Gospodarka odpadami

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OGŁOSZENIE wystawka marzec - kwiecień 2019 2019-03-07 11:15:08
HARMONOGRAM - wystawka 2019 2019-03-07 11:11:55
DEKLARACJA mieszkańcy od maja 2018 2019-03-07 11:09:58
DEKLARACJA domki letniskowe 2018 2019-03-07 11:07:30
Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2018 roku 2018-04-03 13:00:58
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Puck wpisanych do rejestru działalności regulowanej 2017-04-26 09:25:15
Poziomy Recyklingu dla odpadów selektywnie zebranych z terenu Gminy Puck 2017-04-26 09:22:33
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck w okresie styczeń-grudzień 2017 2017-01-03 08:51:21
dla właścicieli DOMKÓW LETNISKOWYCH 2016-05-11 09:50:52
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016-04-28 12:21:40
INFORMACJA dot. płatności opłat za odpady komnalne, podatku rolnego i od nieruchomości 2016-03-14 09:32:35
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck 2016-02-02 11:36:52
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyli 2016-02-02 11:35:30
Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-02 11:27:52
Iinformacja dot. ulgi w opłacie za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych 2016-02-02 11:16:48
Informacja dot. zasad segregacji w Gminie Puck 2016-02-02 11:15:36
Informacja dot. wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2015 r. 2016-02-02 11:14:30
Wykaz podmiotów prowadzących dzialalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Puck 2016-02-02 11:07:23
Uchwala Nr VI/56/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Puck 2016-02-02 11:05:54
Informacja dot. Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2016-02-02 11:02:37
Regulamin Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Puck 2016-02-02 11:00:54
Wniosek o wpis do rejestru dzialalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Puck 2016-02-02 10:58:57
Oświadczenie dot. dzialalności regulowanej w zakresie dbierania odpadów komunalnych 2016-02-02 10:57:43
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Puck 2016-02-02 10:55:17
Oświadczenie-do wniosku o udzilenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2016-02-02 10:53:35
Informacja do wniosku na udzilenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Puck 2016-02-02 10:51:48