Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XV/178/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr 189/4 ul. Widokowa w Gnieżdżewie do kategorii drogi gminnej 2016-10-25 12:22:53
UCHWAŁA NR XV/177/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/164/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck 2016-10-25 12:22:23
UCHWAŁA NR XV/176/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck 2016-10-25 12:20:58
Uchwała Nr XV/175/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne 2016-10-25 12:20:10
Uchwała Nr XV/174/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych dla Gminy Puck na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2016 2016-10-25 12:15:50
Uchwała Nr XV/173/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-25 12:11:36
Uchwała Nr XV/172/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-25 12:10:25
UCHWAŁA NR XV/171/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Puck na 2016 rok 2016-10-25 12:08:55
Uchwała Nr XV/170/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-10-25 12:07:00
Uchwała Nr XIV/169/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/20/98 Rady Gminy Puck z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej 2016-10-25 11:59:05
Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położónej w miejscowości Leśniewo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-10-25 11:52:13
Uchwała Nr XIV/167/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna w Gminie Puck 2016-10-25 11:49:19
Uchwała Nr XIV/166/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2016-10-25 11:32:30
Uchwała Nr XIV/165/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2016-10-25 10:14:12
Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck 2016-10-25 10:07:15
Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/114/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck 2016-10-25 09:38:32
UCHWAŁA NR XIV/162/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości DOMATÓWKO 2016-10-25 09:36:19
UCHWAŁA NR XIV/161/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości ŻELISTRZEWO 2016-10-25 09:35:44
UCHWAŁA NR XIV/160/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE 2016-10-25 09:35:08
Uchwała Nr XIV/159/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Połchowo 2016-10-25 09:33:42
Uchwała Nr XIV/158/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Puck, nieruchomości położonej w Połczynie 2016-10-25 09:32:17
Uchwała Nr XIV/157/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną nieruchomości zamiennej 2016-10-25 09:30:59
Uchwala Nr XIV/156/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck, zrzucanych do oczyszczalni ścieków "Darzlubie", "Swarzewo" i "Dębogórze" 2016-10-25 09:24:31
Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino 2016-10-25 09:18:10
Uchwała Nr XIV/154/15 RAdy Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miejscowości Radoszewo, Werblinia, Starzyno i Starzyński Dwór 2016-10-25 09:16:21
Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za 1m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich 2016-10-25 09:13:57
Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla części gminy zwiazanej umowami zawartymi między Gminą Puck a Pucką Gospodarką Komunalną 2016-10-25 09:12:30
Uchwała Nr XIV/151/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-10-25 08:52:15
Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2016-10-25 08:45:29
Uchwała Nr XIV/149/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-25 08:41:47
Uchwała Nr XIV/148/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2016-10-25 08:39:26
Uchwała Nr XIV/147/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Puck i Powiatem Puckim 2016-10-25 08:37:27
Uchwała Nr XIV/146/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Puck do Stowarzyszenia "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" 2016-10-25 08:35:30
Uchwała Nr XIV/145/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2016-10-25 08:33:42
Uchwała Nr XIV/144/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 2016-10-25 08:27:21
Uchwała Nr XIV/142/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-25 08:23:38
Uchwała Nr XIV/141/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-25 08:20:02
Uchwała Nr XIV/140/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini 2016-10-25 08:17:09
Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Gminy Puck z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-10-25 08:14:22
Uchwała Nr XII/138/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno 2016-10-24 15:11:33
Uchwała Nr XII/137/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 paźdzoernika 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mechowo 2016-10-24 15:08:50
Uchwała Nr XII/136/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Domatowo 2016-10-24 15:05:43
Uchwała Nr XII/135/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Werblinia 2016-10-24 15:04:03
Uchwała Nr XII/134/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Żelistrzewo 2016-10-24 15:02:45
Uchwała Nr XII/133/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz 2016-10-24 15:00:26
Uchwała Nr XII/132/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Domatówko 2016-10-24 14:58:49
Uchwała Nr XII/131/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Gnieżdżewo 2016-10-24 14:55:32
Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Gnieżdżewo 2016-10-24 14:52:33
Uchwała Nr XII/129/16 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomośći położonej w miejscowości Gnieżdżewo 2016-10-24 14:40:20
Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno 2016-10-24 14:37:25
Uchwała Nr XII/127/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno 2016-10-24 13:42:10
Uchwała Nr XII/126/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mrzezino 2016-10-24 13:38:45
Uchwała Nr XII/125/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie współdziałania Gminy Puck z Powiatem Puckim w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu 2016-10-24 13:37:06
Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie współdziałania Gminy Puck oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projketu pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz na odcinku Smolno-Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck-Żelistrzewo 2016-10-24 13:35:12
Uchwała Nr XII/123/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przystąpenia Gminy Puck do zainicjowanego przez Komisję Europejską ruchu europejskiego na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii pn. "Porozumienie między Burmistrzami" 2016-10-24 13:32:22
Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr XI/108/15 z dnia 30 września 2015 r. 2016-10-24 13:29:57
Uchwała Nr XII/121/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puck Nr IX/96/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 2016-10-24 13:29:29
Uchwała Nr XII/120/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana Tadeusza Popławskiego z dnia 1 września 2015 roku, wniesionej do Rady Gminy Puck dnia 4 września 2015 roku l.dz. 11953 na działania Wójta Gminy Puck przy postępowaniu w sprawach meldunkowych 2016-10-24 13:23:02
Uchwała Nr XII/119/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-10-24 13:19:47
Uchwała Nr XII/118/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności 2016-10-24 13:17:28
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck 2016-10-24 13:15:17
Uchwała Nr XII/116/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłaty targowej 2016-10-24 13:13:37
Uchwała Nr XII/115/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2016-10-24 13:12:30
Uchwała Nr XII/114/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck 2016-10-24 13:11:14
Uchwała Nr XII/113/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 13:09:09
Uchwała Nr XII/112/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015 - 2024 2016-10-24 13:07:24
Uchwała Nr XII/111/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łebczu 2016-10-24 13:05:27
Uchwała Nr XII/110/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Puckiego sp.z.o.o 2016-10-24 12:56:54
Uchwała Nr XI/109/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połczyno 2016-10-24 12:55:26
Uchwała Nr XI/108/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla miejscowości Mieroszyno 2016-10-24 12:53:36
Uchwała Nr X/107/15 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. "SIĘGAJ WYŻEJ - obserwacja a nie dewastacja - budowa wież widokowych wokół Zatoki Puckiej" wraz z Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej, Gminą Władysławowo oraz z Gminą Miasta Puck 2016-10-24 10:06:49
Uchwała Nr X/106/15 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku zmieniającą uchwałę nr III/15/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015-2020" 2016-10-24 10:02:25
Uchwała Nr X/105/15 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 09:59:03
Uchwała Nr X/104 Rady Gminy Puck z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 09:57:50
Uchwała Nr IX/103/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Leśniewo 2016-10-24 09:48:13
Uchwała Nr IX/102/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puck - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Aktywny Powiat Pucki" w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014 - 2020 2016-10-24 09:46:43
Uchwała Nr IX/101/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 48/8 położonej w obrębie geodezyjnym Domatówko 2016-10-24 09:42:15
Uchwała Nr IX/100/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położónej w miejscowości Połchowo 2016-10-24 09:40:46
Uchwała Nr IX/99/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz 2016-10-24 09:38:47
Uchwała Nr IX/98/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Puck 2016-10-24 09:37:32
Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-10-24 09:35:18
Uchwała Nr IX/96/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 rok w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK we Władysławowie na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 2016-10-24 09:33:12
Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 09:30:18
Uchwała Nr IX/94/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 09:28:39
Uchwała Nr IX/93/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-10-24 09:26:47
Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany programu współpracy gminy Puck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie 2016-10-24 09:20:56
Uchwała Nr VIII/91/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Puck do realizacji stratgii wielofunduszowej na lata 2014 - 2020 w ramach Stowarzyszenia, Północnokaszubska Loklana Grupa Rybacka z/s we Władysławowie 2016-10-24 09:17:43
Uchwała Nr VIII/90/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo 2016-10-24 09:15:56
UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY GMINY PUCK z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości BŁĄDZIKOWO 2016-10-24 09:14:31
Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz 2016-10-24 09:14:00
Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo 2016-10-24 09:12:58
Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomośći położonej w miejscowości Łebcz 2016-10-24 09:12:03
Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo 2016-10-24 09:10:45
Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprwie przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 304/125 położonej w obrębie geodezyjnym Swarzewo 2016-10-24 09:09:22
Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Gminy Puck ady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 2016-10-24 09:07:47
Uchwała Nr VIII/82/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 09:05:43
Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 09:03:57
Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 2016-10-24 09:02:00
Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu 2016-10-24 09:00:43
Uchwała Nr VII/78/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie rozpoznania skargi Stefana 2016-10-24 08:52:45
UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY GMINY PUCK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości STARZYŃSKI DWÓR 2016-10-24 08:51:13
UCHWAŁA NR VII/76/15 RADY GMINY PUCK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ 2016-10-24 08:50:14
Uchwała Nr VII/75/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrada 2016-10-24 08:49:32
Uchwała Nr VII/74/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zamiaru utworzenia Publicznego Gimnazjum w Rzucewie 2016-10-24 08:47:51
Uchwała Nr VII/73/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Puck udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2016-10-24 08:46:04
Uchwała Nr VII/72/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2015 2016-10-24 08:44:12
Uchwała Nr VII/71/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-24 08:42:44
Uchwała Nr VII/70/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-24 08:40:55
Uchwała Nr VII/69/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 2016-10-24 08:38:57
Uchwała Nr VII/68/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-10-24 08:33:31
Uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie 2016-10-24 08:31:56
Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy sp. z.o.o. z siedzibą w Wejherowie 2016-10-24 08:30:40
Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Mastu Puck pomocy finansowej z przeznaznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. "DISCOPOLOWANIE" 2016-10-24 08:28:36
Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absilutorium Wójtowi Gminy Puck 2016-10-24 08:26:48
Uchwała Nr VII/63/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2016-10-24 08:25:13
Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zminay w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej 2016-10-21 11:37:44
UCHWAŁA NR VI/61/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Żelistrzewo 2016-10-21 11:34:49
UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCZYNO 2016-10-21 11:34:21
UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCHOWO 2016-10-21 11:33:54
UCHWAŁA Nr VI/58/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 363/17 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno 2016-10-21 11:33:27
UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-10-21 11:32:32
UCHWAŁA NR VI/56/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck 2016-10-21 11:31:51
UCHWAŁA NR VI/55/ 15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie komunalizacji nieruchomościzajętej pod ulicę Pszenną w Mrzezinie 2016-10-21 11:29:22
UCHWAŁA Nr VI/5415 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Mieroszyno i Żelistrzewo 2016-10-21 11:28:26
UCHWAŁA Nr VI/53/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 54/7 położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne 2016-10-21 11:27:58
UCHWAŁA Nr VI/52/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatowo 2016-10-21 11:27:26
UCHWAŁA Nr VI/51/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 456 położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie 2016-10-21 11:26:52
UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck 2016-10-21 11:26:13
UCHWAŁA NR VI/49/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck 2016-10-21 11:25:26
UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Puck 2016-10-21 11:24:55
UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Puck 2016-10-21 11:23:52
UCHWAŁA NR VI/46/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-21 11:23:00
UCHWAŁA NR VI/45/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-21 11:22:29
UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 2016-10-21 11:21:53
UCHWAŁA NR V/43/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2015 roku 2016-10-21 11:20:44
UCHWAŁA NR V/42/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku 2016-10-21 11:20:12
UCHWAŁA NR V/41/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno - Mrzezino " i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Żelistrzewo? 2016-10-21 11:19:44
UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIX/101/14 Rady Gminy Puck z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn. ? Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie puckim - Etap II ? 2016-10-21 11:18:43
UCHWAŁA Nr V/39/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia wspólnie z gminami Powiatu Puckiego do prac nad Strategią Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025 2016-10-21 11:18:16
UCHWAŁA Nr V/38/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Puck działki Nr 232/9 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno 2016-10-21 11:17:52
UCHWAŁA Nr V/37/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 710/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno 2016-10-21 11:17:20
U C H W A Ł A Nr V / 36 / 15 R A D Y G M I N Y P U C K z dnia 5 marca 2015 r. w s p r a w i e: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Połchowo, gmina Puck 2016-10-21 11:16:11
UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MIEROSZYNO 2016-10-21 11:15:07
UCHWAŁA NR V/34/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-21 11:14:29
UCHWAŁA NR V/33/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-21 11:13:58
UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo, gmina Puck. 2016-10-21 11:13:21
UCHWAŁA Nr IV/31/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 273/44 położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz 2016-10-21 11:12:40
Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Puck 2016-10-21 11:11:51
UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Puck 2016-10-21 11:10:46
Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Pucka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Turystycznego ?Kaszuby Północne? Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Pucku 2016-10-21 11:09:46
UCHWAŁA Nr IV/27/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Puck do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej 2016-10-21 11:08:41
UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSI REKOWO GÓRNE GMINA PUCK 2016-10-21 11:06:40
UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-10-21 11:03:23
UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 2016-10-21 11:00:43