpożarowa

|---Obrona cywilna

|---Strategie

|---Konkursy-oferty pracy

      |---OFERTY PRACY - DOKUMENTY DO POBRANIA

|---Kontrole

|---Liczbowy wykaz mieszkańców

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|---Wójt Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy - kadencja 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy - kadencja 2014-2018

|---Z-ca Wójta Gminy

|---Skarbnik Gminy

|---Sekretarz Gminy

|---Osoby wydające decyzje w imieniu wójta

      |---DOROTA BUDNIK - Starszy inspektor ds świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych

      |---KATARZYNA MACIEJEWSKA - Kierownik ds świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych

      |---HANNA MOZOLEWSKA - Starszy inspektor ds świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych

      |---MARIA MIŚLISZ - Starszy Inspektor ds świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

      |---URSZULA ŁEPKOWSKA - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej

      |---JUSTYNA MAZUR - Starszy Specjalista ds świadczeń z pomocy społecznej

      |---ANITA KLOKA - Inspektor ds świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

      |---HANNA MUŻA - Inspektor ds ewidencji ludności

      |---LUCYNA CZAJA - Inspektor ds dowodów osobistych i wojskowych

|---Dyrektorzy Szkół

      |---CEYNOWA MIROSŁAWA - SP Celbowo

      |---CYBULA BARBARA - SP Mieroszyno

      |---MAZAJŁO URSZULA - SP Werblinia

      |---POKORSKA GRAŻYNA - SP Połczyno

      |---KORTH BOŻENA - SP Swarzewo

      |---MIECZKOWSKA BEATA - SP Rekowo Górne

      |---BUKOWSKA BARBARA - SP Strzelno

      |---BORKOWSKI ZYGMUNT - SP Połchowo

      |---MACIEJEWSKA MARIA - SP Leśniewo

      |---ARENT REGINA - SP Łebcz

      |---MISCHKOWSKI MARIUSZ - SP Gnieżdżewo

      |---GIERWATOWSKA KRYSTYNA - SP Darzlubie

      |---SURMAJ ARTUR - SP Starzyno

      |---STASIERSKI JACEK - SP Mrzezino

      |---BIESZKE JOLANTA - SP Żelistrzewo

      |---SŁAWOMIR STROMSKI - SP Darzlubie

|---Dyrektor GOPS

|---Kierownik GOPS ds Św. Rodzinnych, Fund. Alim. i Wychow.

|---Kierownik GOPS sekcji Pomocy Społecznej

|---Dyrektor ZOPO

|---Dyrektor OKSiT

GMINNA KOMISJA RPA

|---GMINNA KOMISJA RPA

PUNKT POMOCY RODZINIE

|---Punkt Pomocy Rodzinie

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

|---Wybory samorządowe 2018

      |---Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku

      |---UCHWAŁY - Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku

|---WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - II TURA

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - RADA

|---WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - RADA

WYBORY SOŁTYSÓW

|---Wybory Sołtysów

      |---ROK 2019

      |---ROK 2016

PETYCJE

|---Petycje

      |---ROK 2019

      |---ROK 2018

      |---ROK 2016

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

|---Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR ŻŁOBKÓW

|---Rejestr żłobków

REJESTR PUNKTÓW SPRZEDAŻY

|---Rejestr punktów sprzedaży

PLATFORMA ZAKUPOWA

|---Platforma zakupowa

WAŻNE LINKI

|---Ważne linki

INFORMACJE ARCHIWALNE

|---Archiwum BIP-a Gmina Puck